Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į VASAROS KURSUS VU

Vilniaus universiteto organizuojami nuotoliniai lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks Vilniuje 2021 m. liepos 5–30 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2021 m. lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyks 6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti. 


Maloniai kviečiame dalyvauti: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 


REGISTRACIJOS ANKETA: https://www.ku.lt/tradicija_ modernybe/index.php/ registracija/ 

CALL FOR PAPERS

KVIETIMAS

INTERAKTYVŪS NUOTOLINIAI MOKYMAI VDU

2021 m. sausio 20 d. Vytauto Didžiojo universitetas jau antrąjį kartą organizavo interaktyvius nuotolinius mokymus, kuriuose dalyvavo 32 dalyviai. Baltistikos centrų užsienyje dėstytojams bei kolegoms iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų buvo pasiūlytos trys paskaitos.

VDU Užsienio kalbų instituto direktorė dr. Teresė Ringailienė paskaitoje „Žvilgsnis į lietuvių kalbos kaip užsienio mokymą su vadovėliu Learn and Speak Lithuanian“ supažindino su nauju lietuvių kalbos besimokantiems užsieniečiams skirtu leidiniu, pasidalijo patirtimi apie savo dėstymo metodiką. Doc. dr. Ingė Lukšaitė, prof. dr. Rūta Petrauskaitė, LMT „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra projekto vadovė Lina Bloveščiūnienė bei duomenų bazės vyr. specialistė Nijolė Kolesinskienė parengė informatyvų Lituanistikos duomenų bazės mokslo sklaidai pristatymą. Tęsiant tradiciją, paskutinė pasiūlyta tema buvo kultūrinė. Labai džiaugiamės, kad doc. dr. Tomas Pabedinsko paskaita „Lietuvos kūrybinė fotografija: saviti bruožai ir globalūs kontekstai“ sulaukė daug susidomėjimo, dėstytojus įkvėpė lietuvių kalbos paskaitose nepamiršti su studentais taip pat dalintis žiniomis apie Lietuvos kultūrinius reiškinius.

unnamed

Daugiau

DARBO PASIŪLYMAS

Daugiau informacijos žr.: https://www.galaxie. enseignementsup-recherche. gouv.fr/ensup/ ListesPostesPublies/FIDIS/ 0753488J/FOPC_0753488J_4174.pdf

XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII Tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2021 metų spalio 13–16 dienomis, Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 16 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa. Nepalankios epidemiologinės situacijos sąlygomis kongreso darbas galimas nuotoliniu būdu. 

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizacija; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė kalbotyra, dialektologija; onomastika; senieji tekstai; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų kontaktai; translatologija; lyvių kalba; kalbų mokymasis. 

Konferencijos darbo kalbos: latvių, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. 

Pranešimo trukmė: kviestiniams pranešėjams – 40 minučių; kitiems pranešėjams – 20 minučių. 

Konferencijos dalyvio mokestis: sumokant iki 2021 m. rugsėjo 1 d. – 80 €, po 2021 m. rugsėjo 1 d.– 100 €. 

Paraiškas su anketa ir pranešimų tezėmis (1500–3000 spaudos ženklų su tarpais) prašome registruoti iki 2021 m. birželio 1 d. kongreso interneto svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

Patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į programą, bus išsiųstas iki 2021 m. liepos 1 d. 

Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija pasiekiama kongreso svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

 

Kongreso el. paštas baltistukongressXIII@gmail.com

Konferencija „Darnioji daugiakalbystė“

Kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuojamoje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė“, kuri vyks š.m. birželio 4-5 d.

Planuojame sekciją, skirtą lietuvių kalbai ir jos mokymui, tad labai laukiame jūsų pranešimų santraukų iki balandžio 1 d.  

Daugiau informacijos: https://sites.google.com/view/sm2021lt/ kvietimas.

VILNIAUS UNIVERSITETE SAUSIO 4-29 D. VYKSTA NUOTOLINIAI ŽIEMOS LITUANISTIKOS KURSAI

Į 2021-ųjų metų Žiemos lituanistikos kursus, vykstančius Vilniaus universitete, susirinko 26 studentai iš 13 šalių: Australijos, Austrijos, Danijos, Indijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos.

Dviejų savaičių studijas (sausio 4–15 d.) pasirinko šeši studentai, mėnesio (sausio 4–29 d.) – dvidešimt studentų.

Pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ kursus lanko penki studentai, kurie mokysis dvi savaites. Trylikos studentų mėnesio studijas Žiemos lituanistikos kursuose finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pagal kalbos mokėjimo lygį suskirstyti į penkias grupes kursų dalyviai kasdien po 4 akademines valandas mokosi lietuvių kalbos. Jiems parengta ir kultūrinė programa – studentai klausosi paskaitų apie Vilniaus universitetą, Lietuvos istoriją, lietuvių kalbą, senąją kultūrą (senuosius muzikos instrumentus, tautinius drabužius, tradicijas), kasdienio gyvenimo kultūrą, sociolingvistinę Lietuvos situaciją, socialinį ir politinį gyvenimą, Lietuvos gamtą ir saugomas šalies teritorijas, Vilniaus architektūrą, taip pat klausosi paskaitos iš MO muziejaus.

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU BERNO UNIVERSITETU

2020 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Berno universitete atgimusiu Baltistikos ir lituanistikos centru, kuris įsitraukė į projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ veiklas ir tapo vieninteliu oficialiu baltistikos ir lituanistikos centru Šveicarijos Konfederacijoje.

Praėjus daugiau nei 20 metų, kai iš Berno universiteto studijų programų išnyko baltistika ir lituanistika, 2020 m. vasarį prof. Yannis Kakridis, slavistas, Slavų kalbų ir literatūrų instituto (Institut für Slavische Sprachen und Literaturen) direktorius, nusprendė Berno universitete atkurti baltistiką ir lietuvių kalbą grąžinti į oficialų Berno universiteto studijų dalykų sąrašą. Šiam tikslui įgyvendinti prof. Y. Kakridis pasitelkė dr. Diegą Ardoino, Berno universiteto Slavų kalbų ir literatūrų institute ir Sociolingvistikos centre (Center for the Study of Language and Society) vykdantį podoktorantūros mokslinį istorinės sociolingvistikos projektą prūsų kalbos tematika. Taip Berno universitete buvo atkurtas Baltistikos ir lituanistikos centras bei vėl pradėta dėstyti lietuvių kalba: 2020 m. vasario–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėn. dr. D. Ardoino jau skaitė pirmąją lietuvių kalbos kurso dalį (Litauisch 1).

Naujai atgimęs Baltistikos ir lituanistikos centras, kurio veikla pasižymi tarpdalykiškumu ir tarptautiškumu, itin glaudžiai bendradarbiauja su Slavų kalbų ir literatūrų institutu (kontaktinis asmuo – prof. Y. Kakridis) ir Sociolingvistikos centru (kontaktiniai asmenys – prof. Davidas Britainas ir prof. Erezas Levonas).

The newly founded Baltic studies center in Bern

Sveikų ir ramių Kalėdų linki Varšuvos universiteto baltistai

Kaledos 2020-page-001

Nuotrauka iš mūsų šių metų (netipiško, bet smagaus) Kalėdinio susitikimo

Linkime saugių, jaukių ir šviesių Kalėdų, sveikatos ir vilties ateinančiais Naujaisiais!

IMG_0010

<< <Puslapis 3 iš 72> >>