Naujienos

XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

2021-02-16

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII Tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2021 metų spalio 13–16 dienomis, Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 16 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa. Nepalankios epidemiologinės situacijos sąlygomis kongreso darbas galimas nuotoliniu būdu. 

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizacija; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė kalbotyra, dialektologija; onomastika; senieji tekstai; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų kontaktai; translatologija; lyvių kalba; kalbų mokymasis. 

Konferencijos darbo kalbos: latvių, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. 

Pranešimo trukmė: kviestiniams pranešėjams – 40 minučių; kitiems pranešėjams – 20 minučių. 

Konferencijos dalyvio mokestis: sumokant iki 2021 m. rugsėjo 1 d. – 80 €, po 2021 m. rugsėjo 1 d.– 100 €. 

Paraiškas su anketa ir pranešimų tezėmis (1500–3000 spaudos ženklų su tarpais) prašome registruoti iki 2021 m. birželio 1 d. kongreso interneto svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

Patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į programą, bus išsiųstas iki 2021 m. liepos 1 d. 

Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija pasiekiama kongreso svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

 

Kongreso el. paštas baltistukongressXIII@gmail.com


grįžti