Naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų vizitas Latvijos universitete

2022 m. balandžio 20–27 d. Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Lituanistikos centre lankėsi VDU HMF Letonikos centro darbuotojos dr. Auksė Noreikaitė, dr. Kristina Vaisvalavičienė ir Lituanistikos katedros asistentas Joris Kazlauskas. Vizito metu dėstytojai skaitė paskaitas, konsultavo studentus, diskutavo aktualiais lituanistikos ir baltistikos populiarinimo, lituanistinių tyrimų klausimais.

Etnologė dr. A. Noreikaitė studentams skaitė paskaitas apie Lietuvos ir Latvijos paribio sociokultūrinėje erdvėje vykstančius etninius ir lingvistinius procesus – dvikalbystę, taip pat apie lingvistinio tapatumo reikšmę XX–XXI a. pradžios skirtingų vietovių pasienio gyventojų etniniam ir regioniniam tapatumui. Lietuvių kalbos besimokančius studentus mokslininkė ragino tyrinėti įvairius kultūrinius ir lingvistinius reiškinius Lietuvos ir Latvijos pasienyje, nes tokiems tyrimams ypač reikalingi abi baltų kalbas išmanantys tyrėjai.

Literatūrologė dr. K. Vaisvalavičienė skaitė paskaitas apie Lietuvos istorijos ir kultūros kontekstus lietuvių vaikų ir paauglių literatūroje, pristatė lietuvių vaikų literatūros naujienas, aptarė lietuvių literatūros vertimų į latvių kalbą situaciją. Pasakodama apie Lietuvos ir Latvijos kultūrinį bendradarbiavimą, K. Vaisvalavičienė kvietė studentus įsitraukti į Lietuvos ir Latvijos mokyklose vykstantį projektą „Baltų literatūros savaitė“.

Dėstytojas J. Kazlauskas studentams pristatė „genderlekto“ sąvoką ir skirtingus požiūrius į lyčių kalbą bei jos tyrimus. Per paskaitas aptarta, kokias pokalbio strategijas taiko skirtingų visuomenės grupių, skirtingo amžiaus vyrai ir moterys, kas lemia vienokių ar kitokių strategijų pasirinkimą, kokią įtaką pokalbių stilistikai daro bendravimo kontekstas. J. Kazlauskas studentams pristatė savo atliekamus tyrimus (disertaciją „Prozodinė bendrinės lietuvių kalbos žodžių struktūra“), diskutavo apie šalutinius kirčius lietuvių ir latvių kalbose, pateikė praktinių užduočių.

Apie VDU ir LU baltistų bendradarbiavimo ir jaunosios kartos specialistų rengimo bei darbo galimybes taip pat diskutuota su LU HMF Latvistikos ir baltistikos skyriaus Lituanistikos centro vadovu doc. dr. Edmundu Trumpa. Lituanistikos centrui padovanota Vytauto Didžiojo universiteto šimtmečiui skirta prof. dr. Antano Kulakausko knyga „Pirmoji lietuviška Alma Mater: trumpa klasikinio universiteto Kaune istorija“.

1_VDU dėstytojai Lituanistikos centre  2_Lituanistikos centro vadovui VDU dovana

VDU dėstytojai LU Lituanistikos centre (E. Trumpos nuotrauka)

Lituanistikos centro vadovui doc. dr. Edmundui Trumpai įteikiama Vytauto Didžiojo universiteto šimtmečio istorija (A. Noreikaitės nuotrauka)

Daugiau

VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doktorantės Veslavos Sidaravičienės vizitas Varšuvos universitete

2022 balandžio 24 – gegužės 1 d. Varšuvos universiteto Baltistikos centre viešėjo VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė. Baltistikos studentams ir dėstytojams skaitė paskaitas šiomis temomis: „Neoficialiųjų urbanonimų vartosena lietuvių jaunimo šnekamojoje kalboje“ ir „Neoficialiųjų urbanonimų vartosena lenkų jaunimo šnekamojoje kalboje“. Studentai ir dėstytojai buvo supažindinti su neoficialiųjų pavadinimų sąvoka bei šiam sluoksniui būdingomis ypatybėmis, atliekamais tyrimais bei pristatytas Vilniaus lietuvių ir lenkų jaunimo šnekamosios kalbos pavadinimų inventorius.

taisyta 01 taisyta 02 taisyta 03

Varšuvos universiteto Baltistikos centro dėstytojai ir studetai

Nuotraukos Joanos Tabor

Daugiau

BALTIJOS ŠALIŲ STUDENTŲ KONFERENCIJA

Kviečiame dalyvauti Baltijos šalių studentų konferencijoje „Baltijos šalių tiltai“ (“Bridges in the Baltics”), kuri vyks rugsėjo 23-24 d. Varšuvos universitete.

Daugiau informacijos žr.: Baltic_Brigdes_2022_call.

DISKUSIJA „LITUANISTIKA (BALTISTIKA) UŽSIENYJE: VYKDOMOS VEIKLOS IR GAIRĖS ATEIČIAI“

Balandžio 6 d. Vilniaus universitete įvyko diskusija „Lituanistika (baltistika) užsienyje: vykdomos veiklos ir gairės ateičiai“. Joje dalyvavo Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos mokslo, švietimo ir sporto ministerijos bei užsienio baltistikos centrų atstovai. Susirinkusius dalyvius pasveikino Vilniaus universiteto kancleris Raimundas Balčiūnaitis, LMŠSM atstovė Daiva Žemgulienė ir VU Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskienė. Diskusijos tikslas – apžvelgti užsienio baltistikos centrams Lietuvos Respublikos teikiamos paramos struktūrą ir istoriją, aptarti, kurios šiuo metu vykstančio projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ veiklos yra naudingiausios užsienio BC ir kurias būtina tęsti pasibaigus projektui. Diskusijos dalyviai priėmė rezoliuciją.

Diskusijos programa.

Ekranas  Inesa

Diskusijos dalyviai

Kristinos Astravaitės nuotraukos

 

Daugiau

RAMIŲ VELYKŲ

Velykos 20221024_1

57-oji Arturo Ozolo dienos konferencija

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra kviečia atvykti ir tiesiogiai dalyvauti 57-oje Arturo Ozolo dienos konferencijoje KALBOS PAVELDAS: J. ENDZELĪNO „LETTISCHES LESEBUCH“ (1922) – 100, kuri vyks 2022 m. gegužės 20– 21 d. Rygoje.


Mokslinė praktinė konferencija skirta diachroniniams baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams. Minėdami „Lettisches Lesebuch“ (1922) ypatingą dėmesį skirsime baltų kalbų tarminio paveldo klausimams: tarmių tekstų chrestomatijų kūrimui, fonetinės transkripcijos principams ir ligšiolinei šio darbo patirčiai, tarminio paveldo platinimo galimybėms mūsų laikais ir kt.


Daugiau informacijos: KVIETIMAS, IELŪGUMS.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS VASAROS KURSUS VDU

Vytauto Didžiojo universiteto organizuojami vasaros lietuvių kalbos kursai vyks kontaktiniu (kelionės bilietai apmokami iš projekto) ir nuotoliniu būdu 2022 m. liepos 18 – rugpjūčio 12 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Vroclavo universitete vyks VI-asis Tarptautinis Lituanistų kongresas

Š. m. gegužės 19-20 dienomis Vroclavo universitete šeštąjį kartą vyks Tarptautinis Lituanistų kongresas. Po pandemijos pertraukos vėl maloniai kviečiame visus besidominančius Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių ir lenkų ir kitų kaimynų santykiais dalyvauti VI-ajame Kongrese tęsiant tradicijas ir minint svarbias pandemijos metu praleistas ir esamas sukaktis.

Kongreso temas susies Vroclavo universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto penkiasdešimties metų bendradarbiavimo sukaktis bei Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centro dvidešimtmetis.

VI-asis Kongresas kviečia įvairių sričių mokslininkus, visuomenės ir kultūros veikėjus į diskusijas šiose konferencijos sekcijose: 

- lietuvių kalba ir lyginamoji kalbotyra 

- kultūra, literatūra ir tautosaka 

- Lietuvos istorija, lietuvių ir lenkų santykiai 

- Konstitucija, teisinė sistema, politika ir visuomenė.

VI-ojo Kongreso metu numatyta įvairi, Lietuvą pristatanti kultūrinė programa bei ekspertų debatai.

 

Plačiau žr. pridėtame kvietime
 
Paraiškas prašome teikti iki 2022 04 15 kvietime nurodytais kontaktais.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į EDUKACINĘ STOVYKLĄ, SKIRTĄ LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Kviečiame registruotis į edukacinę stovyklą, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, vyks 2022 m. liepos 1-10 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į FORMALIUS VASAROS KURSUS VU

Vilniaus universiteto organizuojami lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks Vilniuje 2022 m. liepos 4–29 d. 

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Puslapis 1 iš 76> >>