Naujienos

Ramių Velykų linki Varšuvos baltistai!

Velykos 2021-page-001

Sveikų ir ramių Kalėdų linki Varšuvos universiteto baltistai

Kaledos 2020-page-001

Nuotrauka iš mūsų šių metų (netipiško, bet smagaus) Kalėdinio susitikimo

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ, SKIRTĄ AUGUSTO LESKYNO 180 METŲ JUBILIEJUI

Maskvos universitetas kviečia į konferenciją, skirtą Augusto Leskyno 180 metų jubiliejui. Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 10 dieną, tezių (iki 5000 ženklų) laukiama iki spalio 1. Daugiau informacijos žr. prisegtuke.

POEZIJOS (TEBE) PAVASARIS VARŠUVOJE 2020

2020 metų gegužės 22 dieną Varšuvos universiteto baltistai – vietoj dėl COVID-19 atšauktų įprastų Poezijos pavasario Varšuvoje lietuvių poezijos skaitymų po kaštonais ir pokalbių su lietuvių poetais - surengė virtualųjį Poezijos (tebe) pavasario Varšuvoje 2020 (BezWiosna Poezji w Warszawie 2020) renginį.

Stirnos Gražinos bičiuliai – Varšuvos universiteto baltistikos studentai, absolventai, dėstytojai ir simpatikai – skaitė lietuvių ir latvių eiles lenkiškai. Su vainikais.

(Bez)wiosna Poezji (3)-1  poezijos pavasaris

Plakato autorė: Anna Krawczyk; bendra dalyvių nuotrauka sudėliota iš ekranų

Konferencija Varšuvos universitete

Dėl COVID-19 pavojaus ir tebesitęsiančios pandemijos tarptautinė baltistikos konferencija „Laisvės formos”, kuri turėjo vykti Varšuvos universitete 2020 m. rugsėjo 14-15 dienomis, neįvyks. Ją planuojama surengti 2021 m. rugsėjo 20-21 d.

Daugiau

Sveikų Velykų linki Varšuvos baltistai!

Velykos 2020-page-001

Daugiau

NUKELIAMA konferencija Greifsvalde „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“

Š. m. birželio 17-19 d. turėjusi vykti Greifsvaldo universiteto Baltistikos instituto baltistų konferencija „Baltų kalbos ir kultūros diasporoje“ dėl pandemijos nukeliama.

Konferencija vyks 2021 m. birželio 16-18 d.

Šių pokyčių privalumas tas, kad į programą dar galime įtraukti ir pranešimus tų mokslininkų ir kalbėtojų, kurie dėl įvairių priežasčių nespėjo ar negalėjo užsiregistruoti.

Konferencijos informaciją rasite prikabintame dokumente. Pranešimų pasiūlymus ir iškilusius klausimus maloniai prašome siųsti adresu baltistentagung@uni- greifswald.de.

Kvietimą teikti pranešimus ir registracijos formą vokiečių kalba taip pat rasite mūsų instituto tinklalapyje adresu: https://baltistik.uni- greifswald.de/forschung/ tagungen-workshops/ baltistentagung-2020- baltische-sprachen-und- kulturen-in-der-diaspora/.

Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje ir lauksime atvykstant į Greifsvaldą kitąmet.

VARŠUVOS UNIVERSITETO BALTISTŲ KVIETIMAS

Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros Baltistikos skyrius maloniai kviečia į tarptautinę mokslinę baltistikos konferenciją „Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje“, skirtą Baltijos šalių nepriklausomybės 30-mečiui paminėti. Konferencija vyks 2020 m. rugsėjo 14–15 d. Varšuvos universitete (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28).

Konferencija_Varšuva_2020_kvietimas_doc
Konferencija_Varšuva_2020_kvietimas_pdf

Daugiau

Vasario 16-oji Dev Sanskriti Višvavidjalaja universitete

16_1  16_2

Vasario 16-osios minėjimas Dev Sanskriti Višvavidjalaja universitete 

BC studentų nuotraukos

Daugiau

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Baltistikos studijų programai Frankfurto prie Maino Empirinės kalbotyros institute vadovauja prof. J. Gelumbeckaitė, lietuvių kalbą dėsto dr. V. Našlėnaitė Eberhardt.

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe's universiteto Empirinės kalbotyros institute nuo 2005 m. pradėtos dėstyti baltų kalbos, o nuo 2015 m. veikia reguliari Baltistikos studijų bakalauro programa, integruota į empirinės kalbotyros studijas. Baltistikos disciplinos profilis pristatomas universiteto puslapyje: http://www.uni-frankfurt.de/82681247/Baltistik;   baltistikos studijų programa pateikiama Empirinės kalbotyros studijų sąvade:

https://www.uni-frankfurt.de/42723592/Studium_der_Empirischen_Sprachwissenschaft>https://www.uni-frankfurt.de/67275797/Baltische_Sprach_hf.pdf

Studentai, baltistiką pasirinkdami kaip pagrindines arba gretutines studijas, šalia bendrųjų kalbotyros dalykų studijuoja teorinius baltų kalbotyros dalykus, tradiciškai pradėdami nuo baltų kalbotyros įvado, taip pat senąją lietuvių, šiuolaikines lietuvių ir latvių kalbas, tekstologijos, akcentologijos, morfologijos, leksikos, sintaksės, dialektologijos, prūsų kalbos kursus. Pagal poreikius skaityti konkrečių kursų kviečiami dėstytojai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Frankfurte atliekami moksliniai baltistikos tyrimai yra orientuoti į senąjį lietuvių kalbos periodą ir referencinio senosios lietuvių kalbos korpuso rengimą: SLIEKKAS, Interaktyvus Prūsijos žemėlapis, CorDon.

Visų projektų apžvalgą žr.:

http://www.uni-frankfurt.de/43306789/Forschungsprojekte_am_Institut.

Bendradarbiaujant su Göttingeno universiteto projektu „Ancient Indo-European Languages for the 21st century“ (vadovas prof. dr. Götz Keydana) įrašyta 12 senosios lietuvių kalbos video paskaitų (prof. J. Gelumbeckaitė ir doc. J. Pakerys). Paskaitų pagrindu rengiamas skyrius knygai „A Handbook of Ancient Indo-European Grammars“ (Cambridge University Press).

Frankfurto baltistika intensyviai bendradarbiauja su Vilniaus, Pizos, Prahos, Stokholmo, Talino universitetais. Studentų ir dėstytojų mainus remia Erasmus+ programa.

Jau keturi Empirinės kalbotyros instituto studentai yra pelnę Valstybinę Kazimiero Būgos stipendiją (ŠMM).

Projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ antruoju etapu toliau užtikrinama lietuvių kalbos lektoriaus vieta Empirinės kalbotyros institute, todėl studentai turi galimybę studijuoti lietuvių kalbą keturiais kalbos mokėjimo lygiais. Pirmuoju projekto etapu  „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“  2012–2014 m. parengtas atvirosios prieigos elektroninio interaktyvaus mokymo lietuvių kalbos (I–II lygio) kursas vokiškai kalbantiesiems „Regina Juodišiūtė, Elvyra Petrašiūnienė. Lietuvių kalbos mokymo kursas. I dalis. Lietuvių kalbos mokymo kursas. II dalis“ (https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/7288619008).  2015 m. šio kurso pagrindu parengtas bandomasis mokomojo elektroninio atvirosios prieigos lietuvių–vokiečių kalbų žodyno variantas LiDeW (http://titus.uni-frankfurt.de/lidew/).

Studentus papildomai motyvuoja galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvauti tarptautinėse baltistikos konferencijose ir studentų seminaruose, noriai atliekama praktika dialektologinėse stovyklose.

frank1  frank3

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Nuotraukos: Vaidos Našlėnaitės Eberhardt

Daugiau

<< <Puslapis 2 iš 5> >>