Naujienos

BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE VYKO LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA

2022-09-15

2022 m. rugpjūčio 22d. – rugsėjo 2 d. Berlyno Humboldtų universitete tradiciškai, šiemet jau vienuoliktąjį kartą vyko Lituanistikos vasaros mokykla, skirta baltų filologijos, istorinės indoeuropiečių kalbotyros bei kitų filologinių krypčių, susijusių su lietuvių kalba, studentams bei absolventams. Šios mokyklos pradininkė ir organizatorė – Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro kviestinė profesorė Christiane Schiller.

Dviejų savaičių 60 akademinių valandų kursuose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Šiemet lietuvių kalbos mokytis rinkosi Vokietijos ir Austrijos universitetų istorinės kalbotyros, psichologijos, istorijos, kultūrologijos, antropologijos, sociologijos, pedagogikos, fizikos, ekonomikos studentai. Nemaža grupės dalis – Humboldtų universiteto lyginamosios kalbotyros studijų programos studentai, taigi prieš tai išklausę teorinių baltistikos kursų buvo labai motyvuoti pramokti lietuvių kalbos.

Per kursus studentai buvo supažindinti su pagrindinėmis lietuvių kalbos ypatybėmis, su panašumais į kai kurias indoeuropiečių kalbas ir skirtumais nuo jų. Lietuvių kalbos buvo mokoma komunikaciniu metodu, tačiau atsižvelgus į studentų pageidavimus buvo aiškinami ir retesni, sudėtingesni leksikos bei gramatikos dalykai. Mokant skirtingų temų, pasitelkus įvairias kalbines veiklas buvo ugdoma kalbinė ir sociokultūrinė kompetencija. Kursų dalyviai buvo supažindinami ir su kai kuriais senaisiais lietuvių papročiais, tradicijomis, buvo klausyta ir mokytasi liaudies dainų. Baigę šį kursą studentai pasiekė A.1.1 (kai kurie ir A.1) lietuvių kalbos mokėjimo lygį, taigi gavo tvirtą pamatą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

Rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje buvo surengtas visų ankstesniųjų metų vasaros mokyklų dalyvių susitikimas. Susitikimo metu dalyvius sveikino Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Ramūnas Misiulis. Apžvalginę paskaitą apie lietuvių kalbos dėstymą pasaulio lituanistikos ir baltistikos centruose skaitė projekto vadovė dr. Gina Kavaliūnaitė. VU Filologijos fakulteto profesorius Axel Holvoet savo paskaitoje supažindino studentus su retesniais lietuvių kalbos morfosintaksės atvejais.

Buvę vasaros kursų dalyviai Markus Falk, Markus Nowak, Julian Jäger, Kieran Meinhardt ir kt. papasakojo, kaip pažintis su lietuvių kalba paveikė jų mokslinę veiklą, darbo pasirinkimą.

Po oficialiosios priėmimo dalies dar ilgai dūzgėme ambasadoje – buvo labai malonūs ir kitų kursų dalyvių prisiminimai.

1  2

3 

4

5 

6

Vasaros mokykla organizuota pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo


grįžti