Naujienos

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

2021-10-20

Rugsėjo 13-17 d. Trakuose įvyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų ir strategijų, metodų, darbo formų II“. Kursai buvo organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurį įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas. Mokymuose dalyvavo Baltistikos centrų dėstytojai iš Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Varšuvos universiteto (Lenkija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), Talino universiteto (Estija) ir kt. Mokymų metu vyko įvairios paskaitos, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa.

Paskaitas dėstytojams skaitė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, dr. Jūratė Čerškutė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, lekt. Rita Juodelienė iš Muzikos ir teatro akademijos ir kiti.  

 trakai-2  trakai-3

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos iš dalyvių asmeninių archyvų

trakai-1  trakai-4


grįžti