Naujienos

PROF. HABIL. DR. INESOS SZULSKOS VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 24-30 d. Vilniaus universitete stažavosi Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus prof. habil. dr. Inesa Szulska. Vizito metu prof. habil. dr. Inesa Szulska dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo mikrofilmų skaitykloje. Mokslininkė lankėsi parodoje „Felicijos Bortkevičienės epistolinis palikimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Prof. habil. dr. Inesa Szulska taip pat susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų bendradarbiavimo skatinimas“ vadove dr. G. Holvoet ir Vilniaus universiteto Polonistikos centro mokslo darbuotoja dr. I. Fedorovič. Tyrėja tolesnių bendrų mokslinių darbų klausimus aptarė su LLTI vyr. mokslo darbuotoja dr. V. Šeina-Vasiliauskiene, su kultūrologu prof. dr. A. Andrijausku kalbėjo apie naujausias jo išleistas knygas. Prof. habil. dr. Inesa Szulska gegužės 29-30 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“, vykusioje Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, kur skaitė pranešimą „Vilniaus ir Rygos vaizdiniai M. Jalowieckio atsiminimuose „Na skraju Imperium“ („Imperijos pakraštyje“).

Len_G1

Prof. habil. dr. Inesa Szulska ir dr. G. Holvoet

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Daugiau

PROF. HABIL. DR. PIETRO DINIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 28-birželio 3 d. Vilniaus universitete stažavosi Pizos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. habil. dr. Pietras Dinis. Mokslininkas Vilniaus universiteto bibliotekoje rinko medžiagą būsimiems tyrimams, įvairiomis temomis konsultavosi su VU baltistais ir lituanistais. Prof. habil. dr. Pietras Dinis susitiko ir su Italų kultūros instituto Vilniuje direktoriumi bei su VU Italų kalbotyros ir literatūros katedros mokslininkais, dalyvavo žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinės kolegijos susirinkime.

Archivum Lithuanicum

Žurnalo „Archivum Lithuanicum“ redakcinė kolegija

Nuotraukos iš asmeninio G. Holvoet Archyvo

 

Daugiau

DR. ERNESTOS KAZAKĖNAITĖS VIZITAS FRANKFURTE

2023 m. birželio 5–11 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros asistentė dr. Ernesta Kazakėnaitė lankėsi Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete. Dr. E. Kazakėnaitė vizito metu bendravo su universiteto dėstytojais ir studentais, skaitė paskaitas senosios baltų raštijos tema bei aptarė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Lankydamasi Frakfurte ji peržvelgė bibliotekų fondus ir dalyvavo tuo metu universitete vykusioje konferencijoje Language, society & identity in diverse ethnolinguistic contexts (https://sprache-identitaet.uni-frankfurt.de/en/conference/).

ernesta

Dr. Ernesta Kazakėnaitė Frankfurto prie Maino Johano Volfgango Gėtės universitete

Nuotraukos iš asmeninio Ernestos Kazakėnaitės archyvo

Daugiau

PROF. DR. IGORIO KOROLYOVO VIZITAS LIETUVOJE

2023 m. balandžio 29-gegužės 6 d. Baltistikos centro Kijeve vadovas prof. dr. Igoris Korolyovas viešėjo Vilniaus universitete, kur susitiko su VU studijuojančiomis Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto studentėmis. Jis taip pat lankėsi VU Tarptautinių studijų departamente, aptarė mobilumo galimybes vykstant karui su rusija. Svečias iš Kijevo su VU kolegomis aptarė studentų dalyvavimo vasaros kursuose ir rudens semestro studijų galimybes. Dirbdamas VU ir VDU Švietimo akademijų bibliotekose, prof. dr. Igoris Korolyovas rinko medžiagą Kijeve dėstomiems lituanistiniams kursams ir savo tyrimams.

Korolyov

Prof. dr. Igoris Korolyovas

Nuotraukos iš asmeninio G. Holvoet archyvo

 

Daugiau

VDU vyksta Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių kultūros atradimai“

Nuo birželio 5 d. Vytauto Didžiojo universitete vyksta Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių  kultūros atradimai“, rengiami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio vykdytojas – Vilniaus universitetas, projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Į Vytauto Didžiojo universitete vykstančius kursus atvyko Baltistikos centrų dėstytojai iš Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Vroclavo universiteto (Lenkija), Paryžiaus INALCO instituto (Prancūzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Poznanės A. Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Latvijos universiteto (Latvija), Greifsvaldo universiteto (Vokietija), Dev Sanskriti Višvavidjalaja universiteto (Indija), Stokholmo universiteto (Švedija), Sakartvelo technikos universiteto (Sakartvelas), dalyvauja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai. Mokymų metu vyksta įvairios paskaitos, orientuotos į tikslinę grupę, edukacinė, istorinė ir kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaito Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai.

 nuotrauka 1  nuotrauka 6

Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos - Jurgitos Macijauskaitės-Bondos

Daugiau

Įvyko projekto konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai“

2023 m. gegužės 29–30 d. Vilniaus universitete įvyko dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Miesto kultūros erdvė: baltiškieji naratyvai / The Urban Cultural Space: Baltic Narratives“, suorganizuota kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Rygos (Latvija), Tartu (Estija), Varšuvos, Krokuvos (Lenkija), Prahos Karolio, Brno Masakyro (Čekija) ir kitų universitetų baltistikos centrų bei įvairiausių Lietuvos institucijų. Vilniaus universitetas konferencijai pasirinktas neatsitiktinai – pašlovinti miestą dera iš šio branduolio, kuriame kurtas intelektinis naratyvas, be kurio miestiškos kultūros egzistencija ir tapatybė būtų neįsivaizduojamos.

Pristatyti tyrimai koncentravosi ties įvairiais Baltijos jūros regiono miestais. Žinoma, daugiausia ditirambų sudainuota 700 metų jubiliejų švenčiančiam Vilniui, bet pranešimuose figūravo ir Ryga, Gdanskas, Tartu, Talinas, Sankt Peterburgas ir kiti svarbūs regiono centrai, tarp kurių susikūrė savotiška tinklaveika. Buvo galima įsitikinti, kad nė vieno miesto nereikėtų regėti abstrahuotai, jie susisiekia, sąveikauja, kalbasi. Pranešimai aprėpė vaizdavimo rakursus nuo realaus miesto ir jo konstravimo principų, pvz. aikščių kaip kultūrinių erdvių, iki realistinių, įsivaizduojamų, įžemėlapintų, netgi sapniškų miestų literatūroje, jų skirtingų vizijų ir individualių profilių. Buvo išryškinti miesto idealizavimo ir bjaurasties estetikos aspektai ir distopiškos, apokaliptinės miesto vizijos.

Aptarti miestai atsiskleidė kaip palimpsestai, heterotopiškos erdvės, nes į juos pažvelgta įvairiausiais pjūviais: daugiakultūris, daugiakalbis, daugiatautis, daugiareliginis miestas, kuriame sugyvena įvairūs etniškumai; nacionalistinis miestas; moterų miestas; erdvinis miestas; istorinis miestas; miestas, kaip nuolat perrašomas manuskriptas.

Kaip pranešimų medžiaga dominavo grožinė literatūra – poezija ir proza, bet žvalgyti ir kiti žanrai: lotyniškoji raštija, tautosakos šaltiniai, dienoraščiai, prisiminimai, kelionių literatūra, gidai, interneto platforma „Tripadvisor“ kaip miesto tapatybę kuriantys naratyvai.

Konferencijos dalyviai apsilankė edukacinėje ekskursijoje po parodą „Vilniaus Pokeris“ MO muziejuje, kur turėjo progos susipažinti su vizualiniais Vilniaus miesto aspektais, regimais per literatūrinę Ričardo Gavelio romano prizmę.

Baltijos regiono kultūros paprastai regimos kaip agrarinės, tačiau pranešimuose buvo sukoncentruota tiek urbanistikos, kad tikrai darsyk įsitikinom, kad miestiškasis pasaulėvaizdis yra svarbus mūsų kolektyvinės savimonės komponentas.

k6 k7

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Nuotraukos - Lauros Laurušaitės

Daugiau

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų vizitas Vašingtono universitete

2023 m. gegužės 16-29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dėstytojos dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda ir doc. dr. Laima Anglickienė lankėsi Vašingtono universitete.

Vizito metu skaitytos paskaitos studentams. J. Macijauskaitė-Bonda ir L. Anglickienė pristatė Lietuvos objektus, jau įtrauktus į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą (kryždirbystę, dainų šventes, sutartines) ir šiuo metu laukiančius UNESCO komisijos patvirtinimo (šiaudiniai sodai). Studentai buvo pamokyti dainuoti lietuviškas sutartines, o praktinis dainavimas sulaukė didelio studentų susidomėjimo. 

Doc. dr. R. Eidukevičienė skaitė paskaitas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą, kurioje atsispindi šiuo metu populiarios migracijos ir daugiakalbystės tematikos. Išsamiau su studentais buvo analizuotas Gabijos Grušaitės kūrinys „Stasys Šaltoka“.

Dėstytojos susitiko su Skandinavijos studijų katedros vadovu prof. dr. Gunčiu Šmidchens, lietuvių kalbos ir kultūros dalykų dėstytoja dr. Inga Daraškiene ir kitais katedros dėstytojais, su kuriais kalbėtasi apie glaudesnį Vašingtono ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimą baltistikos srityje bei lituanistinių studijų plėtojimą.

Gegužės 20 d. lankytasi Siatlo lituanistinės mokyklos „Linas“ mokslo metų uždarymo šventėje. Tą dieną čia rinkosi ne tik mokyklos, bet ir Siatlo lietuvių bendruomenė. Šventės metu pasidžiaugta mokinių pasiekimais, žaisti lietuviški žaidimai.

1(1) 

Su Vašingtono universiteto studentais dainuojame sutartines

Nuotraukos J. Macijauskaitės-Bondos, R. Eidukevičienės ir L. Anglickienės

 

Daugiau

LLTI MOKSLININKO DR. SAULIAUS VASILIAUSKO VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 16–22 dienomis Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Baltistikos katedroje viešėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Vasiliauskas. Studentams jis skaitė paskaitas apie šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas, pristatė literatūrinio gyvenimo Lietuvoje aktualijas. Taip pat studentams ir dėstytojams pristatyti naujesni sovietmečio lietuvių literatūros tyrimai. Vizito metu susipažinta su baltologijos studijų Poznanėje problemomis ir poreikiais, su čia dėstančiomis mokslininkėmis prof. dr. hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl ir dr. Justyna Prusinowska dalintasi patirtimis, idėjomis studijų kokybei gerinti ir studentų suinteresuotumui didinti.

vasil1 vasil2

Dr. Saulius Vasiliauskas Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete 

Nuotraukos Ewos Stryczyńskos-Hodyl ir Justynos Prusinowskos

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS PARYŽIAUS VALSTYBINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJŲ INSTITUTE

2023 m. balandžio 11–17 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Paryžiuje buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centrų studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną. Po paskaitų vyko metodiniai pasitarimai, per kuriuose buvo aptarta naujausia mokymo literatūra, dalintasi patirtimi ir didaktikos naujovėmis.

Su Paryžiaus valstybinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto kolegomis buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo Baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtos knygos.

a1  a6

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė aryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS VROCLAVO UNIVERISTETE

2023 m. kovo 24–30 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Vroclavo universitete. Vroclave buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centro studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną.

Su Vroclavo universiteto Baltistikos centru buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtas knygas.

vroc1 vroc2

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė Vroclavo universitete

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

Daugiau

<< <Puslapis 3 iš 86> >>