Projekto renginių kalendorius

  Data Konferencijų ir seminarų organizavimas Ilgalaikis dėstymas Trumpalaikiai dėstytojų vizitai užsienio BC Trumpalaikiai vizitai Lietuvoje Formalios studijos studentams, VU Formalios studijos studentams, VDU Formalios studijos studentams, VDU Neformalios studijos studentams, VU Neformalios studijos studentams, VDU BC dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Mokymo priemonės pdf formatu, VU: C lygio lietuvių kalbos mokymo priemonės redagavimas ir korektūra ( 40 a.lankų) Mokymo priemonės pdf formatu, VDU: SIUP Interaktyvios mokymo priemonės Portalas LABAS, VDU    
2023 sausis                             2023 sausis
2023 vasaris Tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“ vasario 9-10,
LLTI, Brno, Čekija
      Semestro studijos: vasaris-gegužė Praktika Semestro studijos: vasaris-gegužė               2023 vasaris
2023 kovas Baigiamoji projekto konferencija Kovo 16-17, VDU, Kaune                           2023 kovas
2023 balandis Tarptautinė konferencija „Miestas kaip kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“ balandžio 27-28 d. (VU ir
LLTI), Vilnius
                          2023 balandis
2023 gegužė                             2023 gegužė
2023 birželis                   Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai birželio 5-16, Kaune (VDU)         2023 birželis
2023 liepa Dvidešimtoji tarptautinė Salų kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis Vigesima
liepos 23-29, VU, Salos, Rokiškio raj.
                .         2023 liepa
2023 rugpjūtis                             2023 rugpjūtis
2023 rugsėjis-gruodis   Ilgalaikis dėstymas bus vykdomas ir rudens semestrą                            
                                   
                                   
ARCHYVAS    
2017 sausis                             2017 sausis
2017 vasaris         Semestro studijos           Detalus planas ir pirmas skyrius Skaitmeninės integruoto ugdymo priemonės „Lietuva pasaulyje-pasaulis Lietuvoje“ koncepcijos sukūrimas; leidinių bendros struktūros (tekstinė, chrestomatinė ir metodinė dalys) parengimas; vieningo klausimyno 21 leidiniui rengimas; SIUP rengėjų konsultavimas; 10 skyrių rengimas.     2017 vasaris
2017 kovas           Semestro studijos               Visų priemonių specifikacijų rengimas (struktūros
koncepcija, medžiagos atrankos kriterijai, programavimo principai,
testavimo būdai ir kt.), informacijos apie BC poreikius rrinkimas;
2017 kovas
2017 balandis Atidarymo konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, LEU, balandžio 6-7 d. Vilniuje. Konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“ Anykščiuose, VU, balandžio 19-21 d.                           2017 balandis
2017 gegužė „Lituanistų kongresas 2017“ Vroclavo universitete, LEU, gegužės 23-24 d.                           2017 gegužė
2017 birželis                             2017 birželis
2017 liepa         Vasaros kursai, liepos 3-28 d.   Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai, liepos 17-rugpjūčio 12 d.   Edukacinė stovykla Aukštaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, liepos 10-21 d.           2017 liepa
2017 rugpjūtis               Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne, 2017-08-28 - 2017-09-09             2017 rugpjūtis
2017 rugsėjis „Reformacija ir lituanistika“, LEU, Kėdainiuose, rugsėjo 25-26 d.       Semestro studijos   Semestro studijos     Lituanistikos horizontai 1: BC dėstytojų kursai Biržuose, VU, rugsėjo 25-29 d.         2017 rugsėjis
2017 spalis Akademinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“, LLTI, Ryga, spalio 12-14 d.       rugsėjo 1 - gruodžio 22 d.   rugsėjo 1 - gruodžio 22 d.               2017 spalis
2017 lapkritis „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, LEU, Praha, lapkričio 8-9 d.                           2017 lapkritis
2017 gruodis                             2017 gruodis
2018 sausis         Žiemos kursai: 2018 m. sausio 8–19 dienomis.             Visų SIUP dalių, parengtų pagal bendrą koncepciją ir struktūrą (tekstinė, chrestomatinė ir metodinė dalys), rengimas, iliustracijų parinkimas.   I-III priemonių medžiagos atranka, kaupimas,
pirminis kompiuterinis apdorojimas, bendradarbiavimas su BC dėl
medžiagos turinio, įvairovės ir kt.; IV-VI priemonių elektroninių
išteklių (žodynų, sąrašų ir kt.) kaupimas;
2018 sausis
2018 vasaris         Semestro studijos Semestro studijos, praktika         Rengiami likusieji skyriai ir dirbama su dailininku       2018 vasaris
2018 kovas         2018 m. vasario 5 d., pabaiga – 2018 m. gegužės 31 d. 2018 m. vasario 1 d., pabaiga – 2018 m. gegužės 31 d.                 2018 kovas
2018 balandis „Prano Skardžiaus konferencija II“, gegužės 25-27 d.
VU, Nida
                          2018 balandis
2018 gegužė                             2018 gegužė
2018 birželis                 Dialektologinė ekspedicija Aukštaitijoje: birželio 24-30 d.           2018 birželis
2018 liepa         Vasaros kursai: liepos 2-27 d.   Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai: liepos 16 – rugpjūčio 11 d.   Edukacinė stovykla Žemaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti: liepos 1-12 d.           2018 liepa
2018 rugpjūtis               Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne: rugpjūčio 28-rugsėjo 9 d.             2018 rugpjūtis
2018 rugsėjis         Semestro studijos: rugsėjo 3-gruodžio 21 d.   Semestro studijos: rugsėjo 3-gruodžio 31 d.     „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų 1“, BC dėstytojų kursai Vilniaus apskritis, LEU: rugsėjo 23-29 d.         2018 rugsėjis
2018 spalis Akademinis seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, LLTI, Tartu: spalio
18-20 d.
                          2018 spalis
2018 lapkritis                             2018 lapkritis
2018 gruodis                   Nuotoliniai dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, VDU: gruodžio 13-14 d.         2018 gruodis
2019 sausis         Žiemos kursai: sausio 7-18 d.           Parengti skyriai pateikiami recenzavimui Parengti skyriai pateikiami recenzuoti     2019 sausis
2019 vasaris         Semestro studijos: vasario 4 - gegužės 31 d. Praktika (gali prasidėti bet kuriuo metu, išskyrus birželio-liepos mėn.) Praktika (gali prasidėti bet kuriuo metu, išskyrus birželio-liepos mėn.)               2019 vasaris
2019 kovas                     Redagavimas ir maketavimas       2019 kovas
2019 balandis                             2019 balandis
2019 gegužė                             2019 gegužė
2019 birželis                             2019 birželis
2019 liepa             Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai: liepos 15 - rugpjūčio 9 d.   Edukacinė stovykla Aukštaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti: liepos 1-12 d.           2019 liepa
2019 rugpjūtis               Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne: rupgjūčio 26 - rugsėjo 6 d. Dialektologinė ekspedicija Žemaitijoje: birželio 24-30 d.           2019 rugpjūtis
2019 rugsėjis „Kazimiero Būgos konferencija“, VU, Birštonas: rugsėjo 26-28 d.       Semestro studijos Praktika Semestro studijos: rugpjūčio 27 - gruodžio 20 d.     Lituanistikos horizontai 2 dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Klaipėdoje, VU: spalio pabaiga         2019 rugsėjis
2019 spalis                             2019 spalis
2019 lapkritis                             2019 lapkritis
2019 gruodis                             2019 gruodis
2020 sausis         Žiemos kursai: 2020 sausio 6-18 d.         Lituanistikos horizontai 2 dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai: sausio 20-24 d., Vilniuje, VU   Redagavimas ir maketavimas   Visų priemonių individualus programavimas, jų
pristatymas BC, informacijos apie BC poreikius tikslinimas, priemonių
koregavimas atsižvelgiant į BC pastabas ir poreikius;
2020 sausis
2020 vasaris         Semestro studijos: 2020 vasario 3 - gegužės 31 d. Praktika (gali prasidėti bet kuriuo metu, išskyrus birželio-liepos mėn.) Praktika (gali prasidėti bet kuriuo metu, išskyrus birželio-liepos mėn.)               2020 vasaris
2020 kovas                             2020 kovas
2020 balandis Akademinis seminaras „Komparatyviniai mainai: baltistika ir pasaulio literatūra“: balandžio 23-25, LLTI, Krokuva                           2020 balandis
2020 gegužė                             2020 gegužė
2020 birželis                             2020 birželis
2020 liepa         Vasaros kursai: 2020 liepos 1-28 d., Vilnius.   Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai: 2020 liepos 13 – rugpjūčio 17 d., Kaunas   Edukacinė stovykla Žemaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti: 2020 birželio 30 – liepos 11 d.           2020 liepa
2020 rugpjūtis               Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne: rugpjūčio 31- rugsėjo 11 d.             2020 rugpjūtis
2020 rugsėjis           Semestro studijos       „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų 2“ BC dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, Alytaus apskritis, Druskininkai, LEU         2020 rugsėjis
2020 spalis                             2020 spalis
2020 lapkritis                             2020 lapkritis
2020 gruodis                   Nuotoliniai dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, VDU         2020 gruodis
2021 sausis         Žiemos kursai: sausio 4–15 dienomis                 Bendrieji portalo programavimo darbai; 2021 sausis
2021 vasaris         Semestro studijos: 2021 m. vasario 1 d., pabaiga – 2021 m. gegužės 28 d. Praktika Semestro studijos               2021 vasaris
2021 kovas                             2021 kovas
2021 balandis                             2021 balandis
2021 gegužė                             2021 gegužė
2021 birželis                           Portalo testavimas, klaidų ir nesklandumų taisymas,
pristatymas BC.
2021 birželis
2021 liepa         Vasaros kursai: liepos 5–30 dienomis                   2021 liepa
2021 rugpjūtis             Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai: liepos 19 - rugpjūčio 13 d., nuotoliniai Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne: rugpjūčio 23-rugsėjo 3 dienomis             2021 rugpjūtis
2021 rugsėjis         Semestro studijos: rugsėjo 2-gruodžio 22 d. kontaktiniu arba nuotoliniu būdu Semestro studijos: rugpjūčio 23 - gruodžio 21 d.       „Lituanistikos horizontai 3“ dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje, VU         2021 rugsėjis
2021 spalis                             2021 spalis
2021 lapkritis                             2021 lapkritis
2021 gruodis                             2021 gruodis
2022 sausis                             2022 sausis
2022 vasaris         Semestro studijos: vasaro 1-gegeužės 30 d. Praktika Semestro studijos: vasario 1 - gegužės 31 d.               2022 vasaris
2022 kovas                             2022 kovas
2022 balandis                             2022 balandis
2022 gegužė Prano Skardžiaus konferencija III, VU: gegužės 25-31                           2022 gegužė
2022 birželis Tarptautinis Lituanistų kongresas Vroclave: gegužės 19-20 d.                 Dėstytojų kvalifikacijos kursai VU: birželio 27-liepos 1 d.         2022 birželis
2022 liepa         Vasaros kursai VU: liepos 4-29 d.         Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių kultūros atradimai“, VDU: rugsėjo 12-16 d.         2022 liepa
2022 rugpjūtis             Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai: liepos 18 - rugpjūčio 12 d. Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne: rugpjūtis-rugsėjis Edukacinė stovykla VDU: liepos 1-10 d.           2022 rugpjūtis
2022 rugsėjis Kazimiero Būgos konferencija III, VU                           2022 rugsėjis
2022 spalis           Semestro studijos? Semestro studijos?               2022 spalis
2022 lapkritis                             2022 lapkritis
2022 gruodis                             2022 gruodis