Naujienos

2012-10-18 – Mokslinė konferencija „Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros“

2012-10-12

2012 m. spalio 18–19 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinė konferencija "Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros".

Ne vieną šimtmetį folklorinė tradicija savo sklaidos erdve dalijasi su rašto kultūra. Jų abipusės įtakos periodas yra toks ilgas ir margas, jog nusipelno būti vertinamas kaip ypatingas kultūros etapas, apimantis pačius įvairiausius sakytinės ir rašytinės žmogaus kūrybinių saviraiškų sąveikos aspektus ir raiškas.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
XX folkloro konferencija
2012 m. spalio 18 d.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute,
Antakalnio g. 6, Vilniuje

FOLKLORAS IR RAŠTO KULTŪRA:
PARALELĖS, SAMPYNOS, PRIEŠTAROS

Programa

9.00 Konferencijos atidarymas

9.10 GEDIMINAS VAITKEVIČIUS
(Lietuvos istorijos institutas)
Ar istorinis folkloras gali būti raktas šaltinių kritinei analizei?

9.30 AUSTĖ NAKIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Miesto folkloro sąjūdis. Išeivių iš kaimo tapatybės paieškos

9.50 BRONĖ STUNDŽIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Dienoraštis ir laiškas kaip rašymas ne sau

10.10 GIEDRĖ ČEPAITIENĖ
(Šiaulių universitetas)
Simano Kudirkos atsiminimai: kas ir kaip atsimenama

10.30 Kavos pertraukėlė

11.00 AELITA KENSMINIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Folklorinės tradicijos gyvybingumas ir pateikėjas:
nuo homo audiens prie homo videns

11.20 POVILAS KRIKŠČIŪNAS
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Rašytinio folkloro dialektika: teksto vizualizacija ir vaizdo
tekstualizacija

11.40 LAIMA ANGLICKIENĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas)
Mokyklinio proginio folkloro specifi ka

12.00 ŽIVILĖ DAPŠAUSKAITĖ
(Vytauto Didžiojo universitetas)
„Rašykit, draugės ir draugai“: komunikacija šiuolaikiniuose
mokykliniuose atminimuose ir užrašuose ant nuotraukų

12.30 Pietūs

14.00 GIEDRĖ BUFIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Patarlės literatūroje: tarptautinių tyrimų metodai, raida,
perspektyvos

14.20 EUGENIJUS ŽMUIDA
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Pasaka „Eglė žalčių karalienė“ literatūroje: įdomiausi
modeliai

14.40 AUŠRA KAVALIAUSKIENĖ
(Klaipėdos valstybinė kolegija)
Lietuvininkų tradicinės aprangos ir nešiosenos atspindžiai
Ievos Simonaitytės kūryboje

15.00 RŪTA ŽARSKIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Pučiamųjų instrumentų orkestrai žemaitiškose laidotuvėse

15.20 VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ
(Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Išsipildys, nes parašyta ir išaiškinta? (oneirokritika ir
folkloriniai sapnų naratyvai)

15.40 Diskusijos, konferencijos užbaigimas


grįžti