Naujienos

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

2024-05-30

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Anapus žodžių: paveikieji naratyvai ir multimodalusis diskursas“, kuri vyks 2024 m. spalio 24–25 d. Vilniaus universiteto Kauno fakultete.

Konferencijoje siekiama atskleisti kalbos, vaizdo ir naratyvų simbiozę konstruojant paveikiąją komunikaciją. Mokslininkai ir praktikai kviečiami teikti savo tyrimų rezultatus įvairiomis multimodalaus diskurso temomis.

Konferencijos pranešimų santraukos bus paskelbtos internetiniame leidinyje. Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai galės būti teikiami mokslo žurnalui „Respectus Philologicus“.

Daugiau apie konferenciją: https://www.knf.vu.lt/anapus-zodziu


grįžti