Naujienos

Įvyko projekto konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universitete įvyko dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai / The Urban Cultural Space: Baltic Narratives“, suorganizuota kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Rygos (Latvija), Tartu (Estija), Varšuvos, Krokuvos (Lenkija), Prahos Karolio, Brno Masakyro (Čekija) ir kitų universitetų baltistikos centrų bei įvairiausių Lietuvos institucijų. Vilniaus universitetas konferencijai pasirinktas neatsitiktinai – pašlovinti miestą dera iš šio branduolio, kuriame kurtas intelektinis naratyvas, be kurio miestiškos kultūros egzistencija ir tapatybė būtų neįsivaizduojamos.

Pristatyti tyrimai koncentravosi ties įvairiais Baltijos jūros regiono miestais. Žinoma, daugiausia ditirambų sudainuota 700 metų jubiliejų švenčiančiam Vilniui, bet pranešimuose figūravo ir Ryga, Gdanskas, Tartu, Talinas, Sankt Peterburgas ir kiti svarbūs regiono centrai, tarp kurių susikūrė savotiška tinklaveika. Buvo galima įsitikinti, kad nė vieno miesto nereikėtų regėti abstrahuotai, jie susisiekia, sąveikauja, kalbasi. Pranešimai aprėpė vaizdavimo rakursus nuo realaus miesto ir jo konstravimo principų, pvz. aikščių kaip kultūrinių erdvių, iki realistinių, įsivaizduojamų, įžemėlapintų, netgi sapniškų miestų literatūroje, jų skirtingų vizijų ir individualių profilių. Buvo išryškinti miesto idealizavimo ir bjaurasties estetikos aspektai ir distopiškos, apokaliptinės miesto vizijos.

Aptarti miestai atsiskleidė kaip palimpsestai, heterotopiškos erdvės, nes į juos pažvelgta įvairiausiais pjūviais: daugiakultūris, daugiakalbis, daugiatautis, daugiareliginis miestas, kuriame sugyvena įvairūs etniškumai; nacionalistinis miestas; moterų miestas; erdvinis miestas; istorinis miestas; miestas, kaip nuolat perrašomas manuskriptas.

Kaip pranešimų medžiaga dominavo grožinė literatūra – poezija ir proza, bet žvalgyti ir kiti žanrai: lotyniškoji raštija, tautosakos šaltiniai, dienoraščiai, prisiminimai, kelionių literatūra, gidai, interneto platforma „Tripadvisor“ kaip miesto tapatybę kuriantys naratyvai.

Konferencijos dalyviai apsilankė edukacinėje ekskursijoje po parodą „Vilniaus Pokeris“ MO muziejuje, kur turėjo progos susipažinti su vizualiniais Vilniaus miesto aspektais, regimais per literatūrinę Ričardo Gavelio romano prizmę.

Baltijos regiono kultūros paprastai regimos kaip agrarinės, tačiau pranešimuose buvo sukoncentruota tiek urbanistikos, kad tikrai darsyk įsitikinom, kad miestiškasis pasaulėvaizdis yra svarbus mūsų kolektyvinės savimonės komponentas.

k6 k7

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Nuotraukos - Lauros Laurušaitės

Daugiau

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų vizitas Vašingtono universitete

2023 m. gegužės 16-29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dėstytojos dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda ir doc. dr. Laima Anglickienė lankėsi Vašingtono universitete.

Vizito metu skaitytos paskaitos studentams. J. Macijauskaitė-Bonda ir L. Anglickienė pristatė Lietuvos objektus, jau įtrauktus į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą (kryždirbystę, dainų šventes, sutartines) ir šiuo metu laukiančius UNESCO komisijos patvirtinimo (šiaudiniai sodai). Studentai buvo pamokyti dainuoti lietuviškas sutartines, o praktinis dainavimas sulaukė didelio studentų susidomėjimo. 

Doc. dr. R. Eidukevičienė skaitė paskaitas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą, kurioje atsispindi šiuo metu populiarios migracijos ir daugiakalbystės tematikos. Išsamiau su studentais buvo analizuotas Gabijos Grušaitės kūrinys „Stasys Šaltoka“.

Dėstytojos susitiko su Skandinavijos studijų katedros vadovu prof. dr. Gunčiu Šmidchens, lietuvių kalbos ir kultūros dalykų dėstytoja dr. Inga Daraškiene ir kitais katedros dėstytojais, su kuriais kalbėtasi apie glaudesnį Vašingtono ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimą baltistikos srityje bei lituanistinių studijų plėtojimą.

Gegužės 20 d. lankytasi Siatlo lituanistinės mokyklos „Linas“ mokslo metų uždarymo šventėje. Tą dieną čia rinkosi ne tik mokyklos, bet ir Siatlo lietuvių bendruomenė. Šventės metu pasidžiaugta mokinių pasiekimais, žaisti lietuviški žaidimai.

1(1) 

Su Vašingtono universiteto studentais dainuojame sutartines

Nuotraukos J. Macijauskaitės-Bondos, R. Eidukevičienės ir L. Anglickienės

 

Daugiau

LLTI MOKSLININKO DR. SAULIAUS VASILIAUSKO VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 16–22 dienomis Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Baltistikos katedroje viešėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Vasiliauskas. Studentams jis skaitė paskaitas apie šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas, pristatė literatūrinio gyvenimo Lietuvoje aktualijas. Taip pat studentams ir dėstytojams pristatyti naujesni sovietmečio lietuvių literatūros tyrimai. Vizito metu susipažinta su baltologijos studijų Poznanėje problemomis ir poreikiais, su čia dėstančiomis mokslininkėmis prof. dr. hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl ir dr. Justyna Prusinowska dalintasi patirtimis, idėjomis studijų kokybei gerinti ir studentų suinteresuotumui didinti.

vasil1 vasil2

Dr. Saulius Vasiliauskas Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete 

Nuotraukos Ewos Stryczyńskos-Hodyl ir Justynos Prusinowskos

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS PARYŽIAUS VALSTYBINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJŲ INSTITUTE

2023 m. balandžio 11–17 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Paryžiuje buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centrų studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną. Po paskaitų vyko metodiniai pasitarimai, per kuriuose buvo aptarta naujausia mokymo literatūra, dalintasi patirtimi ir didaktikos naujovėmis.

Su Paryžiaus valstybinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto kolegomis buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo Baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtos knygos.

a1  a6

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė aryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS VROCLAVO UNIVERISTETE

2023 m. kovo 24–30 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Vroclavo universitete. Vroclave buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centro studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną.

Su Vroclavo universiteto Baltistikos centru buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtas knygas.

vroc1 vroc2

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė Vroclavo universitete

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

Daugiau

Dr. ELEONOROS TERLECKIENĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 6–13 d. Krokuvos Jogailaičių universitete viešėjo ir paskaitas skaitė Vilniaus universiteto jaunesnioji asistentė dr. Eleonora Terleckienė. Senosios Lenkijos literatūros istorijos katedroje (Katedra Historii Literatury Staropolskiej) gegužės 10 d. kolegoms ir studentams skaitė paskaitą apie naujausius senosios Lietuvos literatūros tyrimus. Dr. E. Terleckienė susitiko su kolegomis iš Polonistikos fakulteto, kurie domisi senąja Lietuvos literatūra, kultūra bei istorija, ir ketina bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais. Tarp svarbiausių temų buvo aptariamos dabartinės ir tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos, siekis suvienyti skirtingose šalyse dirbančius tyrėjus, dalintis patirtimi.

Daugiau

Veslavos Sidaravičienės vizitas Helsinkio universitete

Vilniaus universiteto BKKI Baltistikos katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė 2023 m. balandžio 23-30 d. lankėsi Helsinkio universitete, kur studentams skaitė paskaitas apie neoficialiuosius Vilniaus objektų ir vietų pavadinimus, vartojamus lietuvių jaunimo kalboje. Studentai galėjo susipažinti su šnekamosios kalbos pavadinimais, palyginti juos su latvių, suomių jaunimo kalboje funkcionuojančiais neoficialiaisiais urbanonimais ir padiskutuoti apie pavadinimų perteikiamą teigiamą ar neigiamą požiūrį į nurodomus objektus ar vietas. Veslava Sidaravičienė taip pat dirbo bibliotekose, kur rinko teorinę medžiagą disertacijai apie neoficialiuosius pavadinimus. Per komandiruotę susipažinta su Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulteto Kalbų skyriaus Baltistikos studijų veikla.

v1  v2

Veslava Sidaravičienė Helsinkio universitete

Nuotraukos - Aurelijos Kaškelevičienės

 

Daugiau

VDU DĖSTYTOJO TOMASZO BLASZCZAKO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

2023 m. balandžio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros lektorius dr. Tomasz Blaszczak lankėsi pietvakarių Lenkijos mieste Vroclave, kur Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentams skaitė paskaitas apie 20 a. Lietuvos istoriją, Lietuvos atminties politiką ir Lietuvos-Gudijos santykius. Studentai buvo supažindinti su naujausias šių sričių tyrimais Lietuvoje bei turėjo galimybių aptarti aktualiausius besiformuojančius politinius procesus Lietuvoje. Taip pat Vroclave „Pono Tado muziejuje“ balandžio 27 d. įvyko T. Blaszczako redaguoto W. Wielhorskio „1915-1917 m. dienoraščio“ pristatymas.

bl1  bl3

Dr. Tomasz Blaszczak Vroclavo universitete

Nuotraukos T. Blaszczako

Daugiau

DOC. DR. PAVELO LAVRINECO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS POZNANĖJE

Balandžio 25 d. – balandžio 28 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Baltistikos katedroje viešėjo Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos rusų literatūros ir daugiakultūrinio Vilniaus tyrėjas doc. dr. Pavel Lavrinec. Poznanėje jis susitiko su strudentais, skaitė Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtas paskaitas apie kultūrų sąveikas Vilniuje XIX ir XX amžiais.

 20230426 1 Justyna Prusinowska  20230427 1 Ewa Stryczyńska-Hodyl

Doc. dr. Pavel Lavrinec Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Nuotraukų autorės Baltistikos katedros adjunktė dr. Justyna Prusinowska, katedros vadovė prof. dr. hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl.

Daugiau

UŽUOJAUTA

Pirmadienį netikėtai mirė Baltistikos centro Tbilisio technikos universiteto Sakartvele vadovas Profesorius Vidas Kavaliauskas (1965-2023). Reiškiame nuoširdžią užuojautą Profesoriaus artimiesiems.

kavaliauskas

 

Puslapis 1 iš 83> >>