Naujienos

TARPTAUTINIS LITUANISTŲ KONGRESAS

2024-03-14

2024 metų gegužės 27–28 dienomis Lenkijos Vroclavo universitete septintąjį kartą vyks Tarptautinis lituanistų kongresas. Maloniai kviečiame visus besidominančius Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių ir lenkų ir kitų kaimynų santykiais dalyvauti VII kongrese minint svarbias Lietuvai sukaktis.

2024 metais sukanka 20 metų, kai 2004 metais Lietuva ir Lenkija įstojo į Europos Sąjungą. Tais pačiais metais Lietuva tapo Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) narė. 2024 metais minimas simbolinis ir svarbus dvišalės Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo 30 metų jubiliejus.

Prieš 300 metų gimė Imanuelis Kantas – viena svarbiausių moderniosios filosofijos asmenybių, kurio filosofinės įžvalgos apie kalbą yra aktualios ir šiandienos kontekste.

Minėsime 100 metų nuo 1924 m. rugpjūčio 23–25 dienomis Kaune surengtos pirmosios Dainų šventės. Ši šventė yra unikali Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižyminti išskirtinėmis raiškos formomis, įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

VII Tarptautinis lituanistų kongresas kviečia įvairių sričių mokslininkus, visuomenės ir kultūros veikėjus į diskusijas šiose konferencijos sekcijose:

·         lietuvių kalba ir lyginamoji kalbotyra

·         kultūra, literatūra ir tautosaka

·         Lietuvos istorija, lietuvių ir lenkų santykiai

·         politika, teisė ir visuomenė

·         Imanuelis Kantas, žmogus ir filosofas

VII Kongreso metu numatyta įvairi kultūrinė programa bei ekspertų debatai.

Paraiškos formą ir daugiau informacijos galima rasti puslapyje https://labaswroclaw.wordpress.com/. Paraiškas prašome teikti iki 2024 m. balandžio 1 d.

KVIETIMAS


grįžti