Naujienos

EDUKACINĖ STOVYKLA ŽEMAITIJOJE, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Liepos 1–12 d. Žemaitijoje, Šilutės r., vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš 9 baltistikos centrų, kurie veikia Latvijos, Gruzijos, Rusijos, Čekijos, Suomijos, Lenkijos ir Kazachstano universitetuose.

Edukacinėje stovykloje studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į tris grupes ir 10 dienų intensyviai mokėsi lietuvių kalbos kursuose, po paskaitų jie dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose ir daug keliavo. Studentams neišdildomų įspūdžių paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai, veiklos: su folkloro ansambliu jie mokėsi tautinių šokių, dainų, žaidimų; drauge su amatininkais ir dėstytojais mokėsi tradicinių amatų – maisto, muilo gamybos, pynimo, karpinių meno ir kt.  Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Nidoje, buvimu prie Baltijos jūros, taip pat buvo aplankyta ir Klaipėda, Kintai – Vydūno kultūros centras.

Stovykloje dalyvavę baltistikos centrų studentai džiaugėsi, kad lietuvių kalbos stovykloje gali mokytis nuolat – ne tik per intensyvius lietuvių kalbos kursus, bet ir nuolat bendraudami, girdėdami lietuvių kalbą, pažindami Lietuvos istoriją ir kultūrą, regionus. Pasibaigus stovyklai, mokymų dalyviams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Edukacinė stovykla  Edukacinė stovykla5

Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla

Nuotraukos BC studentų

Plačiau…

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE

Š. m. lapkričio 12–16 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Druskininkuose.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA AUKŠTAITIJOJE

Birželio 23–30 d. Aukštaitijoje, Panevėžio r., vyko dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija, skirta Aukštaitijos regionui, tarmėms, istorijai, etnografijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Lenkijos, Latvijos, Sakartvelo, Rusijos, Čekijos, Suomijos universitetuose.

Baltistikos centrų studentai edukacinėje stovykloje intensyviai mokėsi dialektologijos pagrindų, po paskaitų dalyvavo įvairiose edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose, daug keliavo. Intensyviai dirbdami, studentai susipažino su Lietuvos etnografiniais regionais, tarmių ypatumais, mokėsi transkripcijos, ekspedicijose darė tarminius įrašus. Baltistikos studentų mokymai vyko 7 dienas.

Į Aukštaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai ir įvairios veiklos: su folkloro ansambliu mokėsi aukštaitiškų šokių, dainų, žaidimų. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Aukštaitijos žaliajame mieste Anykščiuose: medžių lajų take, prie Puntuko akmens, itin sudominusiame Siauruko muziejuje, kopė į Laimės žiburį, klausėsi paskaitų apie lietuvių literatūros klasikus, gyvenusius ir dirbusius Anykščių krašte. Pasibaigus edukacinei stovyklai, Baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Dialektologinė_ekspedicija2  Dialektologinė_ekspedicija5

Dialektologinė ekspedicija

Nuotraukos BC studentų

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO mokslininkės DR. SOLVEIGOS DAUGIRDAITĖS VIZITAS Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Daugirdaitė nuo 2018 m. liepos 1 d. iki liepos 8 d. viešėjo Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute (Frankfurtas prie Maino, Vokietijos Federacinė Respublika). Per vizitą lietuvių kalbos besimokantys Goethės universiteto studentai išklausė lektorės parengtą paskaitų ciklą „Šiuolaikinė lietuvių literatūra“, kuris buvo skirtas aptarti lietuvių mentaliteto ir literatūros slinktims XX a. II pusėje. Paskaitose buvo analizuojamos perėjimo iš totalitarinės visuomenės laiku rašytos literatūros ypatybės ir tolesnė jos raida. Paskaitas lankė empirinės kalbotyros, baltų kalbotyros, meno istorijos (8 semestras) bei informatikos (6 semestras) studentai.

solveiga

Dr. Solveiga Daugirdaitė Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

BC studento nuotrauka

Plačiau…

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE PRASIDEDA LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI

Vytauto Didžiojo universitete liepos 16 d. prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 33 studentai iš 13 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos. Kursai į Kauną, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė lietuvių kalbos mokymosi entuziastus, besidominčius ne tik lietuvių kalba, bet ir mūsų šalies kultūra.

Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokysis suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtins žodyną, mokysis lietuvių kalbos gramatikos, dalyvaus diskusijose. Jų laukia ir plati kultūrinė programa, padėsianti pažinti mūsų krašto savitumą. Per kursus studentai pagilins žinias apie Lietuvos istoriją, identitetą, liaudies šokius, mitybos tradicijas bei šventes, aplankys įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, šoks lietuviškus šokius, lankysis muziejuose. Po paskaitų visi norintieji kursų dalyviai galės dar daugiau laiko praleisti kartu dainuodami Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Vyks ir studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe, kur taip pat bus galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, šokius bei dainas.

2_Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo  3_ Lietuvių kalbos pamokoje

Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo           Lietuvių kalbos pamokoje

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

PROF. DR. LAIMUTĖS BALODĖS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 28 – birželio 6 d. Vilniaus universitete stažavosi Helsinkio universiteto prof. dr. Laimutė Balodė, kuri per stažuotę Vilniaus universitete perskaitė paskaitą studentams lituanistams ir dėstytojams „Iš latvių antroponimikos ir toponimikos naujienų“, bendravo ir konsultavosi su kolegomis didaktikos klausimais. L. Balodė taip pat lankėsi Lietuvių kalbos institute, kur rinko medžiagą būsimai monografijai, ir dirbo VU bei Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Plakatas -VU2018-page-001

Plačiau…

DR. GINOS HOLVOET VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Liepos 2–9 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet, kuri per vizitą skaitė paskaitas apie Biblijos vertimo į nacionalines kalbas istoriją.

Per paskaitas ypatingą dėmesį skirdama Biblijos vertimams į lietuvių ir gruzinų kalbas, dr. G. Holvoet supažindino studentus su Krikščionybės Lietuvoje įvedimo istorija, raštijos pradžia ir pirmomis lietuvių kalba spausdintomis knygomis bei pagrindiniais vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat tyrėja nuodugniai aptarė pirmųjų Biblijos vertimų į lietuvių kalbą istoriją, analizavo vertimo metodiką ir aptarė atskirus vertimo pavyzdžius. Viena dr. G. Holvoet paskaita, kurioje buvo pristatyta raštijos Sakartvele pradžia, krikščionybės įvedimas Sakartvele ir pirmieji Biblijos vertimai gruzinų kalba, buvo rengti kartu su Sakartvelo lietuvių kalbos ir kultūros studentu Irakliu Dudauri, su kuriuo individualiai buvo dirbta ir jo dalinių studijų Vilniaus universitete metu.

1 sakar  6 sakar

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras

Nuotraukos BC studentų.

Plačiau…

DR. EWOS STRYCZYŃSKOS-HODYL VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Birželio 20–29 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyriaus dėstytoja dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl. Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko ir lituanistinėmis bei baltistinėmis temomis kalbėjo su dr. Jurgita Macijauskaite-Bonda, Maironio lietuvių literatūros muziejuje peržiūrėjo Juliaus Kaupo fondo medžiagą, susitiko su vyr. fondų saugotoja Reda Rėklyte, konsultavosi su Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene. Vilniuje dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur rinko medžiagą dėstomiems dalykams ir moksliniams tyrimams, dėl lietuvių tautosakos paveldo konsultavosi su Virginijumi Gasiliūnu ir doc. dr. Brone Stundžiene, Lietuvos literatūros ir meno archyve susitiko su vyr. archivare Jolita Dimbelyte-Mchichou.

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.     E. Stryczyńska-Hodyl VDU bibliotekoje

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos    E. Stryczyńska-Hodyl bibliotekoje

institute

Studento nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS VIZITAS ČERNOVCŲ JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 6–12 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre, kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros doc. dr. Jurga Bikelienė.

Per vizitą doc. dr. Jurga Bikelienė skaitė paskaitas apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą istoriją, vedė seminarus bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose, per kuriuos pristatė Baltistikos centrų projektą – jo pradžią, dabartį ir ateities perspektyvas. Taip pat doc. dr. J. Bikelienė susitiko su universiteto prorektoriumi, fakulteto dekane, katedrų vedėjais, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, kurie aktyviai domisi vykdomu projektu.

Ukrainos Černovcų BC  Ukrainos Černovcų BC 3

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre

Studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. SANITOS LAZDINIOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 26 – birželio 4 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto Baltų filologijos tyrimų centro dėstytoja prof. dr. Sanita Lazdina. Trumpalaikio vizito metu Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko su VDU Humanitarinių mokslų Lituanistikos katedros dėstytojais, mokslo darbuotojais ir aptarė studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje bei dirbo VDU bibliotekoje. Vilniaus universitete prof. dr. Sanita Lazdina susitiko su prof. dr. Meilute Ramoniene ir dirbo VU bibliotekoje, kur rinko medžiagą straipsniui apie kalbos ugdymą Latvijoje Baltijos šalių kontekste.

S. Sazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje

S. Lazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje.

Studento nuotrauka

Plačiau…

Puslapis 1 iš 55> >>