Naujienos

VILNIAUS UNIVERSITETE SAUSIO 4-29 D. VYKSTA NUOTOLINIAI ŽIEMOS LITUANISTIKOS KURSAI

2021-01-19

Į 2021-ųjų metų Žiemos lituanistikos kursus, vykstančius Vilniaus universitete, susirinko 26 studentai iš 13 šalių: Australijos, Austrijos, Danijos, Indijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos.

Dviejų savaičių studijas (sausio 4–15 d.) pasirinko šeši studentai, mėnesio (sausio 4–29 d.) – dvidešimt studentų.

Pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ kursus lanko penki studentai, kurie mokysis dvi savaites. Trylikos studentų mėnesio studijas Žiemos lituanistikos kursuose finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pagal kalbos mokėjimo lygį suskirstyti į penkias grupes kursų dalyviai kasdien po 4 akademines valandas mokosi lietuvių kalbos. Jiems parengta ir kultūrinė programa – studentai klausosi paskaitų apie Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, senąją kultūrą (senuosius muzikos instrumentus, tautinius drabužius, tradicijas), kasdienio gyvenimo kultūrą, sociolingvistinę Lietuvos situaciją, socialinį ir politinį gyvenimą, Lietuvos gamtą ir saugomas šalies teritorijas, Vilniaus architektūrą, taip pat klausosi paskaitos iš MO muziejaus.


grįžti