Naujienos

DR. HALINOS BERESNEVIČIŪTĖS NOSALOVOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2023-07-03

Birželio 11-18 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto dėstytoja dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova. Vizito metu ji rinko literatūrą Baltijos regiono ir ypač Lietuvos istorijos kursams atnaujinti, taip pat rengiamoms publikacijoms iš Lietuvos XIX a. socialinės istorijos bei Čekijos ir Lietuvos kultūros santykių srities. Susipažinusi ir įsigijusi naujausios literatūros, ji taip pat tyrinėjo retus spaudinius bei senąją periodiką. Vytauto Didžiojo universitete buvo surengti susitikimai su Istorijos katedros dėstytojais bei mokslo darbuotojais – prof. Egidijumi Aleksandravičiumi bei dr. Daiva Dapkute. Diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Brno Masaryko universiteto Baltistikos centro bei Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimą mokslo tyrimų bei studijų srityse.

be1

Dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš H. Beresnevičiūtės-Nosalovos asmeninio archyvo

 

Šis vizitas buvo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis.

esfa   ESFIVP-I-2  svietimo akademijalogo


grįžti