Naujienos

SKAITMENINĖ INTEGRUOTA UGDYMO(SI) PRIEMONĖ (SIUP) – „LIETUVA PASAULYJE – PASAULIS LIETUVOJE“

2023-08-23

Skaitmeninė integruoto ugdymo(si) priemonė (SIUP) „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“ – tai tarpdisciplininė universali nesunkiai techniškai prieinama lituanistinio ugdymo(si) priemonė, pritaikyta Baltistikos centrų studentams ir dėstytojams, ir Lituanistinėms mokykloms. Tikimės, kad SIUP skatins empatišką domėjimąsi Lietuvos ir atskirų užsienio šalių istoriniais ir kultūriniais ryšiais, dabartine tautų, valstybių ir visuomenių tarpusavio sąveika ir bendradarbiavimu įvairiose politinio, ekonominio, sociokultūrinio gyvenimo srityse.

Kaip pratarmėje rašo leidinio sudarytoja prof. Raimonda Ragauskienė, „kaip tik auditorijos imtis apsprendė dėstymui pasirinktą ne tiek mokslinį, kiek patrauklų-populiarų pasakojimo stilių, išryškinant įdomias detales, asmenybes ar įvykius. Atitinkamai pasirinkta ir bendra SIUP struktūra. Kiekvieną SIUP leidinį sudaro dvi pagrindinės dalys: tekstinė (autorinė) ir chrestomatinė. Kiekvieną atskirą SIUP leidinį rengę autoriai tekstinėje dalyje pirmiausiai sintetiškai pristato duomenis apie dvišalius ryšius ilgo laiko periodu, trumpai anotuoja apie konkrečios šalies ir Lietuvos tarpusavio ryšių užmezgimą, konkrečios šalies vietą šiuolaikiniuose  Lietuvos  ryšiuose. Nurodomas dvišalių ryšių problemos ištirtumas, naudota medžiaga. Kaip integrali teksto dalis pateikiamos gausios iliustracijos. Nors ir stengtasi išaiškinti ryšių dvipusiškumą – lietuvius, veikiančius atskiroje šalyje ir atvirkščiai, daugiau medžiagos pavyko rasti ir apibendrinti apie užsieniečius Lietuvoje.“

Leidinys laisvai prieinamas: https://hmf.vdu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai/

Knyga pradėta rengti 2017 m. Lietuvos edukologijos universitete, nuo 2019 m. priemonės rengimas tęstas Vytauto Didžiojo universitete. Knygos rengimas ir leidyba finansuoti ES projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ANTRASTINIS__page-0001

esfa ESFIVP-I-2 svietimo akademijalogo


grįžti