Naujienos

55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“

2019-03-12

Konferencija skirta baltų kalbų kodifikavimo istorijai. Šiemet sukanka 140 metų pirmajai latvių autoriaus sukurtai gramatikai, svarbiausiam tokio tipo veikalui iki pat K. Mǖlenbacho ir J. Endzelīno darbų XX a. pradžioje – Andrejaus Stērsto (arba Stērstų Andrejaus) „Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss“, išleistai dviem dalimis: „Etimoloģija“ (1879) ir „Sintaksa un ortogrāfija“ (1880).

Konferencija vyks 2019 m. kovo 18 d.

Konferencijos programa

 

Kvietimas_A. Ozolo konf_2019

Invitation_A. Ozols day_2019

Ielūg_A.Ozola konf_2019

Darbo kalbos: latvių, lietuvių, anglų, vokiečių.

Pranešimų paraiškų bei tezių (apie 250–300 žodžių) lauksime iki 2019 m. kovo 1 d.

Dalyvio mokestis – 10 eurų

Suteikiama galimybė pagal pranešimą parengtus straipsnius publikuoti žurnale „Baltu filoloģija“, kuris yra recenzuojamas leidinys su tarptautine redakcine kolegija.

Adresas:

Baltu valodniecības katedra

Humanitāro zinātņu fakultāte

Latvijas Universitāte

Visvalža 4A

Rīga LV-1050

 

El. paštas: etrumpa@latnet.lv

telefonas (+371) 67034905


grįžti