Naujienos

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS PARYŽIAUS VALSTYBINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJŲ INSTITUTE

2023-05-26

2023 m. balandžio 11–17 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Paryžiuje buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centrų studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną. Po paskaitų vyko metodiniai pasitarimai, per kuriuose buvo aptarta naujausia mokymo literatūra, dalintasi patirtimi ir didaktikos naujovėmis.

Su Paryžiaus valstybinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto kolegomis buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo Baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtos knygos.

a1  a6

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė aryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

 

a3 a4

a7  a8

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  svietimo akademija


grįžti