Skaitmeniniai žurnalai

Žurnalai „Kalbotyra“ ir „Tautosakos darbai“ skaitmeninami ir publikuojami įgyvendindant projektą „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005).

Žurnalas „Kalbotyra“

Tarptautiniame lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinkle „Baltnexus“ yra publikuojami suskaitmeninti žurnalo „Kalbotyra“ numeriai nuo 1958 m. iki 1971 m. Pastaraisiais metais žurnalas skilo į tris sąsiuvinius: pirmas buvo skirtas lietuvių kalbos studijoms, antras – slavistikai, o trečias – germanų ir romanų kalboms. Todėl nuo XXII tomo bus publikuojami lietuvių kalbai skirti „Kalbotyros“ sąsiuviniai.

Žurnalas „Tautosakos darbai“

Žurnalas pradėtas leisti 1935 m. kaip Jono Balio vadovauto Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Lietuvos okupacijos metais jo leidimas buvo sustabdytas, o 1992 m. akademiko Leonardo Saukos pastangomis vėl atnaujintas. Tarptautiniame lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinkle „Baltnexus“ bus publikuojami suskaitmeninti žurnalo numeriai nuo 1992 m. I (VIII) iki 2004 m. XX (XXVII). Suskaitmeninti numeriai nuo 1935 m. I iki 1940 VII yra skelbiami virtualioje elektroninio paveldo sistemoje www.epaveldas.lt. Suskaitmeninti numeriai nuo 2004 m. XX (XXVII) yra skelbiami Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto interneto svetainėje (žr. El. žurnalai).