Naujienos

Tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

Tarptautinė mokslinė konferencija skiriama Vilniaus pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700 m. jubiliejui. Konferencija vyks 2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Užsienio baltistikos centrų bei Lietuvos mokslininkus, doktorantus ir jaunuosius tyrėjus kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“. Konferencijos tikslas – pristatyti ir aptarti naujausius Baltijos regiono urbanistinės literatūros, kultūros, miestietiškosios tapatybės ir atminties naratyvų tyrimus, nagrinėti daugiataučio Vilniaus kultūrą ir literatūrą Baltijos miestų kontekste. Konferencijos pranešimams siūlomos teminės kryptys:


• Baltijos regiono urbanistinė literatūra

• Vilniaus literatūrinis ir kultūrinis diskursas

• Baltijos miestų tapatybės ir atminties naratyvai

• Regiono miestų kultūriniai ir literatūriniai ryšiai

• Baltiškieji urbanistinės erdvės vaizdiniai, jų lyginamieji tyrimai

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.
 
Konferencijos pranešimų pavadinimus ir santraukas (iki 300 žodžių) prašome atsiųsti iki 2023 m. kovo 12 d. el. paštu: laurusaitel@gmail.com. Dalyvavimas bus patvirtintas iki 2023 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos žr.: KVIETIMAS

Daugiau

REGISTRACIJA Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ „BALTISTIKA PASAULYJE: PATIRTYS, IŠŠŪKIAI IR ATEITIS“ PRATĘSIAMA

Baigiamoji projekto konferencija, vyksianti 2023 m. kovo 16–17 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje dėstytojus, tyrėjus, doktorantus, magistro ir bakalauro studijų pakopų studentus dalintis mokslinių tyrimų patirtimi, rezultatais ir diskutuoti apie lituanistikos (baltistikos) viziją pasaulyje. Kaip buvo minėta 2022 m. balandžio 6 d. vykusios projekto vykdytojų ir dalyvių diskusijos „Lituanistika (baltistika) užsienyje: vykdomos veiklos ir gairės ateičiai“ rezoliucijoje, baltistikos ateitis yra „svarbi, nes baltistikos centrai yra lietuvių kultūros institucijos, atstovaujančios lietuvių kalbai ir kultūrai užsienio šalyse ir užtikrinančios Lietuvos bei kitų šalių susikalbėjimą.“ Baigiantis projektui, dar kartą kviečiame į naujas ir aktualias diskusijas.

Pranešimų anotacijas (200–250 žodžių su 5–8 raktiniais žodžiais) kviečiame pateikti iki 2023 m. sausio 23 d.

Kvietimas į konferenciją.

Daugiau

SKELBIAME VIZITŲ IŠ LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ Į UŽSIENIO BALTISTIKOS CENTRUS IR VIZITŲ IŠ LIETUVOS Į UŽSIENIO BALTISTIKOS CENTRUS POREIKIO 2023 M. PAVASARIO SEMESTRUI REGISTRACIJĄ

Baltistikos centrų vadovus prašome registruoti poreikį atvykti į Lietuvoje vykstančius renginius, dirbti bibliotekose, dalyvauti susitikimuose, seminaruose ir diskusijose (vizito trukmė iki vienos savaitės) bei kviesti dėstytojus atvykti į baltistikos centrus trumpalaikiams vizitams ES šalyse.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. RAMUNĖS BLEIZGIENĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

2022 m. gruodžio 11–18 d. Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto, Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Bleizgienė. Vizito metu ji skaitė paskaitų ciklą trečio kurso studentams „Nauji literatūros perskaitymo būdai: jausmų istorija.“ Studentai buvo supažindinti su metodologinėmis literatūros tyrimų inovacijomis, fenomenologinio tyrimo specifika ir jausmų istorijos tyrimais kaip patrauklia ir šiuolaikiška literatūros analizės prieiga.

Komandiruotės metu susipažinta su Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto, Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedros veikla, įvyko diskusija apie ryšių plėtrą, studentų mainus, apsikeitimą metodologine, kultūrine medžiaga. Susitikime su katedros dėstytojais pristatyti naujausi XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių literatūros tyrimai, aptartas čia dirbančių mokslininkų galimas indėlis plėtojant šiuos tyrimus.

Paskaita_Varšuvoje Vizitas_Varšuvoje_su_baltistikos_studentais_dėstytojomis

Ramunė Bleizgienė su BC dėstytojais ir studentais

Ramunės Bleizgienės nuotraukos

 

Daugiau

LINO DIDVALIO VIZITAS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Gruodžio 3–10 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedros docentas Linas Didvalis lankėsi Lenkijoje, Adomo Mickevičiaus universitete. Vizito metu studentams pristatytas dokumentinis filmas „Gyvybės vizos. Drąsos jungtys“, pasakojantis apie Antrojo pasaulinio karo pradžios įvykius, kuomet iš Lenkijos į Lietuvą atvykusiems žydų pabėgėliams pagalbą suteikė Kaune rezidavęs Japonijos konsulas Čiunė Sugihara ir platus tinklas kitų žmonių. Po filmo vykusi diskusija su studentais be kita ko atskleidė sąsajas su šių dienų įvykiais, kuomet Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą privertė milijonus ukrainiečių ieškoti prieglobsčio užsienyje. Taip pat vyko susitikimai su tyrėjais ir dėstytojais, susipažinta su ištekliais, aptarti ateities planai. Praleistas laikas Adomo Mickevičiaus universitete leido ne tik pasidalinti savo žiniomis, bet ir sustiprinti ryšius, kurie neišvengiamai susilpnėjo COVID-19 pandemijos laikotarpiu.

1  2

L. Didvalis su universiteto studentais

Lino Didvalio nuotraukos

Daugiau

Akademinis seminaras „BALTISTŲ AGORA: VERTIMAS IR TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Brno Masaryko universitetu maloniai kviečia dalyvauti dviejų dienų išvažiuojamajame tarptautiniame akademiniame seminare BALTISTŲ AGORA: VERTIMAS IR TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA, kuris vyks 2023 m. vasario 9–10 d. Čekijoje, Brno.

Paraiškų lauksime iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos prisegtuke.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2023 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2023 m. vasario 1 d., pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2023 M. M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijos  vyks 2023 vasario 6 – gegužės 31 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama  stipendija.

Daugiau infromacijos žr.: Vykstanti registracija.

Vytauto Didžiojo universiteto docentės dr. Lauros Kamandulytės-Merfeldienės vizitas Vienos universitete

Spalio 1–8 d. Vienos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentė Laura Kamandulytė-Merfeldienė, kuri studentams vedė lietuvių kalbos paskaitas. Vizito metu paskaitos vestos studentams, pasirinkusiems dalykus Lietuvių kalba pradedantiesiems (Litauisch: Sprachbeherrschung 1) ir Lietuvių kalba pažengusiesiems (Litauisch: Sprachbeherrschung 3).

Pradedantiesiems studentams buvo pristatyti įdomūs faktai apie lietuvių kalbą ir jos gramatiką. Studentus sudomino tarptautinių žodžių ir užsienietiškų vardų bei pavardžių adaptavimas pridedant lietuviškas galūnes, moterų pavardžių daryba, deminutyvų gausa ir vartosena (ypatingai pragmatinės deminutyvų reikšmės, apimančios emocinę konotaciją). Su studentais diskutuota apie lietuvių ir vokiečių kalbų skirtumus: kalbėta apie gramatikos santykių raišką galūnėmis lietuvių kalboje ir artikeliais bei galūnėmis vokiečių kalboje, žodžių tvarkos skirtumus šiose kalbose.  

Su pažengusiais studentais buvo bendrauta lietuvių kalba, vesti dialogai, diskutuota apie atostogas, papasakota apie Kauną – Europos kultūros sostinę 2022.

Vizito metu su Vienos universiteto dėstytoja Lina Pestal diskutuota apie lietuvių kalbos mokymo metodus ir priemones, dalytasi vadovėlių naudojimo patirtimi. L. Kamandulytė-Merfeldienė pristatė savo parengtą nuotolinių studijų dalyką, apimantį autorines užduotis ir tekstus, Lietuvių kalba svetimkalbiams A2, pateiktą VDU Moodle aplinkoje. Linai Pestal pristatyta ir VDU sukurta neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa, į kurią kviečiami studentai iš viso pasaulio. Neformalioje aplinkoje diskutuota apie lingvistikos studijų prasmę, skandinavistikos ir baltistikos studijų perspektyvas šiandieninėje Europoje.

 

Daugiau

DOC. HABIL. DR. GUSTAVO JUZALOS-DEPRATI VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

2022 metų rugsėjo 26-30 d. Budapešto Lorando Etvešo universitete (ELTE) lankėsi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. habil. dr. Gustavas Juzala-Deprati. Vizito metu jis perskaitė paskaitų ciklą apie baltų dainas ir šokius. Paskaitos buvo skaitomos lietuviškai, su nuosekliuoju ELTE baltistikos centro vadovės dr. Arankos Laczházi vertimu į vengrų kalbą.

Rugsėjo 29 d. ELTE Slavų ir baltų filologijos instituto bibliotekoje (buvusiame paties profesoriaus, garsaus fiziko Lorando Etvešo bute) skaitytos paskaitos „Apie ką byloja baltų dainos ir šokiai“, kurių klausėsi ne tik ELTE lietuvių bei latvių kalbų besimokantys studentai ir absolventai, bet ir šiuo metu Budapešte gyvenantys lietuviai.

Rugsėjo 30 d., per tradicinį ELTE universiteto atvirų durų renginį „Tyrėjų naktis“, doc. habil. dr. Gustawo Juzalos Deprati paskaitoje „Dainuodamas gimiau, dainuodamas augau: apie baltų liaudies dainas ir šokius“, po kurios vyko dirbtuvės, apsilankė ir Lietuvos ambasados Budapešte atstovai. Gausiai susirinkę studentai mokėsi šokti lietuvių ir latvių šokius ir paprašė surengti daugiau tokių renginių!

plakaty   Projekt bez tytułu

Akimirkos iš doc. habil. dr. Gustavas Juzala-Deprati paskaitų

Annos Lévai, Agnieškos Rembialkovskos nuotraukos

Daugiau

Puslapis 1 iš 35> >>