Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į VASAROS LIETUVIŲ KALBOS KURSUS VDU

Vytauto Didžiojo universiteto organizuojami vasaros lietuvių kalbos kursai vyks nuotoliniu būdu 2021 m. liepos 19 – rugpjūčio 14 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į VASAROS KURSUS VU

Vilniaus universiteto organizuojami nuotoliniai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks Vilniuje 2021 m. liepos 5–30 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

INTERAKTYVŪS NUOTOLINIAI MOKYMAI VDU

2021 m. sausio 20 d. Vytauto Didžiojo universitetas jau antrąjį kartą organizavo interaktyvius nuotolinius mokymus, kuriuose dalyvavo 32 dalyviai. Baltistikos centrų užsienyje dėstytojams bei kolegoms iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų buvo pasiūlytos trys paskaitos.

VDU Užsienio kalbų instituto direktorė dr. Teresė Ringailienė paskaitoje „Žvilgsnis į lietuvių kalbos kaip užsienio mokymą su vadovėliu Learn and Speak Lithuanian“ supažindino su nauju lietuvių kalbos besimokantiems užsieniečiams skirtu leidiniu, pasidalijo patirtimi apie savo dėstymo metodiką. Doc. dr. Ingė Lukšaitė, prof. dr. Rūta Petrauskaitė, LMT „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra projekto vadovė Lina Bloveščiūnienė bei duomenų bazės vyr. specialistė Nijolė Kolesinskienė parengė informatyvų Lituanistikos duomenų bazės mokslo sklaidai pristatymą. Tęsiant tradiciją, paskutinė pasiūlyta tema buvo kultūrinė. Labai džiaugiamės, kad doc. dr. Tomas Pabedinsko paskaita „Lietuvos kūrybinė fotografija: saviti bruožai ir globalūs kontekstai“ sulaukė daug susidomėjimo, dėstytojus įkvėpė lietuvių kalbos paskaitose nepamiršti su studentais taip pat dalintis žiniomis apie Lietuvos kultūrinius reiškinius.

unnamed

Daugiau

VILNIAUS UNIVERSITETE SAUSIO 4-29 D. VYKSTA NUOTOLINIAI ŽIEMOS LITUANISTIKOS KURSAI

Į 2021-ųjų metų Žiemos lituanistikos kursus, vykstančius Vilniaus universitete, susirinko 26 studentai iš 13 šalių: Australijos, Austrijos, Danijos, Indijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos.

Dviejų savaičių studijas (sausio 4–15 d.) pasirinko šeši studentai, mėnesio (sausio 4–29 d.) – dvidešimt studentų.

Pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ kursus lanko penki studentai, kurie mokysis dvi savaites. Trylikos studentų mėnesio studijas Žiemos lituanistikos kursuose finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pagal kalbos mokėjimo lygį suskirstyti į penkias grupes kursų dalyviai kasdien po 4 akademines valandas mokosi lietuvių kalbos. Jiems parengta ir kultūrinė programa – studentai klausosi paskaitų apie Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, senąją kultūrą (senuosius muzikos instrumentus, tautinius drabužius, tradicijas), kasdienio gyvenimo kultūrą, sociolingvistinę Lietuvos situaciją, socialinį ir politinį gyvenimą, Lietuvos gamtą ir saugomas šalies teritorijas, Vilniaus architektūrą, taip pat klausosi paskaitos iš MO muziejaus.

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU BERNO UNIVERSITETU

2020 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Berno universitete atgimusiu Baltistikos ir lituanistikos centru, kuris įsitraukė į projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ veiklas ir tapo vieninteliu oficialiu baltistikos ir lituanistikos centru Šveicarijos Konfederacijoje.

Praėjus daugiau nei 20 metų, kai iš Berno universiteto studijų programų išnyko baltistika ir lituanistika, 2020 m. vasarį prof. Yannis Kakridis, slavistas, Slavų kalbų ir literatūrų instituto (Institut für Slavische Sprachen und Literaturen) direktorius, nusprendė Berno universitete atkurti baltistiką ir lietuvių kalbą grąžinti į oficialų Berno universiteto studijų dalykų sąrašą. Šiam tikslui įgyvendinti prof. Y. Kakridis pasitelkė dr. Diegą Ardoino, Berno universiteto Slavų kalbų ir literatūrų institute ir Sociolingvistikos centre (Center for the Study of Language and Society) vykdantį podoktorantūros mokslinį istorinės sociolingvistikos projektą prūsų kalbos tematika. Taip Berno universitete buvo atkurtas Baltistikos ir lituanistikos centras bei vėl pradėta dėstyti lietuvių kalba: 2020 m. vasario–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėn. dr. D. Ardoino jau skaitė pirmąją lietuvių kalbos kurso dalį (Litauisch 1).

Naujai atgimęs Baltistikos ir lituanistikos centras, kurio veikla pasižymi tarpdalykiškumu ir tarptautiškumu, itin glaudžiai bendradarbiauja su Slavų kalbų ir literatūrų institutu (kontaktinis asmuo – prof. Y. Kakridis) ir Sociolingvistikos centru (kontaktiniai asmenys – prof. Davidas Britainas ir prof. Erezas Levonas).

The newly founded Baltic studies center in Bern

Linkime saugių, jaukių ir šviesių Kalėdų, sveikatos ir vilties ateinančiais Naujaisiais!

IMG_0010

LITUANISTINĖS 2021 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

Kviečiame registruotis į lituanistines pavasario semestro studijas Vilniaus universitete. Studijų pradžia – 2021 m. vasario 1 d., pabaiga – 2021 m. gegužės 28 d. Atvykstantiems studentams apmokame studijas, kelionę pirmyn ir atgal, kas mėnesį jiems bus mokama stipendija (vasarį – 570 Eur; kovą ir  balandį  po 570 Eur; gegužę – 532 Eur).

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINIUS MOKYMUS

2021 m. sausio 20 d. Vytauto Didžiojo universitetas antrą kartą organizuoja interaktyvius nuotolinius mokymus dėstytojams. Į Lietuvą vykti nereikės, jūs galėsite mokymuose sudalyvauti būdami savo namuose, centre ar bet kurioje kitoje vietoje, kur yra internetinis ryšys. Tikimės, kad nuotoliniams mokymams sausio 20 d. jums tiks, prašome šią datą rezervuoti savo darbo kalendoriuose.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos (t. y. trys 1,5 val. trukmės paskaitos). Mokymų pradžia – 10 val., pabaiga – 16 val. (Lietuvos laiku).

PROGRAMA 

10.00-11.30 val. I paskaita: dr. Teresė Ringailienė „Žvilgsnis į lietuvių kalbos kaip užsienio mokymą su vadovėliu Learn and Speak Lithuanian“; 

11.30-12.00 val. Diskusija; 

12.00-13.30 val. II paskaita: doc. dr. Ingė Lukšaitė, prof. dr. Rūta Petrauskaitė,  LMT „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra projekto vadovė Lina Bloveščiūnienė, duomenų bazės vyr. specialistė Nijolė Kolesinskienė „Lituanistikos d uomenų bazė mokslo sklaidai“; 

13.30-14.00 val. Diskusija; 

14.00-15.30 val. III paskaita: doc. dr. Tomas Pabedinskas „Lietuvos kūrybinė fotografija: saviti bruožai ir globalūs kontekstai“; 

15.30-16.00 val. Diskusija. 

 

Registracija vyksta iki 2020-01-15.

Apie tai, kaip reikia prisijungti prie šių mokymų platformos, parašysime pasibaigus registracijai. Registracija: https://forms.gle/ aujtow6m51daM49DA

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINIUS LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus nuotolinius lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2021 m. sausio 4–15 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Mokymo priemonių pristatymas

  

Pagal projektą „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ rengiamų ir jau parengtų mokymo priemonių pristatymas

Spalio 6 d. 15 val.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorija

 

15.00 Interaktyvus lietuvių kalbos mokymosi portalas (VDU; svetainės rengimo projekto vadovė Asta Kazlauskienė)

  • Mokomieji tekstynai (vadovė Erika Rimkutė)
  • Besimokančiųjų tekstynai (vadovė Jūratė Ruzaitė)
  • Morfologiškai anotuotas tekstynas (vadovas Andrius Utka)
  • Leksikonas (vadovė Jolanta Kovalevskaitė)
  • Tarties žodynas (vadovė Asta Kazlauskienė)
  • Kirčiuoklis (vadovė Asta Kazlauskienė)

15.30 Interaktyvus C1 lygio lietuvių kalbos vadovėlis Nė dienos be lietuvių kalbos. Autorės Aurelija Kaškelevičienė ir Virginija Stumbrienė 

16.00  Skaitmeninė integruoto ugdymo priemonė (SIUP) „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“ (VDU Švietimo akademija)

Koncepcijos autorė ir sudarytoja Raimonda Ragauskienė

Autoriai: Robertas Jurgaitis, Žydronė Kolevinskienė, Rasa Leonavičiūtė, Viktorija Moščuk, Sigutė Radzevičienė, Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė, Vilius Šadauskas, Dainius Vaitiekūnas   

Kviečiame dalyvauti!

Norinčius renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu maloniai kviečiame registruotis per Baltnexus – sudarysime galimybę prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams. Registracijos adresas: admin@baltnexus.lt.

  logo  ESFIVP-I-2  svietimo akademija  vu logotipas

<< <Puslapis 2 iš 29> >>