Naujienos

BALTISTIKOS PROJEKTAS

2017-02-03

Šių metų vasario 2 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus universitetas pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Projekto tikslas – lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Didžiausias dėmesys skiriamas studentų ir dėstytojų įtraukimui į akademinius lituanistinės veiklos procesus, t. y., dėstytojų ir studentų mainus: tam organizuojamos formalios studijos ir praktikos Lietuvos universitetuose, organizuojamas ilgalaikis lektoratas užsienio baltistikos centruose (toliau – BC) ir trumpalaikiai dėstytojų iš Lietuvos vizitai skaityti paskaitų, konsultuoti studentų, pristatyti naujausių lituanistinių mokslo tyrimų rezultatus ir kt.; organizuojami užsienio BC dėstytojų vizitai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Lietuvoje, edukaciniai renginiai – vasaros mokyklos ir dialektologinės ekspedicijos. Skatinant tiesioginį mokslo centrų dialogą, numatyta rengti praktines ir mokslines konferencijas bei seminarus. Užtikrinant lituanistikos sklaidą elektroninėje erdvėje bus sukurtos 6 elektroninės mokymo(si) priemonės ir dvi mokymo priemonės pdf formatu. Informacija apie projekto veiklas (edukacinius renginius, kursus, mokyklas, konferencijas, seminarus ir kt.) bus skelbiama svetainėje „Baltnexus“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
Projekto partneriai:
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto pradžia: 2017-02-02
Projekto pabaiga: 2023-02-01
Ikiprojektinės veiklos (ilgalaikis dėstymas užsienio BC) pradėtos: 2015-04-14

Projekte dalyvaujantys užsienio Baltistikos centrai:
Azerbaidžano Baku slavų universitetas
Baltarusijos valstybinio M. Tanko pedagoginio universitetas
Baltijos federalinis I. Kanto universitetas
Berlynas, Humboldtų universitetas
Brno, Masaryko universitetas
Budapeštas, Lorando Etvešo universitetas
Černiachovsko Pedagoginio instituto Lituanistikos centras
Čikaga, Ilinojaus universitetas
Daugpilio universitetas
Frankfurtas prie Maino, Goethe‘s universitetas
Glazgo universitetas
Greifsvaldo universitetas
Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras
Helsinkio universitetas
JAV Salvadoro Don Bosco universitetas
Jeruzalės Hebrajų universitetas
Kazachstano Abajaus vardo nacionalinis pedagoginis universitetas
Krokuvos universitetas
Latvijos universitetas
Liepojos universitetas
Londono universiteto koledžas
Lvovo Ivano Franko nacionalinis universitetas
Maskva, Slavistikos institutas
Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo universitetas
Miunsteris, Vestfalijos Vilhelmo universitetas
Moldovos Belcų valstybinis A. Russo universitetas
Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Lituanistinių studijų sekcija
Paryžiaus Sorbonos aukštoji mokykla
Parmos universitetas
Pizos universitetas
Poznanės universitetas
Prahos Karolio Didžiojo universiteto Rytų Europos studijų institutas
Rėzeknės aukštoji mokykla
Sankt Peterburgo universitetas
Stokholmo universiteto Baltų, suomių ir germanų kalbų institutas
Talino universiteto Kalbų centras
Tartu universitetas, Baltijos regiono (kalbų) skyrius
Tasmanijos universitetas
Tokijo užsienio kalbų universitetas
Ukrainos Vakarų Černovcų universitetas
Varšuvos universitetas, bendrosios kalbotyros katedra
Vašingtono universitetas
Vienos universitetas
Vroclavo universiteto Filologijos instituto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centras

Projekto uždaviniai ir veiklos:
1. Skatinti tiesioginį baltistikos centrų dialogą, skleisti žinias apie baltistinę veiklą.
1.1. Baltistikos (lituanistikos) veiklos koordinavimas, informacijos apie baltistinę veiklą Lietuvoje ir pasaulyje sklaida elektroninėje erdvėje.
1.2. Konferencijų ir seminarų organizavimas.

2. Skatinti ir įgyvendinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentų ir dėstytojų mainus.
2.1. Ilgalaikis dėstymas užsienio BC ir trumpalaikiai dėstytojų vizitai.
2.2. Formalios ir neformalios užsienio BC studentų studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose.
2.2.1. Formalios studijos studentams.
2.2.2. Neformalios studijos studentams.

3. Užtikrinti užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų veiklai reikalingą paramą tobulinant dėstytojų kvalifikaciją ir aprūpinant mokymo priemonėmis bei lituanistinių leidinių prenumerata.
3.1. BC dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas.
3.2. Mokymo priemonių baltistikos centrams rengimas ir lituanistinių periodinių leidinių prenumerata.
3.2.1. Mokymo priemonės pdf formatu.
3.2.2. Interaktyvios mokymo priemonės.
3.2.3. Prenumerata.

Tikslinė grupė: Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentai (įskaitant planuojančių steigtis užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentus), dėstytojai (įskaitant mokslininkus ir kitus tyrėjus bei planuojančių steigtis užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojus, mokslininkus ir kitus tyrėjus), pasaulio lietuvių bendruomenė.


grįžti