Naujienos

DR. GINOS HOLVOET IR DR. BIRUTĖS SPRAUNIENĖS STAŽUOTĖ STOKHOLMO UNIVERSITETE

2023-06-16

2023 m. gegužės 14-21 d. dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė lankėsi Stokholmo universitete, kur dalyvavo susitikimuose su Slavų ir baltų kalbų, suomių, olandų ir vokiečių instituto Baltų kalbų skyriaus kolegomis. Per susitikimus buvo kalbėta apie baltistikos studijų Stokholmo universitete organizavimą, bendradarbiavimo su Lietuva perspektyvas. Stokholmo universitete dėstytojos skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos veiksmažodžio gramatines kategorijas (laiko ir rūšies gramemas), pristatė naujos lietuvių kalbos gramatikos projektą bei Biblijos vertimų į tautines kalbas (lietuvių, lenkų, vokiečių, skandinavų kalbas) istoriją, kalbėjo apie Biblijos vertimo metodus, atskirų konfesijų vertimų skirtumus.

Tyrėjoms buvo labai naudingas susitikimas su Švedų kalbos instituto padalinio, kuruojančio švedų kalbos ir kultūros sklaidą užsienio šalyse vadove Charlotta Johansson. Su ja buvo aptarta nedidelių tautų kultūros ir kalbos sklaidos pasaulyje specifika, jos svarba. Taip pat buvo užmegzti ryšiai su Suomijoje veikiančia tarptautine organizacija, vienijančia mažų šalių pastangas skleisti savo kalbas ir kultūras užsienyje, buvo sutarta dėl Vilniaus universiteto įsitraukimo į šios asociacijos veiklą.

gina gina1

Dr. Gina Holvoet ir dr. Birutė Spraunienė Stokholmo universitete

Nuotraukos iš G. Holvoet asmeninio archyvo

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa  ESFIVP-I-2 logo vu logotipas


grįžti