Naujienos

Kazlų Rūdos skyrius kviečia į Tarmių metams skirtą konferenciją

2013 m. rugsėjo 6 d. 14 val. Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengiama konferencija „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo katekizmui – 465“

2013 m. spalio 24-25 kviečiame į Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „M. Mažvydo katekizmui – 465“, kuri vyks Kaliningrade (Rusija).

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“

2013 m. rugsėjo 26–27 dienomis Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) ir Lietuvos edukologijos universitete (Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyks Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto, Lietuvių kalbos instituto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“.

Plačiau…

Baltų kultūros ir muzikos šventė „Mėnuo Juodaragis XVI“

  Rugpjūčio 23-25 dienomis Zaraso ežero saloje vyks šventė „Mėnuo Juodaragis XVI“, kuri šiemet bus skirta latvių kultūrai, mitologijai, ženklams ir bendroms baltiškoms šaknims.

 

Plačiau…

Frydrichas Kuršaitis „Lietuvių kalbos gramatika 1876“

Pasirodė Vilniaus universiteto doc. dr. Birutės Kabašinskaitės parengta knyga, kurioje pirmą kartą publikuojamas žymiojo Mažosios Lietuvos filologo Frydricho Kuršaičio (1806–1884) vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos (1876) vertimas į lietuvių kalbą.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“

Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 7–9 d. Maskvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Maskvos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centro penkmečio minėjimo metams.

Plačiau…

Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas š. m. rugsėjo 26–27 d. organizuoja kasmetinę tarptautinę knygotyros konferenciją „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“.

Plačiau…

Rašo apie Vilniuje vykusį 16-ąjį ISFNR kongresą

Bir­že­lio pa­bai­go­je Vil­niu­je vy­ko 16-asis pa­sau­li­nis Tarp­tau­ti­nės folk­lo­ro na­ra­ty­vų ty­ri­mų drau­gi­jos (In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Folk Nar­ra­ti­ve Re­search, trum­piau  - ISFNR) kong­re­sas. Tai kas ket­ve­rius me­tus ren­gia­mas su­si­ti­ki­mas, į jį šį­met at­vy­ko net 250 moks­li­nin­kų iš vi­so pa­sau­lio. Ati­da­ry­mo kal­bą sa­kė drau­gi­jos pre­zi­den­tas, vo­kie­čių moks­li­nin­kas prof. dr. Ul­ri­chas Mar­zolp­has.

Plačiau…

Išleistas 30-asis žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė recenzuojamo mokslo žurnalo, skirto XX-XXI a. literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms, naujausias numeris.

Plačiau…

Išleistas 45-asis „Tautosakos darbų“ numeris

Pasirodė naujausias, 45-asis, recenzuojamo folkloristikos mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris.

Plačiau…

<< <Puslapis 43 iš 57> >>