Naujienos

Rašytojui Donaldui Kajokui – Liudo Dovydėno literatūrinė premija

Birželio 6-ąją rašytojui Donaldui Kajokiui už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (Vilnius: „Tyto alba“, 2012) bus įteikta šeštoji rašytojo Liudo Dovydėno literatūrinė premija.

Plačiau…

Jungtinė Baltijos ir Skandinavijos šalių studijų konferencija Jeilio universitete (JAV)

2014 m. kovo 13–15 d. Jeilio universitete (JAV) vyks Baltijos šalių studijų skatinimo asociacijos (AABS) ir Skandinavijos šalių studijų skatinimo asociacijos (SASS) antroji jungtinė konferencija. Konferenciją sudarys įvairūs vienalaikiai posėdžiai su pertraukomis, kurių metu vyks teminiai pietūs, koncertai, išvykos ir kita.

Plačiau…

2-asis indoeuropeistų kolokviumas Brno (Čekija)

2013 m. spalio 10–11 dienomis Masaryko universitete (Brno, Čekija) įvyks 2-asis indoeuropeistų kolokviumas. Kolokviumą organizuoja Masaryko universiteto Menų fakulteto Lingvistikos ir baltų kalbų katedra. Jis bus skirtas indoeuropiečių kalbų fonologijai ir morfologijai, dėmesį sutelkiant į indoeuropeistikos tyrinėjimų esminės svarbos klausimus.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“

2013 m. gegužės 29–31 dienomis Vilniaus universiteto Mažojoje auloje įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“.

Plačiau…

Seminaras „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2013 m. rugsėjo 13-15 d. kviečia į seminarą „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“. Tai pernai įvykusio renginio „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“, skirto baltistinei literatūros problematikai aptarti, tęsinys.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Miestas ir jo vardai – II“

2013 m. gegužės 24-25 dienomis Leipcige (Vokietija) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Miestas ir jo vardai – II“ (Die Stadt und ihre Namen - II). Konferenciją organizuoja Vokietijos Onomastikos draugija (Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN)) ir Leipcigo universiteto Onomastikos centras (Namenkundliches Zentrum der Universität Leipzig).

Plačiau…

Vilniaus universiteto Baltistikos katedros seminaras

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. gegužės 23 d. 16 val. Baltistikos katedroje doktorantė Inga Strungytė skaitys pranešimą „Pasauliečių raštingumo lygis XIX a. pr. Mažojoje Lietuvoje (surinkimininkų giesmyno "Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangelisski Psalmai", 1817, Tilžė, pagrindu)“.

Plačiau…

Renkami atsiminimai apie kalbininką Vytautą Vitkauską (1935–2012)

Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutas pradeda rengti atsiminimų apie Vytautą Vitkauską knygą. Džiaugiamės galėdami su Jumis pasidalinti būsimos knygos rengėjų laišku:

Plačiau…

Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“

2013 m. gruodžio 5-6 dienomis Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“.

Plačiau…

Kviečia „Literatūros salos 2013“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su VU Lietuvių literatūros katedra rengia jau aštuntąjį akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos 2013“. Jis įvyks 2013 m. liepos 17-19 d. Andrioniškyje, Anykščių r.

Plačiau…

<< <Puslapis 43 iš 54> >>