Naujienos

Tarptautinė konferencija “Teaching methodologies and approaches to border, migration and diaspora studies”

Rugsėjo 23 d. VDU kartu su „GlocalEAst“ konsorciumu organizuoja pasienio, migracijos ir diasporos studijoms skirtą tarptautinę konferenciją. Konferencijos metu Lietuvos ir tarptautiniai mokslininkai bei ekspertai aptars aktualius šios srities iššūkius, o prof. Krzysztof Czyżewski iš skaitys paskaitą “I am with You. Practising the Borderland”.

Konferencija vyks anglų kalba VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas) ir on-line.

Registracija ir daugiau informacijos: https://hmf.vdu.lt/tarptautine-konferencija-teaching-methodologies-and-approaches-to-border-migration-and-diaspora-studies/

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje Rygoje

Daugiau informacijos žr.: http://lulfmi.lv/en/Call-for-papers-The-13th-International-Conference-of-Baltic-Literary-Scholars.

XIII Tarptautinis baltistų kongresas

Atsižvelgdamas į epidemiologinio saugumo situaciją XIII Baltistų kongreso organizacinis komitetas priėmė sprendimą kongresą organizuoti nuotoliniu būdu.
Kongreso laikas nekeičiamas – susitinkame 2021 m. spalio 13-16 dienomis.
Informuojame, kad dėl bendravimo nuotoliniu būdu kongreso dalyvio mokestis mažinamas iki 50 eurų (po rugsėjo 1 d. – iki 65 eurų).
Primename, kad elektroninės dalyvių paraiškos bei tezės priimamos iki 2021 m. birželio 1 dienos kongreso svetainėje https://www.baltistukongress.lu.lv/

Daugiau

10-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA“

Mokslininkų grupė, vykdanti tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 2021 m. gegužės 20–21 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Daugiau informacijos: LT_REGIONAS_2021

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE, KURI VYKS LIEPOJOJE

Daugiau informacijos žr.: https://vapplapp.liepu.lv/en.

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE ESTIJOJE

Daugiau informacijos žr.: Kvietimas.

6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2021 m. lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyks 6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti. 


Maloniai kviečiame dalyvauti: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 


REGISTRACIJOS ANKETA: https://www.ku.lt/tradicija_ modernybe/index.php/ registracija/ 

CALL FOR PAPERS

KVIETIMAS

DARBO PASIŪLYMAS

Daugiau informacijos žr.: https://www.galaxie. enseignementsup-recherche. gouv.fr/ensup/ ListesPostesPublies/FIDIS/ 0753488J/FOPC_0753488J_4174.pdf

XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII Tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2021 metų spalio 13–16 dienomis, Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 16 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa. Nepalankios epidemiologinės situacijos sąlygomis kongreso darbas galimas nuotoliniu būdu. 

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizacija; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė kalbotyra, dialektologija; onomastika; senieji tekstai; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų kontaktai; translatologija; lyvių kalba; kalbų mokymasis. 

Konferencijos darbo kalbos: latvių, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. 

Pranešimo trukmė: kviestiniams pranešėjams – 40 minučių; kitiems pranešėjams – 20 minučių. 

Konferencijos dalyvio mokestis: sumokant iki 2021 m. rugsėjo 1 d. – 80 €, po 2021 m. rugsėjo 1 d.– 100 €. 

Paraiškas su anketa ir pranešimų tezėmis (1500–3000 spaudos ženklų su tarpais) prašome registruoti iki 2021 m. birželio 1 d. kongreso interneto svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

Patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į programą, bus išsiųstas iki 2021 m. liepos 1 d. 

Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija pasiekiama kongreso svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

 

Kongreso el. paštas baltistukongressXIII@gmail.com

Konferencija „Darnioji daugiakalbystė“

Kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuojamoje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė“, kuri vyks š.m. birželio 4-5 d.

Planuojame sekciją, skirtą lietuvių kalbai ir jos mokymui, tad labai laukiame jūsų pranešimų santraukų iki balandžio 1 d.  

Daugiau informacijos: https://sites.google.com/view/sm2021lt/ kvietimas.

Puslapis 1 iš 18> >>