Naujienos

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Baltistikos studijų programai Frankfurto prie Maino Empirinės kalbotyros institute vadovauja prof. J. Gelumbeckaitė, lietuvių kalbą dėsto dr. V. Našlėnaitė Eberhardt.

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe's universiteto Empirinės kalbotyros institute nuo 2005 m. pradėtos dėstyti baltų kalbos, o nuo 2015 m. veikia reguliari Baltistikos studijų bakalauro programa, integruota į empirinės kalbotyros studijas. Baltistikos disciplinos profilis pristatomas universiteto puslapyje: http://www.uni-frankfurt.de/82681247/Baltistik;   baltistikos studijų programa pateikiama Empirinės kalbotyros studijų sąvade:

https://www.uni-frankfurt.de/42723592/Studium_der_Empirischen_Sprachwissenschaft>https://www.uni-frankfurt.de/67275797/Baltische_Sprach_hf.pdf

Studentai, baltistiką pasirinkdami kaip pagrindines arba gretutines studijas, šalia bendrųjų kalbotyros dalykų studijuoja teorinius baltų kalbotyros dalykus, tradiciškai pradėdami nuo baltų kalbotyros įvado, taip pat senąją lietuvių, šiuolaikines lietuvių ir latvių kalbas, tekstologijos, akcentologijos, morfologijos, leksikos, sintaksės, dialektologijos, prūsų kalbos kursus. Pagal poreikius skaityti konkrečių kursų kviečiami dėstytojai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Frankfurte atliekami moksliniai baltistikos tyrimai yra orientuoti į senąjį lietuvių kalbos periodą ir referencinio senosios lietuvių kalbos korpuso rengimą: SLIEKKAS, Interaktyvus Prūsijos žemėlapis, CorDon.

Visų projektų apžvalgą žr.:

http://www.uni-frankfurt.de/43306789/Forschungsprojekte_am_Institut.

Bendradarbiaujant su Göttingeno universiteto projektu „Ancient Indo-European Languages for the 21st century“ (vadovas prof. dr. Götz Keydana) įrašyta 12 senosios lietuvių kalbos video paskaitų (prof. J. Gelumbeckaitė ir doc. J. Pakerys). Paskaitų pagrindu rengiamas skyrius knygai „A Handbook of Ancient Indo-European Grammars“ (Cambridge University Press).

Frankfurto baltistika intensyviai bendradarbiauja su Vilniaus, Pizos, Prahos, Stokholmo, Talino universitetais. Studentų ir dėstytojų mainus remia Erasmus+ programa.

Jau keturi Empirinės kalbotyros instituto studentai yra pelnę Valstybinę Kazimiero Būgos stipendiją (ŠMM).

Projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ antruoju etapu toliau užtikrinama lietuvių kalbos lektoriaus vieta Empirinės kalbotyros institute, todėl studentai turi galimybę studijuoti lietuvių kalbą keturiais kalbos mokėjimo lygiais. Pirmuoju projekto etapu  „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“  2012–2014 m. parengtas atvirosios prieigos elektroninio interaktyvaus mokymo lietuvių kalbos (I–II lygio) kursas vokiškai kalbantiesiems „Regina Juodišiūtė, Elvyra Petrašiūnienė. Lietuvių kalbos mokymo kursas. I dalis. Lietuvių kalbos mokymo kursas. II dalis“ (https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/7288619008).  2015 m. šio kurso pagrindu parengtas bandomasis mokomojo elektroninio atvirosios prieigos lietuvių–vokiečių kalbų žodyno variantas LiDeW (http://titus.uni-frankfurt.de/lidew/).

Studentus papildomai motyvuoja galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvauti tarptautinėse baltistikos konferencijose ir studentų seminaruose, noriai atliekama praktika dialektologinėse stovyklose.

frank1  frank3

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Nuotraukos: Vaidos Našlėnaitės Eberhardt

Daugiau

LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Nuo sausio 20 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko dėstytojų, dėstančių lietuvių kalbą užsienio šalių universitetuose, kvalifikacijos kėlimo kursai. Kursai truko visą savaitę – sausio 20–24 d., juose dalyvavo 34 dėstytojai iš įvairių šalių: Austrijos, Čekijos, Estijos, Indijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

Kursų metu dalyviai praplėtė žinias apie Lietuvos istoriją, nes pagrindinis kursų dėmesys buvo skirtas dviem temoms: partizanams ir žydų istorijai Lietuvoje. Kursų dalyviai sužinojo lietuvių literatūros ir kalbos naujienų, pagilino lietuvių kalbos mokymo metodikos žinias. Taip pat kursų dalyviai dalinosi savo dėstymo patirtimi, kalbėjo apie rūpesčius ir džiaugsmus, diskutavo apie tai, kaip įveikti iškilusius iššūkius. Kursuose paskaitas skaitė gausus būrys Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojų bei kviestinių lektorių.

Taip pat kursų dalyviai lankėsi Valstybės pažinimo centre, Valdovų rūmuose, žiūrėjo filmą „Nenugalimas“ ir bendravo su jo režisiere A. Zalanskaite, dalyvavo ekskursijoje po buvusias LDK žydų erdves Vilniuje ir Didįjį Vilniaus getą.

kval kursai 2020-3  Kval kursai_2020_

Kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai

Nuotraukos - Edmundo Trumpos

Daugiau

Pokalbis su baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviais

LRT radijas su rubrika „Kalbos rytas“ - užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai pasakoja apie lietuvių kalbos mokymą užsienyje ir priežastis, kodėl užsieniečiai nori išmokti šią archajišką kalbą.

Žr.: https://www.lrt.lt/mediateka/ irasas/2000091212/ryto- allegro-kur-slypi-prancuzisko- kino-fenomenas. Kviečiame klausytis nuo 40.19 min.

XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2020 spalio 7–9 dienomis Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 10 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa.

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizavimas; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė lingvistika, dialektologija; onomastika; senoji raštija; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų sąveika; translatologija / vertimo mokslas; lyvių kalba.

Daugiau

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentų Kalėdinis sveikinimas

 

Gražių Kalėdų, pilnų ramybės ir džiaugsmo linki Varšuvos baltistai

Document-page-001

Linkime ramių, šviesių, žiemiškų Kalėdų ir gražių Naujųjų metų!

InkedSu Naujais_2020_LI

Renginio „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas tyrimams“ medžiaga

Skelbiame senųjų lietuviškų tekstų skaitmeninimo problemoms ir perspektyvoms aptarti skirto renginio „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas tyrimams“ medžiagą: programą ir tezes, pranešimų skaidres: Jolanta Gelumbeckaitė, Ignas Rudaitis, Ignas RudaitisAurelija TomašiūnaitėFelix ThiesAnta Trumpa ir Peteris VanagsAndrius ZilnysVilma ZubaitienėPaweł Brudzyński, Everita Andronova, 

Daugiau

DOC. DR. GUSTAVO JUZALOS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 16-20 dienomis Varšuvos universitete viešėjo ir baltistika besidomintiems studentams paskaitas skaitė Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentas dr. Gustavas Juzala. Jis studentus supažindino su įvairių regionų lietuvių liaudies dainomis – paskaitos buvo apie visų lietuvių etnografinių regionų muzikos dialektus.

juz4  juz5

Dr. Gustavas Juzala Varšuvos universitete

Joanos Tabor nuotraukos

 

 

Daugiau

PROF. DR. JURGIO PAKERIO VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Lapkričio 19-22 dienomis Helsinkio universitete viešėjo Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius dr. Jurgis Pakerys. Vizito metu prof. dr. J. Pakerys perskaitė paskaitas „Periphrastic causative constructions in Baltic“ ir „Morphological adaptation of verbal and adjectival borrowings in Latvian and Lithuanian“, baltistikos ir bendrosios kalbotyros klausimus aptarė su prof. Laimute Balode, prof. Riho Grünthaliu ir prof. Seppo Kittillä.

Jurgis Pakerys Helsinkio universitetas 1  Jurgis Pakerys Helsinkio universitetas 2

Dr. Jurgis Pakerys Helsinkio universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

<< <Puslapis 3 iš 68> >>