Naujienos

13-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

2024-03-08

Mokslo grupė „Kalbos, literatūros, kultūros ir istorijos tyrimai: regioninis aspektas“ 2024 m. gegužės 16–17 dienomis rengia tarptautinę tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių sričių mokslininkus ir aptarti tiriamąjį objektą skirtingais aspektais.

Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

 • Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
 • Regionai istorijos tyrimuose.
 • Kultūrinė ir komunikacinė atmintis regione.
 • Regioninė politika ir valdymas.
 • Regionai etnologijos, antropologijos ir kultūros tyrimuose.
 • Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
 • Etnografinis regionų savitumas.
 • Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
 • Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas, regionai ir regionalumas literatūroje.
 • Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir vaizduojamojo meno raiška regionuose.
 • Dizaino sektoriaus plėtros galimybės regionuose.
 • Regionai neformalaus meninio ugdymo kontekste.
 • Muzikinio folkloro specifika regionuose.
 • Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.

KVIETIMAS

INVITATION


grįžti