Naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų vizitas Vašingtono universitete

2023 m. gegužės 16-29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Rūta Eidukevičienė, dėstytojos dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda ir doc. dr. Laima Anglickienė lankėsi Vašingtono universitete.

Vizito metu skaitytos paskaitos studentams. J. Macijauskaitė-Bonda ir L. Anglickienė pristatė Lietuvos objektus, jau įtrauktus į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą (kryždirbystę, dainų šventes, sutartines) ir šiuo metu laukiančius UNESCO komisijos patvirtinimo (šiaudiniai sodai). Studentai buvo pamokyti dainuoti lietuviškas sutartines, o praktinis dainavimas sulaukė didelio studentų susidomėjimo. 

Doc. dr. R. Eidukevičienė skaitė paskaitas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą, kurioje atsispindi šiuo metu populiarios migracijos ir daugiakalbystės tematikos. Išsamiau su studentais buvo analizuotas Gabijos Grušaitės kūrinys „Stasys Šaltoka“.

Dėstytojos susitiko su Skandinavijos studijų katedros vadovu prof. dr. Gunčiu Šmidchens, lietuvių kalbos ir kultūros dalykų dėstytoja dr. Inga Daraškiene ir kitais katedros dėstytojais, su kuriais kalbėtasi apie glaudesnį Vašingtono ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimą baltistikos srityje bei lituanistinių studijų plėtojimą.

Gegužės 20 d. lankytasi Siatlo lituanistinės mokyklos „Linas“ mokslo metų uždarymo šventėje. Tą dieną čia rinkosi ne tik mokyklos, bet ir Siatlo lietuvių bendruomenė. Šventės metu pasidžiaugta mokinių pasiekimais, žaisti lietuviški žaidimai.

1(1) 

Su Vašingtono universiteto studentais dainuojame sutartines

Nuotraukos J. Macijauskaitės-Bondos, R. Eidukevičienės ir L. Anglickienės

 

Daugiau

LLTI MOKSLININKO DR. SAULIAUS VASILIAUSKO VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 16–22 dienomis Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Baltistikos katedroje viešėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Saulius Vasiliauskas. Studentams jis skaitė paskaitas apie šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas, pristatė literatūrinio gyvenimo Lietuvoje aktualijas. Taip pat studentams ir dėstytojams pristatyti naujesni sovietmečio lietuvių literatūros tyrimai. Vizito metu susipažinta su baltologijos studijų Poznanėje problemomis ir poreikiais, su čia dėstančiomis mokslininkėmis prof. dr. hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl ir dr. Justyna Prusinowska dalintasi patirtimis, idėjomis studijų kokybei gerinti ir studentų suinteresuotumui didinti.

vasil1 vasil2

Dr. Saulius Vasiliauskas Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete 

Nuotraukos Ewos Stryczyńskos-Hodyl ir Justynos Prusinowskos

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS PARYŽIAUS VALSTYBINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJŲ INSTITUTE

2023 m. balandžio 11–17 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Paryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Paryžiuje buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centrų studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną. Po paskaitų vyko metodiniai pasitarimai, per kuriuose buvo aptarta naujausia mokymo literatūra, dalintasi patirtimi ir didaktikos naujovėmis.

Su Paryžiaus valstybinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto kolegomis buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo Baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtos knygos.

a1  a6

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė aryžiaus valstybiniame rytų kalbų ir civilizacijų institute

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

 

Daugiau

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS IR AGNĖS BALZAITĖS VIZITAS VROCLAVO UNIVERISTETE

2023 m. kovo 24–30 d. projekto „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ dėstytojos doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė iš Vytauto Didžiojo universiteto lankėsi Vroclavo universitete. Vroclave buvo skaitytos paskaitos Baltistikos centro studentams: Lietuvos sostinei – Vilniui – 700, Praktinė lietuvių kalba, Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, pristatytas Tautosakos archyvas, naujausios lietuviškų pasakų rinktinės. Taip pat dėstytojos vykdė edukacinę programą – Šv. Velykos, margučių dažymo ypatumai, vedė viktoriną.

Su Vroclavo universiteto Baltistikos centru buvo aptartos tolimesnės galimo bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Dėstytojos apsilankė bibliotekose, skaityklose, kuriose yra nemažai lietuviškų knygų, mokymo priemonių, dalyvavo parodose bei kitose Baltistikos centrų vykdomose veiklose. Viešnios padovanojo baltistikos centrui iš Lietuvos atvežtas knygas.

vroc1 vroc2

Doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė ir Agnė Balzaitė Vroclavo universitete

Nuotraukos iš asmeninių Jurgos Trimonytės Bikelienės ir Agnės Balzaitės archyvų

Daugiau

Dr. ELEONOROS TERLECKIENĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

2023 m. gegužės 6–13 d. Krokuvos Jogailaičių universitete viešėjo ir paskaitas skaitė Vilniaus universiteto jaunesnioji asistentė dr. Eleonora Terleckienė. Senosios Lenkijos literatūros istorijos katedroje (Katedra Historii Literatury Staropolskiej) gegužės 10 d. kolegoms ir studentams skaitė paskaitą apie naujausius senosios Lietuvos literatūros tyrimus. Dr. E. Terleckienė susitiko su kolegomis iš Polonistikos fakulteto, kurie domisi senąja Lietuvos literatūra, kultūra bei istorija, ir ketina bendradarbiauti su Lietuvos mokslininkais. Tarp svarbiausių temų buvo aptariamos dabartinės ir tolimesnės bendradarbiavimo perspektyvos, siekis suvienyti skirtingose šalyse dirbančius tyrėjus, dalintis patirtimi.

Daugiau

Veslavos Sidaravičienės vizitas Helsinkio universitete

Vilniaus universiteto BKKI Baltistikos katedros doktorantė Veslava Sidaravičienė 2023 m. balandžio 23-30 d. lankėsi Helsinkio universitete, kur studentams skaitė paskaitas apie neoficialiuosius Vilniaus objektų ir vietų pavadinimus, vartojamus lietuvių jaunimo kalboje. Studentai galėjo susipažinti su šnekamosios kalbos pavadinimais, palyginti juos su latvių, suomių jaunimo kalboje funkcionuojančiais neoficialiaisiais urbanonimais ir padiskutuoti apie pavadinimų perteikiamą teigiamą ar neigiamą požiūrį į nurodomus objektus ar vietas. Veslava Sidaravičienė taip pat dirbo bibliotekose, kur rinko teorinę medžiagą disertacijai apie neoficialiuosius pavadinimus. Per komandiruotę susipažinta su Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulteto Kalbų skyriaus Baltistikos studijų veikla.

v1  v2

Veslava Sidaravičienė Helsinkio universitete

Nuotraukos - Aurelijos Kaškelevičienės

 

Daugiau

VDU DĖSTYTOJO TOMASZO BLASZCZAKO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

2023 m. balandžio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros lektorius dr. Tomasz Blaszczak lankėsi pietvakarių Lenkijos mieste Vroclave, kur Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentams skaitė paskaitas apie 20 a. Lietuvos istoriją, Lietuvos atminties politiką ir Lietuvos-Gudijos santykius. Studentai buvo supažindinti su naujausias šių sričių tyrimais Lietuvoje bei turėjo galimybių aptarti aktualiausius besiformuojančius politinius procesus Lietuvoje. Taip pat Vroclave „Pono Tado muziejuje“ balandžio 27 d. įvyko T. Blaszczako redaguoto W. Wielhorskio „1915-1917 m. dienoraščio“ pristatymas.

bl1  bl3

Dr. Tomasz Blaszczak Vroclavo universitete

Nuotraukos T. Blaszczako

Daugiau

DOC. DR. PAVELO LAVRINECO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS POZNANĖJE

Balandžio 25 d. – balandžio 28 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Baltistikos katedroje viešėjo Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos rusų literatūros ir daugiakultūrinio Vilniaus tyrėjas doc. dr. Pavel Lavrinec. Poznanėje jis susitiko su strudentais, skaitė Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtas paskaitas apie kultūrų sąveikas Vilniuje XIX ir XX amžiais.

 20230426 1 Justyna Prusinowska  20230427 1 Ewa Stryczyńska-Hodyl

Doc. dr. Pavel Lavrinec Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Nuotraukų autorės Baltistikos katedros adjunktė dr. Justyna Prusinowska, katedros vadovė prof. dr. hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl.

Daugiau

UŽUOJAUTA

Pirmadienį netikėtai mirė Baltistikos centro Tbilisio technikos universiteto Sakartvele vadovas Profesorius Vidas Kavaliauskas (1965-2023). Reiškiame nuoširdžią užuojautą Profesoriaus artimiesiems.

kavaliauskas

 

PROF. DR. DALIOS SATKAUSKYTĖS IR DR. GINOS HOLVOET VIZITAS ILINOJAUS IR VAŠINGTONO UNIVERSITETUOSE

2023 m. balandžio 11-25 d. Ilinojaus universitete Čikagoje ir Vašingtono universitete Siatle viešėjo ir paskaitas skaitė Vilniaus universiteto profesorė dr. Dalia Satkauskytė ir mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet.  Vizito metu jos susitiko su studentais ir pristatė jiems savo mokslinius tyrimus, skaitė paskaitas apie tai, kuo lietuvių literatūra gali būti įdomi amerikiečių skaitytojui, apie Šventojo rašto vertimus į tautines kalbas ir jų filologinę analizę. Čikagoje tyrėjos taip pat susitiko su lietuvių bendruomenės atstovais, dalyvavo bendruomenės renginiuose, o Siatle dalyvavo tuo metu vykusioje REECAS (The Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Sudies) organizuotoje 29-oje metinėje Šiaurės Vakarų konferencijoje, taip pat lankėsi ukrainiečių klube. Susitikimuose su baltistikos centrų vadovais buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

ikaga4  

Prof. dr. Dalia Satkauskytė ir  dr. Gina Holvoet Ilinojaus universitete Čikagoje

Nuotraukos iš Ginos Holvoet asmeninio archyvo

 

Daugiau

<< <Puslapis 3 iš 85> >>