Naujienos

Įvyko projekto konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

2023-06-04

2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universitete įvyko dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai / The Urban Cultural Space: Baltic Narratives“, suorganizuota kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Rygos (Latvija), Tartu (Estija), Varšuvos, Krokuvos (Lenkija), Prahos Karolio, Brno Masakyro (Čekija) ir kitų universitetų baltistikos centrų bei įvairiausių Lietuvos institucijų. Vilniaus universitetas konferencijai pasirinktas neatsitiktinai – pašlovinti miestą dera iš šio branduolio, kuriame kurtas intelektinis naratyvas, be kurio miestiškos kultūros egzistencija ir tapatybė būtų neįsivaizduojamos.

Pristatyti tyrimai koncentravosi ties įvairiais Baltijos jūros regiono miestais. Žinoma, daugiausia ditirambų sudainuota 700 metų jubiliejų švenčiančiam Vilniui, bet pranešimuose figūravo ir Ryga, Gdanskas, Tartu, Talinas, Sankt Peterburgas ir kiti svarbūs regiono centrai, tarp kurių susikūrė savotiška tinklaveika. Buvo galima įsitikinti, kad nė vieno miesto nereikėtų regėti abstrahuotai, jie susisiekia, sąveikauja, kalbasi. Pranešimai aprėpė vaizdavimo rakursus nuo realaus miesto ir jo konstravimo principų, pvz. aikščių kaip kultūrinių erdvių, iki realistinių, įsivaizduojamų, įžemėlapintų, netgi sapniškų miestų literatūroje, jų skirtingų vizijų ir individualių profilių. Buvo išryškinti miesto idealizavimo ir bjaurasties estetikos aspektai ir distopiškos, apokaliptinės miesto vizijos.

Aptarti miestai atsiskleidė kaip palimpsestai, heterotopiškos erdvės, nes į juos pažvelgta įvairiausiais pjūviais: daugiakultūris, daugiakalbis, daugiatautis, daugiareliginis miestas, kuriame sugyvena įvairūs etniškumai; nacionalistinis miestas; moterų miestas; erdvinis miestas; istorinis miestas; miestas, kaip nuolat perrašomas manuskriptas.

Kaip pranešimų medžiaga dominavo grožinė literatūra – poezija ir proza, bet žvalgyti ir kiti žanrai: lotyniškoji raštija, tautosakos šaltiniai, dienoraščiai, prisiminimai, kelionių literatūra, gidai, interneto platforma „Tripadvisor“ kaip miesto tapatybę kuriantys naratyvai.

Konferencijos dalyviai apsilankė edukacinėje ekskursijoje po parodą „Vilniaus Pokeris“ MO muziejuje, kur turėjo progos susipažinti su vizualiniais Vilniaus miesto aspektais, regimais per literatūrinę Ričardo Gavelio romano prizmę.

Baltijos regiono kultūros paprastai regimos kaip agrarinės, tačiau pranešimuose buvo sukoncentruota tiek urbanistikos, kad tikrai darsyk įsitikinom, kad miestiškasis pasaulėvaizdis yra svarbus mūsų kolektyvinės savimonės komponentas.

k6 k7

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Nuotraukos - Lauros Laurušaitės

k1  k2

k3 k4

k5

Šis konferencija buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo


grįžti