Naujienos

Dr. Adriano Cerri nuotolinė Lituanistikos atradimų ciklo paskaita

2024-06-07

Kviečiame dalyvauti Dr. Adriano Cerri nuotolinėje Lituanistikos atradimų ciklo paskaitoje „K. Donelaičio onomastika ir metalingvistika“, kuri vyks birželio 13 d., 15 val.

Cikle bus siekiama supažintinti su dviem mažiau tyrinėtais, gal ne visiems jau žinomais, donelaitikos aspektais. Išpradžių bus pristatoma „Metuose“ pavartotų tikrinių vardų sistema, jų skirtingos savybės ir funkcijos pagal naujausias teorines nuostatas. O antroje dalyje dėmesys bus skiriamas paties Donelaičio požiūriui į kalbą/as, kalbinius įgūdžius, su ivairiomis kalbomis asociuojamas vertes ir pan. Iš esmės remiantis šiais aspektais galia būtų bandoma rekonstruoti poeto „kalbos ideologiją“.

Registracijos nuoroda

a. cerri


grįžti