Naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Lauros Kamandulytės-Merfeldienės vizitas Varšuvos universitete

2023-04-26

VDU Lituanistikos katedros docentė dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė balandžio 10-17 d. lankėsi Varšuvos universitete Polonistikos fakultete ir studentams, studijuojantiems baltistiką, skaitė paskaitas Lietuvių kalbos tekstynai ir jų naudojimas ir Deminutyvai sakytinėje lietuvių kalboje.

Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su skaitmeniniais ištekliais, naudingais lietuvių kalbos mokymosi tikslams. Studentams pademonstruoti Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas, Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, Besimokančiųjų tekstynas, supažindinta su paieškos galimybėmis, aptarti gautų paieškos rezultatų panaudojimo praktinėje mokymosi veikloje pavyzdžiai. Studentams taip pat pristatytas tarties įrankis ir kirčiuoklė. Studentai pastebėjo, kad šie skaitmeniniai ištekliai ir priemonės bus naudingi ne tik tobulinant lietuvių kalbą, bet ir atliekant mokslinius tyrimus, rengiant baigiamuosius darbus, susijusius su lietuvių kalbos žodynu arba gramatika.

Studentams buvo pristatyti deminutyvų vartosenos sakytinėje kalboje tyrimai, aptarta semantinė ir pragmatinė deminutyvų vartosena, iliustruojama pavyzdžiais iš vaikams skirtos kalbos, gyvūnams skirtos kalbos, suaugusiųjų kalbos. Studentus nustebino gausi deminutyvų vartosena, susijusi ne vien su draugiška aplinka, bet ir su formaliais kalbančiųjų santykiais. Lyginant lietuvių ir lenkų kalbas, buvo ieškoma deminutyvų vartosenos panašumų ir skirtumų. Paskaitos metu kilo daug diskusijų, sulaukta daug klausimų.

Vizito metu vyko susitikimai su Varšuvos universiteto Baltistikos katedros mokslininkais ir dėstytojais. Susitikime su prof. Danuta Roszko diskutuota apie lenkų ir lietuvių kalbų skaitmeninius išteklius, dalytasi jų kaupimo patirtimi. Kartu su dr. Joanna Tabor-Książyk ir Zofija Mitan diskutuota apie baltistikos studijas Lenkijoje ir Lietuvoje, kalbėtasi apie šioms studijoms skirtų programų vykdymo ypatumus, iššūkius ir perspektyvas, bendradarbiavimo, studentų ir dėstytojų mobilumo galimybes.

f  v1

Kartu su prof. Danuta Roszko ir studentais

Nuotraukos L. Kamandulytės-Merfeldienės

 

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa ESFIVP-I-2  logo  svietimo akademija


grįžti