Naujienos

Tarptautinė mokslinė baltistikos projekto atidarymo konferencija

2017-04-03

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje projekto atidarymo konferencijoje „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, kuri vyks 2017 m. balandžio 6-7 d. Lietuvos edukologijos universitete.

Konferencijos programą prisegame.

 

Konferencija organizuojama pagal ES SF finansuojamą projektą
„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“
(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)


grįžti