Naujienos

LINOS PESTAL IŠ VIENOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 17-23 d. Vilniaus universitete lankėsi Vienos universiteto Filologijos ir kultūros mokslų fakulteto Europos ir lyginamųjų kalbų ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos fakulteto Lietuvių kalbos skyriaus dėstytoja Lina Pestal. Vizito metu Lina Pestal dirbo VU ir Martyno Mažvydo bibliotekose, dalyvavo įvairiuose renginiuose – Lietuvos ir Ukrainos poezijos ir muzikos vakare, Majamio universiteto profesorės dr. Neringos Klumbytės paskaitose. Dėstytoja susitiko su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojais ir tyrėjais – dr. Rimantu Astrausku, Virginija Stumbriene, dr. Gina Holvoet, taip pat bendradarbiavimo klausimus aptarė su A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriumi Antanu Verbicku ir kuratoriumi Tautvydu Kontrinavičiumi.

pestal

Lina Pestal Vilniaus universitete

Nuotraukos iš asmeninio L. Pestal archyvo

Daugiau

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS STAŽUOTĖ BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

2023 m. balandžio 30-gegužės 7 d. Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius stažavosi Bendrosios kalbotyros ir baltistikos institute Brno Masaryko universitete, kur skaitė paskaitas studentams. Per paskaitas doc. dr. Vytautas Rinkevičius supažindino studentus su Prūsijos ir prūsų kalbos istorija, pagrindiniais žinomais ir naujai atrastais prūsų kalbos paminklais, tarmėmis, svarbiausiomis gramatikos ypatybėmis, santykiu su kitomis baltų ir slavų kalbomis, šiuolaikinėmis kalbos atgaivinimo idėjomis. Taip pat nagrinėjo prūsų kalbos kirčiavimo sistemos rekonstrukciją, aptarė prozodinių elementų žymėjimą tekstuose ir kitas problemas, pristatė naujausius mokslinius tyrimus.

Daugiau

DR. GINOS HOLVOET IR DR. BIRUTĖS SPRAUNIENĖS STAŽUOTĖ STOKHOLMO UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 14-21 d. dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė lankėsi Stokholmo universitete, kur dalyvavo susitikimuose su Slavų ir baltų kalbų, suomių, olandų ir vokiečių instituto Baltų kalbų skyriaus kolegomis. Per susitikimus buvo kalbėta apie baltistikos studijų Stokholmo universitete organizavimą, bendradarbiavimo su Lietuva perspektyvas. Stokholmo universitete dėstytojos skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos veiksmažodžio gramatines kategorijas (laiko ir rūšies gramemas), pristatė naujos lietuvių kalbos gramatikos projektą bei Biblijos vertimų į tautines kalbas (lietuvių, lenkų, vokiečių, skandinavų kalbas) istoriją, kalbėjo apie Biblijos vertimo metodus, atskirų konfesijų vertimų skirtumus.

Tyrėjoms buvo labai naudingas susitikimas su Švedų kalbos instituto padalinio, kuruojančio švedų kalbos ir kultūros sklaidą užsienio šalyse vadove Charlotta Johansson. Su ja buvo aptarta nedidelių tautų kultūros ir kalbos sklaidos pasaulyje specifika, jos svarba. Taip pat buvo užmegzti ryšiai su Suomijoje veikiančia tarptautine organizacija, vienijančia mažų šalių pastangas skleisti savo kalbas ir kultūras užsienyje, buvo sutarta dėl Vilniaus universiteto įsitraukimo į šios asociacijos veiklą.

gina gina1

Dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė Stokholmo universitete

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Daugiau

VARŠUVOS UNIVERSITETO STUDENTO ANDŽĖJAUS ŽAKO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 14-21 d. Varšuvos universiteto studentas Andžėjus Žakas stažavosi Vilniaus universitete. Per stažuotę jis domėjosi akustinės fonetikos tyrimais, apie kuriuos diskutavo su dr. Evaldu Švageriu. Per susitikimus buvo aptarta baltų ir slavų kalbų kirčio fonetinė samprata ir jo tyrimų metodologija, sukurtas bendradarbiavimo planas, apimantis prozodijos reiškinių tyrimą. Andžėjus Žakas taip pat dalyvavo ir kalbotyros doktorantų seminare apie indoeuropiečių kalbų sintaksę.

Daugiau

PROF. HABIL. DR. INESOS SZULSKOS VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 24-30 d. Vilniaus universitete stažavosi Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus prof. habil. dr. Inesa Szulska. Vizito metu prof. habil. dr. Inesa Szulska dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo mikrofilmų skaitykloje. Mokslininkė lankėsi parodoje „Felicijos Bortkevičienės epistolinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Prof. habil. dr. Inesa Szulska taip pat susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų bendradarbiavimo skatinimas“ vadove dr. G. Holvoet ir Vilniaus universiteto Polonistikos centro mokslo darbuotoja dr. I. Fedorovič. Tyrėja tolesnių bendrų mokslinių darbų klausimus aptarė su LLTI vyr. mokslo darbuotoja dr. V. Šeina-Vasiliauskiene, su kultūrologu prof. dr. A. Andrijausku kalbėjo apie naujausias jo išleistas knygas. Prof. habil. dr. Inesa Szulska gegužės 29-30 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“, vykusioje Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, kur skaitė pranešimą „Vilniaus ir Rygos vaizdiniai M. Jalowieckio atsiminimuose „Na skraju Imperium“ („Imperijos pakraštyje“).

Len_G1

Prof. habil. dr. Inesa Szulska ir dr. G. Holvoet

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Daugiau

PROF. HABIL. DR. PIETRO DINIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 28-birželio 3 d. Vilniaus universitete stažavosi Pizos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. habil. dr. Pietras Dinis. Mokslininkas Vilniaus universiteto bibliotekoje rinko medžiagą būsimiems tyrimams, įvairiomis temomis konsultavosi su VU baltistais ir lituanistais. Prof. habil. dr. Pietras Dinis susitiko ir su Italų kultūros instituto Vilniuje direktoriumi bei su VU Italų kalbotyros ir literatūros katedros mokslininkais, dalyvavo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinės kolegijos susirinkime.

Archivum Lithuanicum

Žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinė kolegija

Nuotraukos iš asmeninio G. Holvoet Archyvo

 

Daugiau

DR. ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS VIZITAS FRANKFURTE

2023 m. birželio 5–11 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros asistentė dr. Ernesta Kazakėnaitė lankėsi Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete. Dr. E. Kazakėnaitė vizito metu bendravo su universiteto dėstytojais ir studentais, skaitė paskaitas senosios baltų raštijos tema bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Lankydamasi Frakfurte ji peržvelgė bibliotekų fondus ir dalyvavo tuo metu universitete vykusioje konferencijoje Language, society & identity in diverse ethnolinguistic contexts (https://sprache-identitaet.uni-frankfurt.de/en/conference/).

ernesta

Dr. Ernesta Kazakėnaitė Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete

Nuotraukos iš asmeninio Ernestos Kazakėnaitės archyvo

Daugiau

PROF. DR. IGORIO KOROLYOVO VIZITAS LIETUVOJE

2023 m. balandžio 29-gegužės 6 d. Baltistikos centro Kijeve vadovas prof. dr. Igoris Korolyovas viešėjo Vilniaus universitete, kur susitiko su VU studijuojančiomis Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto studentėmis. Jis taip pat lankėsi VU Tarptautinių studijų departamente, aptarė mobilumo galimybes vykstant karui su rusija. Svečias iš Kijevo su VU kolegomis aptarė studentų dalyvavimo vasaros kursuose ir rudens semestro studijų galimybes. Dirbdamas VU ir VDU Švietimo akademijų bibliotekose, prof. dr. Igoris Korolyovas rinko medžiagą Kijeve dėstomiems lituanistiniams kursams ir savo tyrimams.

Korolyov

Prof. dr. Igoris Korolyovas

Nuotraukos iš asmeninio G. Holvoet archyvo

 

Daugiau

VDU vyksta Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių kultūros atradimai“

Nuo birželio 5 d. Vytauto Didžiojo universitete vyksta Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių  kultūros atradimai“, rengiami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio vykdytojas – Vilniaus universitetas, projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Į Vytauto Didžiojo universitete vykstančius kursus atvyko Baltistikos centrų dėstytojai iš Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Vroclavo universiteto (Lenkija), Paryžiaus INALCO instituto (Prancūzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Poznanės A. Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Latvijos universiteto (Latvija), Greifsvaldo universiteto (Vokietija), Dev Sanskriti Višvavidjalaja universiteto (Indija), Stokholmo universiteto (Švedija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), dalyvauja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai. Mokymų metu vyksta įvairios paskaitos, orientuotos į tikslinę grupę, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaito Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai.

 nuotrauka 1  nuotrauka 6

Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos - Jurgitos Macijauskaitės-Bondos

Daugiau

Įvyko projekto konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universitete įvyko dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai / The Urban Cultural Space: Baltic Narratives“, suorganizuota kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Rygos (Latvija), Tartu (Estija), Varšuvos, Krokuvos (Lenkija), Prahos Karolio, Brno Masakyro (Čekija) ir kitų universitetų baltistikos centrų bei įvairiausių Lietuvos institucijų. Vilniaus universitetas konferencijai pasirinktas neatsitiktinai – pašlovinti miestą dera iš šio branduolio, kuriame kurtas intelektinis naratyvas, be kurio miestiškos kultūros egzistencija ir tapatybė būtų neįsivaizduojamos.

Pristatyti tyrimai koncentravosi ties įvairiais Baltijos jūros regiono miestais. Žinoma, daugiausia ditirambų sudainuota 700 metų jubiliejų švenčiančiam Vilniui, bet pranešimuose figūravo ir Ryga, Gdanskas, Tartu, Talinas, Sankt Peterburgas ir kiti svarbūs regiono centrai, tarp kurių susikūrė savotiška tinklaveika. Buvo galima įsitikinti, kad nė vieno miesto nereikėtų regėti abstrahuotai, jie susisiekia, sąveikauja, kalbasi. Pranešimai aprėpė vaizdavimo rakursus nuo realaus miesto ir jo konstravimo principų, pvz. aikščių kaip kultūrinių erdvių, iki realistinių, įsivaizduojamų, įžemėlapintų, netgi sapniškų miestų literatūroje, jų skirtingų vizijų ir individualių profilių. Buvo išryškinti miesto idealizavimo ir bjaurasties estetikos aspektai ir distopiškos, apokaliptinės miesto vizijos.

Aptarti miestai atsiskleidė kaip palimpsestai, heterotopiškos erdvės, nes į juos pažvelgta įvairiausiais pjūviais: daugiakultūris, daugiakalbis, daugiatautis, daugiareliginis miestas, kuriame sugyvena įvairūs etniškumai; nacionalistinis miestas; moterų miestas; erdvinis miestas; istorinis miestas; miestas, kaip nuolat perrašomas manuskriptas.

Kaip pranešimų medžiaga dominavo grožinė literatūra – poezija ir proza, bet žvalgyti ir kiti žanrai: lotyniškoji raštija, tautosakos šaltiniai, dienoraščiai, prisiminimai, kelionių literatūra, gidai, interneto platforma „Tripadvisor“ kaip miesto tapatybę kuriantys naratyvai.

Konferencijos dalyviai apsilankė edukacinėje ekskursijoje po parodą „Vilniaus Pokeris“ MO muziejuje, kur turėjo progos susipažinti su vizualiniais Vilniaus miesto aspektais, regimais per literatūrinę Ričardo Gavelio romano prizmę.

Baltijos regiono kultūros paprastai regimos kaip agrarinės, tačiau pranešimuose buvo sukoncentruota tiek urbanistikos, kad tikrai darsyk įsitikinom, kad miestiškasis pasaulėvaizdis yra svarbus mūsų kolektyvinės savimonės komponentas.

k6 k7

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Nuotraukos - Lauros Laurušaitės

Daugiau

<< <Puslapis 2 iš 40> >>