Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama po 570 EUR stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki š. m. gruodžio 10 d.

Užpildytas registracijos anketas prašome siųsti Linai Blauzdavičiūtei el. pašto adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Tarptautinė mokslinė konferencija

2022 m. vasario 22-23 dienomis įvyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta akademiko Janio Endzelyno 149-ojo gimtadienio progai.

Daugiau informacijos žr.: http://lavi.lu.lv/konferences/.

Portalo LABAS priemonė „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“

Baigta rengti pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ VDU rengiamo portalo LABAS priemonė „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“. Leksikonas yra Mokomojo tekstyno pagrindu sudaryta elektroninė leksinė bazė, kurioje sukaupti duomenys apie 3700 leksinių vienetų (žodžių ir pastoviųjų žodžių junginių) vartoseną.

Kviečiame dėstytojus ir lietuvių kalbos besimokančiuosius išbandyti šį naują išteklių!

Išsamią informaciją apie leksikoną, paaiškinimus apie paiešką rasite https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/leksikonas/

Tinklalaidė Kalba kalba

VU Filologijos fakultete rengiamos tinklalaidės humanitarinių mokslų temomis.

Kviečiame žiūrėti pokalbį apie lietuvių kalbos mokymosi ypatumus, vertimą iš lietuvių, studijas Lituanistinių studijų katedroje ir kt. temomis su amerikiečiu Jayde'u Willu.

https://www.facebook.com/ tinklalaidekalbakalba.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINES LITUANISTINES 2022 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d. Studijos vyks nuotoliniu būdu, studentams kas mėnesį bus mokama stipendija.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2022 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2022 vasario 1 – gegužės 30 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

PAMINĖTAS LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO BUDAPEŠTE JUBILIEJUS

Šiais metais, minėdamas lietuvių kalbos dėstymo Budapešto Lorando Etvešo universitete 30 metų jubiliejų, Humanitarinių mokslų fakulteto Slavų ir baltų filologijos instituto Lietuvių kalbos lektoratas visus lietuvių kalbos bičiulius spalio 20 d. pakvietė į konferenciją „Trys dešimtmečiai lituanistikos Lorando Etvešo universitete: tradicijos ir perspektyvos“ ir kelias akademinei bei plačiajai visuomenei skirtas svečių iš Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto paskaitas. Savaitę vykusiuose renginiuose prisiminta lietuvių kalbos dėstymo Budapešte istorija, apžvelgti aktualūs kalbos, literatūros ir istorijos klausimai.

Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Vengrijoje Vytautas Pinkus ir ELTE Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas dr. Bartus Dávid. Vaisinga lietuvių kalbos lektorato veikla pasidžiaugė Slavų ir baltų filologijos instituto direktoriaus pavaduotoja dr. habil. Gyöngyösi Mária. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą Lietuvos ambasadorius Vytautas Pinkus prof. dr. Andrášui Zoltánui įteikė Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių, o dabartinė Budapešto Baltistikos centro vadovė dr. Arankos Laczhazi pagerbta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu ir dovana už ilgametį akademinį ir mokslinį darbą baltistikos srityje, meilės Lietuvai ir lietuvių kalbos skiepijimą Budapešto Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centre.

visi_pranesejai  konferencijos_akimirka

Konferencijos dalyviai

Nuotraukos ELTE ir A. Meškerevičiūtės

Daugiau

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Rugsėjo 13-17 d. Trakuose įvyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų ir strategijų, metodų, darbo formų II“. Kursai buvo organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurį įgyvendina Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universitetas. Mokymuose dalyvavo Baltistikos centrų dėstytojai iš Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Varšuvos universiteto (Lenkija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), Talino universiteto (Estija) ir kt. Mokymų metu vyko įvairios paskaitos, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa.

Paskaitas dėstytojams skaitė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, dr. Jūratė Čerškutė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, lekt. Rita Juodelienė iš Muzikos ir teatro akademijos ir kiti.  

 trakai-2  trakai-3

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos iš dalyvių asmeninių archyvų

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos ir Sakartvelo kultūrinės jungtys"

Lapkričio  8-9 d. Vilniaus kolegija organizuoja bendrą tarptautinę mokslinę tarpdisciplininę konferenciją „Lietuvos ir Sakartvelo kultūrinės jungtys“ kartu su Sakarvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centru.

Mokslinės konferencijos tikslas – stiprinti Lietuvos ir Sakartvelo mokslininkų ir studentų bendradarbiavimą, vykdant mokslinius tyrimus bei ieškant istorinių ir kultūrinių, įvairaus bendradarbiavimo sąsajų tarp dviejų šalių. Vienas iš akcentuojamų dalykų gali būti Antano Vienuolio kartveliškasis laikotarpis.

Konferencija vyks mišriuoju būdu: norintieji galės vykti į Tbilisį dalyvauti „gyvai“, negalintieji dalyvauti „gyvai“ galės dalyvauti nuotoliniu būdu.
Konferencijos mokesčio nėra.

Nusprendę vykti į Tbilisį ir dalyvauti konferencijoje kontaktiniu būdu kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka patys (dėl galimų sąlygų kontaktuokite tiesiai su Lituanistikos centro Tbilisyje vadovu prof. Vidu Kavaliausku (elektroninis paštas vk1119@gmail.com).

Konferencijoje kviečiami dalyvauti ne tik aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, lietuvių kalbos mokytojai, bet ir doktorantai, studentai. Kviečiame registruotis iki spalio 24 d. 

Daugiau informacijos:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UUqGQwxHFEOpOVe_McsROMjnTIIsULlCmagn4PvT6EZUMUo5SExSMUNZVlFITVBQUFdLWTlCWEZJQi4u&fbclid=IwAR0IAUuKNMGx81NMWuGe3MH2qJh3U_UtI7g2ZVj_QAK_SlgTfURM9YK9dck

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė 2021 m. rugsėjo 20–26 d. lankėsi Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriuje. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „Identitetas ant stalo: skonis šiuolaikinėje lietuvių ir latvių literatūroje“ Latvijos universiteto baltistikos krypties BA studentams antrakursiams.

Paskaitų ciklas skirtas aptarti identiteto ir maisto koreliacijai lietuvių ir latvių literatūrose. Kalbėta apie gastronomijos istoriją grožinėje literatūroje (K. Donelaitis, A. Baranauskas, Vaižgantas ir kt.), bado vaizdavimą baltų literatūrose, nevalgomų objektų (švino, kraujo) skonius kaip Baltijos regiono traumos išraišką, maisto ypatumus kuriant sovietmečio identitetą, alkoholio vartojimą lietuvių ir latvių literatūroje, kulinarinę nostalgiją ir anti-nostalgiją emigracijos naratyvuose, kulinarinių įvaizdžių atgimimą šiuolaikinėje prozoje ir pandemiją reflektuojančiuose kūriniuose. Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta studentus sudominti, pasiūlyti naują literatūros skaitymo rakursą ir kartu parodyti, kaip patraukliai galima analizuoti identitetą. Pasiteisino lyginamasis paskaitų pobūdis, kuris atskleidė lietuvių ir latvių identiteto takoskyras dėl skirtingų tautų įtakų ir panašumus dėl panašaus istorinio sovietmečio paveldo.

 IMG_1911  IMG_1912

Daugiau

Puslapis 1 iš 74> >>