Naujienos

Vizitas Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre

2021-12-06

VU Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė lapkričio 21–27 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centre. Šiomis dienomis Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė perskaitė paskaitas: „Ką kalba pirmosios lietuvių knygos“; „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II), o Vilma Zubaitienė – paskaitų ciklą „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“. Paskaitų klausėsi baltistikos studijų programos magistrantai.

Pirmojoje paskaitoje Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė kalbėjo apie M. Mažvydo „Katekizmą“, D. Kleino pirmąją lietuvių kalbos gramatiką „Grammatica Litvanica“ ir K. Sirvydo žodynus. Aptariant šiuos leidinius didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į tai, ką galima pasakyti iš tose knygose vartojamos lietuvių kalbos, kokia to meto lietuvių kalba ir kokią įtaką šie kūriniai padarė tolesnei lietuvių kalbos raidai. Paskaitų ciklas „Žmogus, kalba ir erdvė“ (I, II) buvo skirtas aptarti vietos raiškai lietuvių kalboje deiktiniais žodžiais: rodomaisiais įvardžiais, deiktiniais prieveiksmiais ir deiktinėmis morfemomis. Per susitikimus plačiai diskutuota, kaip aplinka lemia žmogaus kalbinius pasirinkimus, kodėl pasirinkimai keičiasi nors referuojama į tuos pačius tikrovės objektus ir kt.

Paskaitų ciklo „Sinchroninė ir diachroninė lietuvių kalbos leksikografija“ tikslas buvo aptarti žodynų istoriją konkrečiais pavyzdžiais parodant žodynų tarpusavio ryšius ir santykį su šaltiniais, rankraštinių žodynų tradiciją tiek Prūsų Lietuvoje XVIII a., tiek XIX a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Atsižvelgiama ir į žodynų tipus: dvikalbių ir trikalbių žodynų specifiką, pirmąjį istoriniu laikomą žodyną, J. Pabrėžos botanikos terminų žodyną, bandymus remtis šnekamąja lietuvių kalba ir tarmėmis bei aiškinamųjų žodynų pradžią. Aptarti senųjų raštų leksikos, skolinių tyrimai, parodytos duomenų bazių paieškos galimybės. Atskirai aptarti ir dabartinių žodynų tipai, jų žodyno straipsnių struktūra, leksikografijos terminija, apibrėžčių tipai. Didžiausias dėmesys skirtas mokomiesiems aiškinamiesiems žodynams.

 IMG-5493(1)  IMG-5591(1)

Docentės dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

Nuotraukų autorės: Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė ir Vilma Zubaitienė

 

IMG-5592(1)

 

Vizitai vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

esfa  ESFIVP-I-2   logo  vu logotipas


grįžti