Naujienos

ĮVYKO IV TARPTAUTINIS LITUANISTŲ KONGRESAS VROCLAVE (LENKIJA)

2017-06-01

2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete (Lenkija) vyko IV Tarptautinis lituanistų kongresas, kuriame mokslinius pranešimus skaitė ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai. Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

   

Tarptautinį lituanistų kongresą organizavo Vroclavo universitetas, Vroclavo Lituanistų klubas „Labas“, Lietuvos edukologijos universitetas. Renginių garbės globėjai – Žemutinės Silezijos vaivadijos maršalka, Vroclavo miesto Prezidentas, Žemutinės Silezijos vaivada, Vroclavo universiteto rektorius, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vroclave.

Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, drauge su kitais Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovais pagal projektą į kongresą vyko ir jame dalyvavo Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Černiachovsko pedagoginio instituto (Rusija), Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto (Vokietija), Gruzijos technikos universiteto (Gruzija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Vakarų Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus universiteto (Ukraina) baltistikos (lituanistikos) centrų mokslininkai, dėstytojai, studentai.

Pakeliui į Vroclavą projekto dalyviai vykdė ir edukacinę programą: aplankė poeto Antano Baranausko paminklą ir kapą Seinuose, susipažino su Lenkijos sostine Varšuva, stebinančia puikiu senamiesčiu ir įdomia, su Lietuva persipynusia istorija, lankėsi rašytojo Antano Škėmos gimtinėje Lodzėje, kartu su kitais kongreso svečiais dalyvavo ekskursijoje Vroclavo istorijos centre „Zajezdnia“, Vroclavo universiteto rektoriaus vestoje ekskursijoje po Vroclavo universitetą.

Į Lituanistų kongresą susirinko Čekijos, Gruzijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos universitetų, Lietuvos ir Lenkijos universitetų ir kitų mokslo ir studijų institucijų vadovai, dėstytojai, mokslininkai, kiti tyrėjai, studentai, besidomintys lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, Lietuvos ir Lenkijos santykiais. Pranešimai buvo skaitomi šešiose sekcijose, skirtose lietuvių kalbai, literatūrai, kultūrai ir tautosakai, teisei, istorijai ir lietuvių bei lenkų santykiams, taip pat A. J. Greimo metams atminti.

2017 m. gausūs Lietuvai simbolinių įvykių: 2017 m. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais, šiais metais minimos žymaus lietuvių kilmės semiotiko, literatūros teoretiko ir kalbininko Algirdo J. Greimo atminimo 100-osios gimimo metinės ir 25-osios mirties metinės, taip pat minimos 25-osios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 20-osios Lenkijos Respublikos Konstitucijos priėmimo metinės. Šie įvykiai aktualizuoti kongreso metu: pagerbtas Algirdo J. Greimo atminimas, akcentuotas lietuvių kalbos išskirtinumas ir jos ypatinga reikšmė Lietuvos visuomenei, aptarti valstybių kaimynių – Lietuvos ir Lenkijos – teisinės sistemos dokumentai, jų priėmimo aplinkybės ir istorinė raida. Minėtoms temoms skirti kongresą reprezentuojantys plenariniai pranešimai: „Kalbos kultūra ir politika Lietuvoje“ (prof. Bonifacas Stundžia, Vilniaus universitetas) ir „Kas jungia lietuvių ir litvakų literatūrą, arba A. J. Greimo lietuvybės samprata“ (dr. Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), ekspertų debatai „25-osios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir 20-osios Lenkijos Respublikos Konstitucijos priėmimo metinės“ (prof. Toma Birmontienė, Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), prof. Leon Kieres (Lenkija).

Kongrese vyko įvairi, Lietuvą pristatanti kultūrinė programa: Dmitrijaus Golovanovo ir Veronikos Čičinskaitės-Golovanovos džiazo muzikos koncertas, Liudo Parulskio parodos „Barokas ir betonas“ atidarymas. Pristatytas režisierės Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Kaip mes žaidėme revoliuciją“, supažindinantis su vienu svarbiausių Lietuvos istorijos laikotarpių, surengtas vakaras „In memoriam“, skirtas profesoriui Leonidui Donskiui atminti. Atminimo vakarą vedė žymus lenkų publicistas Edwin’as Bendyk’is, pasakojęs apie susitikimus su L. Donskiu ir pristatęs lenkų kalba išleistas profesoriaus knygas.

Doc. dr. Ona Petrėnienė

                                                                        

Kongreso tezės (PROJECT THESES_IV International Lithuania Congress (2017) ir (THESES_IV International Lithuania Congress (2017) ir programa.

Renginio akimirkos – doc. dr. Onos Petrėnienės ir kongreso organizatorių nuotraukose.


grįžti