Naujienos

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ VARŠUVOS UNIVERSITETE

Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios kalbotyros, gestotyros ir baltistikos katedros Baltistikos skyrius kviečia į tarptautinę mokslinę baltistikos konferenciją LAISVĖS FORMOS – LITERATŪROJE, KULTŪROJE, KALBOJE, kuri vyks nuotoliniu būdu Varšuvos universitete 2021 m. rugsėjo 20-21 d.

Konferencijos metu aptarsime plačiai suprantamą laisvę – jos pavidalus, pasekmes, pokyčius, kuriuos ji lėmė ir lemia – Lietuvos ir Latvijos literatūrose, kultūrose, kalbose bei jų ryšiuose su kitomis kultūromis. Tyrimų spektras apims šiuolaikinę (pastarųjų 30 metų) problemiką bei ankstesnius reiškinius, kuriuose matyti tiek kūrėjų, tiek literatūros herojų, kultūros bei kalbos vartotojų laisvės siekių tendencijos ir laikysenos. Konferencijoje dalyvaus apie 50 pranešėjų iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos mokslo institucijų.

Konferencijos programa

Pranešimų santraukos

Banga

BERLYNE VYKO 10-OJI LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA

Dviejų savaičių 60 akademinių valandų kursuose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Šiemet lietuvių kalbos mokytis rinkosi ne tik Vokietijos universitetų istorinės, klasikinės, kognityvinės kalbotyros, bet ir socialinių mokslų, programavimo studentai. Didžioji grupės dalis – Berlyno Humboldtų universiteto lyginamosios kalbotyros studijų programos studentai, taigi motyvuoti žmonės, norintys pramokti lietuvių kalbos.

Per kursus studentai buvo supažindinti su pagrindinėmis lietuvių kalbos ypatybėmis, jos su panašumais į kitais indoeuropiečių šeimos kalbas ir skirtumais nuo jų. Lietuvių kalbos buvo mokoma komunikaciniu metodu, tačiau atsižvelgus į studentų pageidavimus buvo aiškinami ir retesni, sudėtingesni leksikos bei gramatikos dalykai. Mokant skirtingų temų, pasitelkus įvairias kalbines veiklas buvo ugdoma kalbinė ir sociokultūrinė kompetencija. Kursų dalyviai buvo supažindinami ir su kai kuriais senaisiais lietuvių papročiais, tradicijomis, buvo klausyta ir mokytasi liaudies dainų. Baigę šį kursą studentai pasiekė A.1.1 (kai kurie ir A.1) lietuvių kalbos mokėjimo lygį, taigi gavo tvirtą pamatą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

Dėl Covid-19 pandemijos kursai ir šiemet vyko Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne. Esame dėkingi ambasados darbuotojams, svetingai priėmusiems lituanistikos kursus. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje Ramūno Misiulio žodžiai pirmąją dieną padrąsino studentus, o kursų uždarymo dieną įteikti pažymėjimai įkvėpė pasitikėjimo tolesniems darbams.

IMG_20210902_114800 IMG_20210903_140907 IMG_20210903_141145

Lituanistikos vasaros mokyklos dalyviai

Fotografavo Vaida Našlėnaitė Eberhardt

VYKS BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Rugsėjo 13-17 d. Trakuose vyks Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų ir strategijų, metodų, darbo formų II“. Mokymuose dalyvaus Baltistikos centrų dėstytojai iš Prahos Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Krokuvos Jogailaičių universiteto (Lenkija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), Talino universiteto (Estija) ir kt. Mokymų metu vyks įvairios paskaitos, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa.

Paskaitas dėstytojams skaitys doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė iš Vytauto Didžiojo universiteto, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, dr. Jūratė Čerškutė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, lekt. Rita Juodelienė iš Muzikos ir teatro akademijos ir kiti. Organizuojamų kursų vadovė - doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė, kursų koordinatorė - Agnė Balzaitė.

Daugiau

Krokuvoje įvyko tarptautinis akademinis seminaras „Komparatyviniai mainai: Baltistika ir pasaulio literatūra“

Pagal projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ planą, Krokuvoje buvo įgyvendinta viena iš veiklų – 2021 m. rugpjūčio 23–26 d. surengtas tarptautinis akademinis seminaras „Komparatyviniai mainai: Baltistika ir pasaulio literatūra“. Tai jau penktasis baltistinių „Literatūros salų“ ciklo seminaras, įgyvendinamas vykdant šį projektą; ankstesni renginiai vyko Lietuvoje (2012 ir 2013 m.), Latvijoje (2017) ir Estijoje (2018 m.).

Šis seminaras sutelkė dalyvius iš 9 užsienio baltistikos centrų ir 2 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – iš viso buvo atstovauta net 11 baltistikos židinių. Atsižvelgus į baltistikos centrų poreikius, pirma seminaro diena buvo skirta baltų tautų kultūros paveldui ir baltistikos ryšiams su polonistika bei latvistika aptarti, antra diena – baltų kultūrų pasaulyje problematikai, o trečia – šiuolaikinėms medijoms ir kalbų mokymosi aspektams. Iš viso buvo perskaityti 23 pranešimai.

Pandemijos sąlygomis mokslininkai vis labiau atomizuojasi, virsta atskiromis salomis, todėl seminaru siekta bent trumpam reanimuoti gyvo bendravimo tradiciją ir sukurti ne vieną naują minčių ir idėjų salyną. Taip pat seminaro metu organizuota edukacinė ekskursija po Krokuvos Vavelio pilies ansamblį bei muziejų ir literatūrinis-baltistinis protmūšis.

Apibendrindama sėkmingą renginį viena iš organizatorių dr. Laura Laurušaitė džiaugėsi, kad akademinė, kultūrinė ir asmeninė bendrystė peržengė ir geografines sienas, nes seminaras šiemet persikėlė anapus baltiškojo pasaulio, ir lingvistines ribas, nes tomis dienomis lingua franca tapo lietuvių kalba, o pandemijos sukompromituotas žodis „kontaktai“ vėl įgijo pozityvią reikšmę kaip kultūrų bendravimo ir pernešimo galimybė.

1  2

Konferencijos dalyviai

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

 

Daugiau

PRATĘSTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU LIETUVOS KINO CENTRU

Mokydamiesi lietuvių kalbos ir siekdami geriau pažinti lietuvių kultūrą, užsieniečiai galės ir toliau žiūrėti restauruotus ir anglų kalba subtitruotus lietuvių klasikos filmus. Projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ pratęsė bendradarbiavimą su Lietuvos kino centru 2021/2022 mokslo metams. Lietuvoje ir pasaulyje įvertinti kino klasikos kūriniai padės geriau suprasti lietuvių kalbos subtilybes, pažinti mūsų kultūrą ir istoriją.

Informaciją apie restauruotus ir užsienio kalbomis subtitruotus lietuvių kino klasikos filmus žr.: https://bit.ly/2R8ZaC0

 LKClogo_LT  esfa  ESFIVP-I-2 logo

 

Filmų peržiūros planuojamos tokia tvarka:

1. Žydrasis horizontas, 1957. Režisierius Vytautas Mikalauskas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. rugsėjo 10 – spalio 10 d.

2. Herkus Mantas, 1972. Režisierius Marijonas Giedrys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. spalio 10 – lapkričio 10 d.

3. Moteris ir keturi jos vyrai, 1983. Režisierius Algimantas Puipa.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. lapkričio 10 – gruodžio 10 d.

4. Riešutų duona, 1978. Režisierius Arūnas Žebriūnas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. gruodžio 10 – 2022 m. sausio 10 d.

5. Faktas, 1980. Režisierius Almantas Grikevičius.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. sausio 10 – vasario 10 d.

6. Vasara baigiasi rudenį, 1981. Režisierius Gytis Lukšas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. vasario 10 – kovo 10 d.

7. Amžinoji šviesa, 1987. Režisierius Algimantas Puipa.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. kovo 10 – balandžio 10 d.

8. Atverti duris ateinančiam, 1989. Režisierius Audrius Stonys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. balandžio 10 –a gegužės 10 d.

9. Kaktuso paslaptis, 1989. Režisierius Valentas Aškinis.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. gegužės 10 – birželio 10 d.

10. Uostas, 1998. Režisierius Audrius Stonys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. birželio 10 – liepos 10 d.

PARENGTAS NAUJAS LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS UŽSIENIEČIAMS

Vykdant projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ baigtas rengti C lygio lietuvių kalbos vadovėlis užsieniečiams „Nė dienos be lietuvių kalbos. Trečioji knyga. Vadovėlis mokantiems“. Vadovėlio autorės – Aurelija Kaškelevičienė ir Virginija Stumbrienė. Ši knyga skirta pažengusiems lietuvių kalbos studentams, jau gerai mokantiems kalbėti lietuviškai.

Lietuvių kalbos vadovėlis parengtas dviem elektroniniais formatais: PDF’u ir elektronine versija. PDF’o versijos dailininkas ir maketuotojas - Vilmantas Žumbys, interaktyvų vadovėlio variantą parengė Ignas Rudaitis. Leidinį recenzavo Ona Petrėnienė ir Joana Pribušauskaitė.

Knygą galima rasti VU Filologijos fakulteto svetainėje: https://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai#vadoveliai-mokymo-priemones

Kviečiame skaityti ir naudotis vadovėliu!

 

Sėkmingų artėjančių mokslo metų!

Liepos 5–30 dienomis vyko nuotoliniai Vasaros lituanistikos kursai

Į 2021-ųjų metų Vasaros lituanistikos kursus susirinko 42 studentai iš 19 šalių: Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Egipto, Estijos, Indijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Sakartvelo, Slovakijos, Šveicarijos, Vengrijos, Vietnamo, Vokietijos. Daugiausia studentų yra atvykę iš Latvijos, Lenkijos ir Rusijos.

Dviejų savaičių studijose (liepos 5–16 d.) dalyvavo trys studentai. Mėnesio (liepos 5–30 d.) – trisdešimt devyni studentai.

Pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į kursus yra atvykę dvidešimt šeši studentai. Švietimo mainų paramos fondas finansuoja penkių studentų studijas Vasaros lituanistikos kursuose.

Pagal kalbos mokėjimo lygį suskirstyti į penkias grupes kursų dalyviai kasdien po 4 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos.

Parengta ir kultūrinė programa – studentai klausėsi paskaitų apie Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, senąją kultūrą (senuosius muzikos instrumentus, tautinius drabužius, tradicijas), kasdienio gyvenimo kultūrą, socialinį ir politinį gyvenimą, Vilniaus architektūrą, bitininkystės tradicijas Lietuvoje, dalyvavo MO muziejaus renginyje, susipažino su karpinių iš popieriaus menu, mokėsi gaminti šaltibarščius.

Daugiau

Sėkmės istorijų konkursas „Žingsniai“

Projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dalyvis Frederikas Bissingeris dalyvavavo Europos socialinio fondo (ESF) projektų sėkmės istorijų konkurse „Žingsniai“. Interneto portalas „15min“ publikuoja atrinktas 20 geriausių sėkmės istorijų. Liepos mėnesio pabaigoje portalas kvies balsuoti ir išrinkti 5 skaitytojų labiausiai pamėgtas istorijas.


Sveikiname Frederiką, kviečiame skaityti jo istoriją ir rengtis balsavimui liepos mėnesio pabaigoje:
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/lietuviu-kalba-apverte-vokiecio-gyvenima-isimylejo-lietuve-musu-kalbos-moko-kitus-1040-1528642

PRATĘSTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU LIETUVOS KINO CENTRU

Mokydamiesi lietuvių kalbos ir siekdami geriau pažinti lietuvių kultūrą, užsieniečiai galės ir toliau žiūrėti restauruotus ir anglų kalba subtitruotus lietuvių klasikos filmus. Projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ pratęsė bendradarbiavimą su Lietuvos kino centru 2021/2022 mokslo metams. Lietuvoje ir pasaulyje įvertinti kino klasikos kūriniai padės geriau suprasti lietuvių kalbos subtilybes, pažinti mūsų kultūrą ir istoriją.

Informaciją apie restauruotus ir užsienio kalbomis subtitruotus lietuvių kino klasikos filmus žr.: https://bit.ly/2R8ZaC0

 

Filmų peržiūros planuojamos tokia tvarka:

1. Žydrasis horizontas, 1957. Režisierius Vytautas Mikalauskas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. rugsėjo 10 – spalio 10 d.

2. Herkus Mantas, 1972. Režisierius Marijonas Giedrys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. spalio 10 – lapkričio 10 d.

3. Moteris ir keturi jos vyrai, 1983. Režisierius Algimantas Puipa.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. lapkričio 10 – gruodžio 10 d.

4. Riešutų duona, 1978. Režisierius Arūnas Žebriūnas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2021 m. gruodžio 10 – 2022 m. sausio 10 d.

5. Faktas, 1980. Režisierius Almantas Grikevičius.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. sausio 10 – vasario 10 d.

6. Vasara baigiasi rudenį, 1981. Režisierius Gytis Lukšas.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. vasario 10 – kovo 10 d.

7. Amžinoji šviesa, 1987. Režisierius Algimantas Puipa.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. kovo 10 – balandžio 10 d.

8. Atverti duris ateinančiam, 1989. Režisierius Audrius Stonys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. balandžio 10 – gegužės 10 d.

9. Kaktuso paslaptis, 1989. Režisierius Valentas Aškinis.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. gegužės 10 – birželio 10 d.

10. Uostas, 1998. Režisierius Audrius Stonys.

Filmo peržiūros baltistikos centruose užsienyje ir lietuvių kalbos paskaitose užsieniečiams Vilniuje bei Kaune vyks 2022 m. birželio 10 – liepos 10 d.

 

esfa  ESFIVP-I-2  logo LKClogo_LT

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS

Š. m. rugsėjo 13-17 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimos kursai Trakuose.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Puslapis 1 iš 73> >>