Naujienos

2012 m. spalio 26 d. 11.30 val. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai“

2012-10-22

2012 m. spalio 26 d. 11.30 val. Lietuvos Respublikos Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms.

Tarptautinė mokslinė konferencija
VILNIUS–BAKU: KULTŪRŲ TILTAI,
SKIRTA V. KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS 130-OSIOMS GIMIMO METINĖMS
Vilnius, 2012 m. spalio 26 d.
Konferencijos vieta: Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė (I rūmai)
P R O G R AM A
11.30–11.50 Knygų parodos „Literatūros tiltai“ atidarymas
12.00–12.10 Konferencijos atidarymas. Vaizdo medžiaga apie Azerbaidžaną
Pirma dalis. Pirmininkauja Aušra MARTIŠIŪTĖ -LINARTIENĖ ir Mahiras GAMZAJEVAS
12.10–12.45 Konferencijos svečių ir dalyvių sveikinimai
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena DEGUTIENĖ
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas GELŪNAS
J. E. Azerbaidžano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje
Hasan MAMMADZADA
Europos Parlamento narys, EP delegacijos ryšiams su Pietų Kaukazo valstybėmis
vicepirmininkas, Azerbaidžano valstybės valdymo akademijos garbės daktaras
prof. Vytautas LANDSBERGIS
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, tikrasis narys prof. Valdemaras RAZUMAS
12.45–13.00 Vinco Krėvės Azerbaidžanas – žvilgsnis iš Baku
Mahiras GAMZAJEVAS, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas, Tautinių
bendrijų tarybos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pirmininkas,
Azerbaidžano nusipelnęs žurnalistas
13.00–13.15 Vinco Krėvės universalijos
Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė prof. Viktorija DAUJOTYTĖ -PAKERIENĖ
13.15–13.30 Vinco Krėvės ir Huseino Džavido kūrybos tipologinės paralelės
prof. Aušra MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
profesorė
13.30–13.40 Literatūriniai skaitymai
Ištrauka iš V.Krėvės kūrinio „Azerstano šalis“
3
V. Krėvės bičiulio ir kolegos Baku realinėje mokykloje, azerų literatūros klasiko Abdula ŠAIGO
eilės (vertė Alfonsas BUKONTAS)
Skaito teatro ir kino aktorė Dalia MICHELEVIČIŪTĖ
13.40–13.55 Žaidimas su rašytoju: pedagoginis metodas švenčiant Vinco Krėvės gimtadienius
mokykloje (Rytų tematikos galimybės)
Rita ČERNIAUSKIENĖ, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
13.55–14.15 Kavos pertrauka
Antra dalis. Pirmininkauja Mindaugas KVIETKAUSKAS ir Imantas MELIANAS
14.15–14.30 Krėvės palikimas: šventraščiai, kurie vienija tautas
doc. dr. Regimantas TAMOŠAITIS, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros
docentas
14.30–14.45 Vinco Krėvės Azerbaidžanas – žvilgsnis iš Vilniaus
Vladas TURČINAVIČIUS, Vilniaus V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus
vadovas
14.45–14.55 Literatūriniai skaitymai
Azerbaidžano literatūros klasiko Rasulo RZA eilėraštis „Laiškas draugui“.
(Vertė Sigitas GEDA)
Skaito teatro ir kino aktorė Dalia MICHELEVIČIŪTĖ
14.55–15.10 Sovietinė Azerbaidžano okupacija 1920 m. ir V. Krėvės apybraižos „Bolševikai“
aktualumas
Imantas MELIANAS, istorikas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro patarėjas,
Asociacijos „Lietuva–Azerbaidžanas“ prezidentas
15.10–15.20 Lietuvos ir Azerbaidžano santykiai geopolitinių iššūkių kontekste
dr. Laurynas KAŠČIŪNAS, LR Seimo Pirmininkės patarėjas, VU Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų instituto dėstytojas
15.20–16.00 Konferencijos apibendrinimas. Trumpos diskusijos
Aras LUKŠAS, žurnalistas, laikraščio „Lietuvos žinios“ korespondentas
dr. Jonas VĖLYVIS, žurnalistas
dr. Mindaugas TAMOŠAITIS, istorikas, Vilniaus edukologijos universiteto dėstytojas
doc. dr. Adas JAKUBAUSKAS, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas
Aidanas PRALEIKA, žurnalistas
Roman ALIJEV, istorikas, Latvijos azerbaidžaniečių kultūros centro „Odžag“ pirmininkas,
Tautinių mažumų reikalų konsultacinės tarybos prie Latvijos Respublikos Prezidento
pirmininkas, Rygos klasikinės gimnazijos direktorius
Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę keisti pranešimų ir diskusijų eiliškumą


grįžti