Naujienos

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai švenčia Kalėdas pagal lietuviškus papročius ir tradicijas

 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki Varšuvos baltistai

Kaledos_2018_LT-page-001

Linkime ramių, šviesių, žiemiškų Kalėdų!

Žiema4

DOC. DR. BRONĖS STUNDŽIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Lapkričio 17-24 d. Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė Bronė Stundžienė, kuri studentams skaitė paskaitų ciklą apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Vroclave doc. dr. B. Stundžienė skaitė paskaitas „Iš lietuvių tradicinės kultūros istorijos ir dabarties“: „Šiuolaikinė lietuvių tradicinė kultūra: ko nebėra ir kas kuriama?“, „Istorinio ir dabarties lietuvių folkloro sandūra“, „Folkloras kaip Lietuvos regionų atminties vietos“, per kurias siekė perteikti susintetintą lietuvių tradicinės kultūros proceso vaizdą, leidžiantį užčiuopti jos tęstinumą (savaiminį ir atnaujinamą) bei nuolat vykstantį naujų kultūros apraiškų formavimąsi. Pristatant lietuvių bendruomeninių ir šeimos papročių bendrą kontekstą buvo atkreiptas dėmesys į jų savitumus, paplitimą, kartu pabrėžiant daugelio tradicijų paraleles   regioniškai artimose kultūrose, tarp jų ir lenkų. Kaip įdomus šiuolaikinės kultūros atvejis, remiantis neseniai atliktais tyrimais, aptartos lietuvių ir Rytų Lietuvoje gyvenančių lenkų laidotuvių  tradicijų (liaudiškų giesmių) bendros naujos tendencijos. Klausytojai taip pat buvo supažindinti su dalies dabarties visuomenės, ypač akademinio jaunimo, siekiu atgaivinti (renovuoti) senojo baltiško pasaulėvaizdžio reliktus, kuriems priklauso ir archajiško sluoksnio sutartinių tradicijos (polifoninių dainų) vis labiau populiarėjanti edukacija. Studentai buvo skatinami permąstyti, kaip mūsų dienomis veikia folklorinė atmintis, kaip ir kodėl ji reiškiasi ar nesireiškia moderniaisiais laikais, kur ją šiandien galima atpažinti. Naujai įdabartinamu tautosakos pavyzdžiu buvo pasirinktas smulkiosios tautosakos žanras, parodant, kaip keičiasi patarlių bei priežodžių prasmė, pakeičiant posakio vieną ar kitą žodį  (antiparemijų plitimo tradicija).

stundziene1  stundziene3

Doc. Bronė Stundžienė Vroclavo universitete

BC studentų nuotraukos

 

Plačiau…

Švedijos universiteto atstovo profesoriaus Peterio Vanago vizitas Lietuvoje

Lapkričio 6–12 d. Lietuvoje lankėsi Švedijos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. dr. Peteris Vanagas.

Trumpalaikio vizito metu svečias dalyvavo keliuose Simono Daukanto 225-mečiui skirtuose renginiuose: Giedriaus Subačiaus monografijos „Simono Daukanto Rygos ortografija“ pristatyme Signatarų namuose, S. Daukanto rankraščių parodos atidaryme ir prof. G. Subačiaus paskaitoje Nacionalinėje bibliotekoje ir mokslinėje konferencijoje „ir kraštą vadino valstybe...“ Nacionalinėje bibliotekoje. Vizito metu profesorius susitiko su kolegomis iš Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir kitų įstaigų, per kuriuos aptarė įvairius mokslinio bei akademinio pobūdžio bendradarbiavimo klausimus.

P.Vanagas

Prof. dr. Peteris Vanagas su kolegomis

Nuotrauka iš asmeninio P. Vanago archyvo

 

Plačiau…

Baltijos Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro atstovės vizitas Lietuvoje

Lapkričio 19–25 d. Lietuvoje lankėsi Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė, kuri trumpalaikio vizito metu Lietuvoje sėmėsi patirties savo paskaitoms, konsultavosi su kolegomis.

Lankydamasi Lietuvoje V. Lopetienė lankėsi VDU Švietimo akademijoje, konsultavosi su įvairių disciplinų dėstytojais ir aptarė ateities bendradarbiavimo perspektyvas, būsimas studentų mainų programas. V. Lopetienė apsilankė M. Mažvydo bibliotekoje, kurioje prof. dr. Dainius Vaitiekūnas supažindino su Lituanistikos skyriaus darbu, pristatė įvairius mokslinius tyrimus. Šis vizitas V. Lopetienei buvo naudingas tęsiant lituanistikos sklaidą Kaliningrade.

V_ Lopetienė

Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė

Iš asmeninio Violetos Lopetienės archyvo

Plačiau…

Vroclavo universiteto Baltistikos centro atstovės dr. Tatjanos Vologdinos vizitas Lietuvoje

Lapkričio 12–18 d. Lietuvoje viešėjo Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina, kuri Lietuvoje sėmėsi pedagoginės patirties ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

Vizito metu dr. Tatjana Vologdina lankėsi VDU Švietimo akademijoje, kur stebėjo paskaitas. Lietuvoje įvyko keli T. Vologdinos susitikimai su doc. dr. J. Trimonyte-Bikeliene, doc. dr. L. Bučiene, prof. dr. G. Kundrotu ir kitais dėstytojais, taip pat su Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadove Vilma Leonavičiene buvo aptarti studentų mainų klausimai. T. Vologdina dirbo Vilniaus bibliotekose ir Jono Meko centre, kur kaupė reikalingą medžiagą Vroclave dėstomam dalykui – Lietuvos kultūrai.

T.Vologdina

Dr. Tatjana Vologdina su studentais

VDU Švietimo akademijos studento nuotrauka

Plačiau…

LITUANISTINĖS 2019 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

Kviečiame registruotis į lituanistines pavasario semestro studijas Vilniaus universitete. Studijų pradžia – 2019 m. vasario 4 d., pabaiga – 2019 m. gegužės 31 d. Atvykstantiems studentams apmokame studijas, kelionę pirmyn ir atgal, kas mėnesį jiems bus mokama stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki lapkričio 26 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Vizitas Varšuvos universiteto Baltistikos centre

Spalio 22–27 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre. Vizito metu ji susitiko su centro dėstytojais, skaitė paskaitas studentams knygos tyrimų temomis. Paskaitoje „XIX a. valstietiškoji knygos kultūra“ buvo aptarti aukštuomenės ir žemųjų sluoksnių knygos kultūros konceptai, kalbėta apie leidybinę situaciją XIX a. Lietuvoje, spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimą ir knygnešystę, kontrafakcinius leidinius, jų identifikavimo specifiką, tokių leidinių skaitytojus, nustatomus pagal knygose paliktus rankraštinius nuosavybės įrašus. Didelio auditorijos susidomėjimo sulaukė originali kontrafakcinė maldaknygė „Aukso altorius“ (1894 m.). Kitose paskaitose kalbėta apie senosios knygos ir bibliofilijos reiškinius, probleminę spaudos renkamaisias spaudmenimis išradimo prieskyrą Johannui Gutenbergui, inkunabulistiką ir bibliofilijos situaciją šiandienos pasaulyje. Diskutuota kolekcionavimo, bibliomanijos, brangiausiai parduodamų knygų, asmeninių bibliotekų likimo (pavyzdžiui, kas laukia Umberto Eco bibliotekos) ir įvairiais kitais bibliofilijos klausimais, tarp jų ir itin intriguojančiu: ar yra žmogaus oda įrištų knygų.

Varšuva_2  Varšuva_3

Doc. Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre

Joannos Tabor ir Agnieszkos Rembiałkowskos nuotraukos

Plačiau…

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Spalio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro darbuotoja Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Rygoje, kur Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams skaitė paskaitas apie lietuvių vaikų literatūrą, pristatė šios srities tyrinėtojus, naujausius jų darbus, leidinius. Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei literatūros kūrinių ekranizacijomis ir interpretacijomis kitose meno srityse. LU Lituanistikos centre K. Vaisvalavičienė aptarė vaikų literatūros lyginamojo pobūdžio tyrinėjimų perspektyvas, konsultavo studentus.

Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų literatūros tyrinėtojų darbus  Vaisvalavičienė su studentais

K. Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų                K. Vaisvalavičienė su studentais

literatūros tyrinėtojų darbus

Edmundo Trumpos nuotraukos

Plačiau…

Puslapis 1 iš 58> >>