Naujienos

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS, DR. AISTĖS KUČINSKIENĖS IR DR. AKVILĖS RĖKLAITYTĖS VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETO KALBOTYROS IR BALTISTIKOS INSTITUTE (BRNO, ČEKIJA)

2023-02-27

2023 m. vasario 8–16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės dr. Laura Laurušaitė, dr. Aistė Kučinskienė ir dr. Akvilė Rėklaitytė lankėsi Brno Masaryko universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, kur perskaitė paskaitų ciklus „Baltų literatūrų takoskyros ir paralelės“, „XX a. 3–4 deš. lietuvių avangardinės poezijos specifiškumas“ ir „Laisvės formos 9-ojo dešimtmečio lietuvių poezijoje“.

Studentams rodytos skaidrės, informaciniais ir edukaciniais tikslais pasitelkta įvairi vizualinė ir demonstracinė medžiaga: vaizdo įrašai, archyvinių tekstų pavyzdžiai, fotografijos, lietuviškos dainos ir kt.; pateikti sąrašai interneto išteklių, padedančių įsisavinti literatūros žinias; paskaitoms parengtos ir Lietuvių kalbos ir kultūros centrui perduotos skaitytų paskaitų temas pristatančios skaidrių prezentacijos, bibliografinė svarbiausių šaltinių ir tyrinėjimų medžiaga. Paskaitas lydėjo platūs komentarai ir diskusijos. L. Laurušaitė tapo oficialia Annos Sedláčkovos (Prahos Karolio universitetas) magistro darbo „Latvių literatūros vertimai lietuviškai“ moksline asistente. Užmegzti akademiniai kontaktai su studentais ir dėstytojais dėl galimų konsultacijų ateityje.

Taip pat L. Laurušaitė, A. Kučinskienė ir A. Rėklaitytė dalyvavo tarptautiniame akademiniame baltistų seminare „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“, vykusiame Brno vasario 9–10 d. A. Kučinskienė pravedė baltistinį kultūrologinį protmūšį.

   2 (2)  3 1 (2)

Dr. L. Laurušaitė, dr. A. Kučinskienė ir dr. A. Rėklaitytė Brno Masaryko universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre

Nuotraukos - Lauros Laurušaitės

 

Vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

esfa  ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo


grįžti