Naujienos

TARPTAUTINĖ BALTISTŲ KONFERENCIJA PRAHOJE, SKIRTA PRANCIŠKAUS SKORINOS METAMS PAMINĖTI

2017-11-21

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete (Čekija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, skirta XVI amžiaus humanisto ir visuomenės veikėjo Pranciškaus Skorinos metams paminėti.

Konferencijoje, projekto vykdytojų rengtoje kartu su Prahos Karolio universiteto Baltistikos centru, dalyvavo mokslininkai ir užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų atstovai iš Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos universitetų, Čekijos ir Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų. Konferenciją globojo Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje. Konferencijos pranešimai buvo skaitomi dviejuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat dirbta atskirose sekcijose, skirtose įvairiems konferenciją reprezentuojantiems diachroniniams ir sinchroniniams tyrimams pristatyti.

081_Praha  161_Praha

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Onos Petrėnienės nuotraukos

1517–1519 m. Prahoje išleista Rusėniškoji Biblija Šventraščio vertimų ir jų leidimų istorijoje užima labai garbingą vietą. Rusėniškoji Biblija  yra vienas pirmųjų Šventojo rašto tekstų, perteiktų vietinėmis, o ne klasikinėmis Biblijos kalbomis (pirmiausia – hebrajų, senovės graikų ir lotynų). Po jos (ir tam tikra prasme dėl jos) Lietuvoje ir Prūsijoje netrukus buvo parengti trys kiti vertimai: du lenkiški (išspausdinti Lietuvos Brastoje 1563 m. ir Nesvyžiuje 1572 m.) ir lietuviškas (parengtas Jono Bretkūno 1579–1590, bet tuo metu neišspausdintas). Rusėniškoji Biblija iki šiol žavi humanistinėmis, etinėmis ir edukacinėmis leidėjo aspiracijomis. Tai išskirtinės reikšmės Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Čekijos knyginis meno paminklas.

Plenariniuose posėdžiuose aptarta Pranciškaus Skorinos asmenybė (Olga Králíčková, Prahos Karolio universitetas, Čekija), jo veikla kultūriniame ir istoriniame kontekste (Tomáš Hoskovec, Prahos lingvistinis būrelis, Prahos Karolio universitetas, Čekija). Aktualizuota Rusėniškoji Biblija: iškelti citavimo klausimai (Sergejus Temčinas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva), reflektuota Biblijos reikšmė Šventraščio leidimų istorijos požiūriu (Mira Načeva-Marvanová, Jono Evangelisto Purkino universitetas Ūstyje prie Labės, Prahos Karolio universitetas, Čekija, Olga Shutova, Prancūzija).

Daug dėmesio skirta seniesiems rankraščiams ir jų tyrimo problematikai: aktualizuotas vokiečių ordino foliantų vertimo klausimas (Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva), pristatyti Bazelio pėdsako rašysenos ekspertizės rezultatai (Diego Ardoino, Vilniaus universitetas, Lietuva), aptarti pirmieji LDK spausdinti akrostichai (Ilja Lemeškin, Prahos Karolio universitetas, Lietuva), prūsiškų ir pirmojo lietuviško katekizmų kelias į tikinčiuosius (Vanda Kazanskienė, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Rusija). Pranciškui Skorinai ir jo Rusėniškajai Biblijai paminėti 2017 metais Lietuvoje, Čekijoje ir Baltarusijoje skirtus renginius detaliai apžvelgė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Konferencijos metu veikė čekų dailininko Eugenijaus Ivanovo darbų paroda „Pranciškus Skorina ir Praha. 500 metų Rusėniškajai Biblijai“. Karolio universiteto dėstytojų habil. dr. Ilja Lemeškino ir Gedos Montvilaitės iniciatyva konferencijos dalyviams surengta edukacinė programa „Pranciškaus Skorinos pėdsakai Prahoje“.

Konferencija organizuota pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002). Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu

Parengė doc. dr. Ona Petrėnienė

ESFIVP-I-2  logo  esfa  leu_logotipas

Konferencijos tezės

 

Renginio akimirkos – doc. dr. Onos Petrėnienės nuotraukose


grįžti