Naujienos

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

2021-10-01

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė 2021 m. rugsėjo 20–26 d. lankėsi Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriuje. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „Identitetas ant stalo: skonis šiuolaikinėje lietuvių ir latvių literatūroje“ Latvijos universiteto baltistikos krypties BA studentams antrakursiams.

Paskaitų ciklas skirtas aptarti identiteto ir maisto koreliacijai lietuvių ir latvių literatūrose. Kalbėta apie gastronomijos istoriją grožinėje literatūroje (K. Donelaitis, A. Baranauskas, Vaižgantas ir kt.), bado vaizdavimą baltų literatūrose, nevalgomų objektų (švino, kraujo) skonius kaip Baltijos regiono traumos išraišką, maisto ypatumus kuriant sovietmečio identitetą, alkoholio vartojimą lietuvių ir latvių literatūroje, kulinarinę nostalgiją ir anti-nostalgiją emigracijos naratyvuose, kulinarinių įvaizdžių atgimimą šiuolaikinėje prozoje ir pandemiją reflektuojančiuose kūriniuose. Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta studentus sudominti, pasiūlyti naują literatūros skaitymo rakursą ir kartu parodyti, kaip patraukliai galima analizuoti identitetą. Pasiteisino lyginamasis paskaitų pobūdis, kuris atskleidė lietuvių ir latvių identiteto takoskyras dėl skirtingų tautų įtakų ir panašumus dėl panašaus istorinio sovietmečio paveldo.

 IMG_1911  IMG_1912

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfaESFIVP-I-2  LLTI_logo  logo


grįžti