Naujienos

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės dr. Viktorijos Jonkutės stažavuotė trijuose Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose

2023-10-24

2023 m. rugsėjo 5 d.– spalio 19 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Viktorija Jonkutė stažavosi trijuose Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose: Ilinojaus universitete Čikagoje, Jeilio universitete Niu Heivene ir Vašingtono universitete Sietle. Išvykos metu mokslininkė lankėsi šių universitetų Baltijos studijų programų padaliniuose ar lituanistinėse, baltistinėse katedrose, bendravo su Baltijos šalių tyrėjais bei studentais, JAV lietuvių bendruomenių nariais. Dalį laiko universitetų bibliotekose rinko teorinę medžiagą savo podoktorantūros tyrimui.

Ilinojaus universitete Čikagoje V. Jonkutė susitiko su stažuotę čia koordinavusiu PLB Lituanistikos studijų katedros vedėju prof. Giedriumi Subačiumi, lietuvių kalbos lektore Karile Vaitkute bei jų kolegomis iš lenkų, rusų ir lituanistikos studijų departamento. Rugsėjo 21 d. profesoriaus Subačiaus Lietuvių kultūros kurso studentams skaitė paskaitą “Pains of Transition and the Baltic Independence Movements, 1988–1992” („Perėjimo skausmai ir Baltijos nepriklausomybės judėjimai“). Mokslininkė taip pat lankėsi ir savo veiklas pristatė Maironio lituanistinėje mokykloje Lemonte, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje bei kitose išeivijos lietuvių kultūros įstaigose.

Spalio 13 d. V. Jonkutė skaitė pranešimą “The Revolution of Publicists and the Lithuanian and Latvian Cultural Youth Magazines of the Period 1988–1992” („Publicistų revoliucija ir 1988–1992 m. lietuvių ir latvių kultūriniai jaunimo žurnalai“ Ilinojaus universiteto ir Baltijos studijų plėtros asociacijos organizuotame Baltijos tyrimų forume (Baltic Research Forum).

Vašingtono universitete Sietle ji susitiko su Skandindavistikos departamente vykdomos Baltijos studijų programos vedėju prof. Gunčiu Šmidchens, lietuvių kalbos lektore Inga Daraškiene bei jos studentais, taip pat prof. Violeta Kelertiene.

Jeilio universitete V. Jonkutė konsultavosi su Tarptautinių ir regioninių studijų MacMillan centre vykdomos Baltijos studijų programos vadovu prof. Bradley Woodworth, susitiko su Europos studijų tarybos vyr. programų vadove Carly Koebel, vizituojančiu tyrėju dr. Arvydu Grišinu bei kitais Baltijos ir rytų Europos tyrėjais. Mokslininkė taip pat dalyvavo Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtame simpoziume, sukvietusiame gausų būrį lietuvių tyrėjų, rašytojų, Jeilio akademinės bendruomenės atstovų ir kitų svečių. Buvo aptarta ir 2024 m. birželį Jeilio universitete vyksianti 29-oji Baltijos studijų plėtros asociacijos konferencija.

Šios veiklos yra Lietuvos mokslo tarybos finansuoto (sutarties Nr. S-PD-22-76) V. Jonkutės vykdomo podoktorantūros stažuotės projekto „Liminalios tapatybės 1918 m. ir 1990 m. lietuvių ir latvių kultūrinėje spaudoje“ dalis.

 Arvydas Grišinas, Viktorija Jonkutė, Baltijos studijų programos vadovas Bradley Woodworth, Europos studijų tarybos programų vadovė Carly Koebel

Arvydas Grišinas, Viktorija Jonkutė, Baltijos studijų programos vadovas Bradley Woodworth,

Europos studijų tarybos programų vadovė Carly Koebel

Inga Daraškienė, Viktorija Jonkutė, Guntis Šmidchens Vašingtono universitete Sietle © UW Baltijos studijų programos archyvas

Inga Daraškienė, Viktorija Jonkutė, Guntis Šmidchens

Vašingtono universitete Sietle © UW Baltijos studijų programos archyvas

Viktorija Jonkutė su Karile Vaitkute, prof. Giedriumi Subačiumi ir jo lietuvių kultūros kurso studentais © UIC Lituanistikos katedros archyvas

Viktorija Jonkutė su Karile Vaitkute, prof. Giedriumi Subačiumi ir jo lietuvių kultūros kurso

studentais © UIC Lituanistikos katedros archyvas

Nuotraukos iš asmeninio Viktorijos Jonkutės archyvo


grįžti