Naujienos

Kvietimas teikti pranešimų tezes III tarptautinei jaunųjų folkloristų konferencijai “Vernacular Expressions and Analytic Categories”/„Liaudiška raiška ir analitinės kategorijos“

2013-01-04
Tartu universiteto Estų ir lyginamosios folkloristikos katedra ir Tartu Nefa grupė (Šiaurės šalių etnologijos ir folkloristikos studentų bei jaunųjų mokslininkų organizacijos atšaka Estijoje) 2013 m. gegužės 14-16 d. rengia III tarptautinę jaunųjų folkloristų konferenciją
“Vernacular Expressions and Analytic Categories”/„Liaudiška raiška ir analitinės kategorijos“. Konferencija vyks Tartu universitete. Renginio partneris - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vilniuje.
Išsamų kvietimo dalyvauti konferencijoje tekstą anglų kalba rasite interneto adresu http://www.ut.ee/folk/index.php/en/conferences/336-young-folkorists-2013

Galutinis terminas pateikti pranešimų tezėms: 2013 m. vasario 1 d.


grįžti