Naujienos

DR. JOANNOS TABOR VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

2023-05-07

Balandžio 15–23 d. Vilniaus universitete lankėsi dr. Joanna Tabor, Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus dėstytoja. Vizito metu dr. Tabor dirbo bibliotekose, rinkdama medžiagą ruošiamam moksliniam straipsniui, bei konsultavosi literatūros klausimais su tyrėjais iš Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Dr. Tabor taip pat dalyvavo parodos, skirtos Ričardo Gavelio romanui „Vilniaus pokeris“, atidaryme MO muziejuje, aplankė parodą „Etnografinis opartas: tekstilės tradicija“ Kazio Varnelio muziejuje bei pažiūrėjo du spektaklius: „Dėdės ir dėdienės“, sukurtą pagal Juozo Tumo Vaižganto kūrinį, ir „Lietuviškoji Nora“, pastatytą aktorės Monikos Mironaitės biografijos motyvais.

Joana Vilniuje

Dr. Joanna Tabor Vilniuje

Nuotrauka iš asmeninio J. Tabor archyvo

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa  ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas


grįžti