Naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto docentės dr. Lauros Kamandulytės-Merfeldienės vizitas Vienos universitete

2022-11-01

Spalio 1–8 d. Vienos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentė Laura Kamandulytė-Merfeldienė, kuri studentams vedė lietuvių kalbos paskaitas. Vizito metu paskaitos vestos studentams, pasirinkusiems dalykus Lietuvių kalba pradedantiesiems (Litauisch: Sprachbeherrschung 1) ir Lietuvių kalba pažengusiesiems (Litauisch: Sprachbeherrschung 3).

Pradedantiesiems studentams buvo pristatyti įdomūs faktai apie lietuvių kalbą ir jos gramatiką. Studentus sudomino tarptautinių žodžių ir užsienietiškų vardų bei pavardžių adaptavimas pridedant lietuviškas galūnes, moterų pavardžių daryba, deminutyvų gausa ir vartosena (ypatingai pragmatinės deminutyvų reikšmės, apimančios emocinę konotaciją). Su studentais diskutuota apie lietuvių ir vokiečių kalbų skirtumus: kalbėta apie gramatikos santykių raišką galūnėmis lietuvių kalboje ir artikeliais bei galūnėmis vokiečių kalboje, žodžių tvarkos skirtumus šiose kalbose.  

Su pažengusiais studentais buvo bendrauta lietuvių kalba, vesti dialogai, diskutuota apie atostogas, papasakota apie Kauną – Europos kultūros sostinę 2022.

Vizito metu su Vienos universiteto dėstytoja Lina Pestal diskutuota apie lietuvių kalbos mokymo metodus ir priemones, dalytasi vadovėlių naudojimo patirtimi. L. Kamandulytė-Merfeldienė pristatė savo parengtą nuotolinių studijų dalyką, apimantį autorines užduotis ir tekstus, Lietuvių kalba svetimkalbiams A2, pateiktą VDU Moodle aplinkoje. Linai Pestal pristatyta ir VDU sukurta neformalioji Lietuvių kalbos ir kultūros studijų programa, į kurią kviečiami studentai iš viso pasaulio. Neformalioje aplinkoje diskutuota apie lingvistikos studijų prasmę, skandinavistikos ir baltistikos studijų perspektyvas šiandieninėje Europoje.

 

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  svietimo akademija


grįžti