Naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja konkursus lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti)

2019-09-19

Baltijos federalinis I. Kanto universitetas (Kaliningradas, Rusijos Federacija)

· lietuvių kalbos dėstytojo pareigoms, numatomas darbo krūvis 20 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) baigtos lietuvių filologijos studijos;

2. Apgintas daktaro mokslinis laipsnis humanitarinių mokslų srityje;

3. Rusų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B2 kalbos mokėjimo lygiu.

Pretendentų privalumai:

1. Lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymo patirtis

2. Pedagogo kvalifikacija

3. Vykdoma mokslinė-tiriamoji veikla baltistikos ar baltistikos-slavistikos srityje

4. Patirtis vadovaujant bakalauro ir / ar magistro studijų baigiamiesiems darbams

5. Gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, darbo formomis ir metodais

 

Pretendentai privalo pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

3. Išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagoginę patirtį įrodančius dokumentus (pažymas, darbo sutartis ir kitus) ar jų kopijas, jei šis reikalavimas nurodytas skelbime.

 

Lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimo konkursas organizuojamas vadovaujantis Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1752 „Dėl Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentai pateikia dokumentus ar jų kopijas asmeniškai arba siunčia paštu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, 01516 Vilnius). Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 3 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8-5) 219 1184, (8-5) 219 1254.


grįžti