Naujienos

Tarptautinė konferencija BALTISTIKOS CENTRAI IR LIETUVA: BALTISTIKA PASAULIO KONTEKSTE

2013-01-10
2013 m. vasario 21–22 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija BALTISTIKOS CENTRAI IR LIETUVA: BALTISTIKA PASAULIO KONTEKSTE

Konferencijos temos
 Baltistika globalizacijos sąlygomis
 Kalbiniai, kultūriniai, istoriniai ir literatūriniai Lietuvos ir kitų šalių ryšiai
 Lietuvių tapatybės problema tarptautinėje erdvėje
 Bendrieji lietuvių kalbos mokymo Baltistikos centruose teorijos, istorijos ir praktikos klausimai

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Numatoma plenarinio posėdžio pranešimų trukmė – iki 30 min., kitų pranešimų trukmė – iki 15 min. Konferencijos dalyvio mokestis (ne projekto dalyviams) – 100 Lt (mokama registruojantis).

Užpildytų dalyvių anketų ir pranešimų tezių (2 200–2 800 ženklų) laukiame iki 2013 m. sausio 15 d. elektroniniu paštu baltistika@leu.lt. Informaciją apie atrinktus pranešimus išsiųsime iki 2013 m. vasario 1 d.
Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus ir recenzentų teigiamai įvertintus straipsnius planuojama išleisti atskiru leidiniu.
Konferencijos


grįžti