Naujienos

PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS BIRŽUOSE

2017-06-23

Iki liepos 1 d. pratęsiame registraciją į rugsėjo 25–29 dienomis Biržuose rengiamus dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.
Kviečiame dalyvauti!
Planuojama edukacinė programa, susitikimas su evangelikų reformatų bendruomene.

Preliminarios paskaitų temos:
Vytautas Kardelis. Lietuvoje tarmių gausu? Tipologinis žvilgsnis į lietuvių kalbos tarmes.
Vytautas Kardelis. „Kova“ už lietuvių kalbą: diletantai, romantikai, revoliucionieriai ir realistai.
Algimantas Kasparavičius. Lietuvos nacionalinės valstybės atgimimas / gimimas XX a. pradžioje Europos geopolitiniame diskurse.
Algimantas Kasparavičius. Lietuvos pirmoji respublika 1918–1940: tarptautinio subjektiškumo, teritorinio suvereniteto ir užsienio politikos problemos.
Bronė Stundžienė. Kultūrinio kraštovaizdžio apmatai Šiaurės Lietuvoje.
Bronė Stundžienė. Tarp sakytinės ir rašto kultūros: Biržų-Pasvalio krašto atvejis.
Virginijus Gasiliūnas. Žemininkai iš Šiaurės Lietuvos Bronius Krivickas (1919–1952) ir Mamertas Indriliūnas (1920–1945).
Virginijus Gasiliūnas. Du poetai, kurių kūrybą ištiko skirtingas likimas: Julius Janonis (1896–1917) ir Bruno Snarskis-Sangis (1935–2013).
Muzikologė Rūta Skudienė. „Mūza su mikrofonu“ – Lietuvos populiariosios muzikos ištakos ir raida. Trumpa apžvalga.
Muzikologė Rūta Skudienė. Lietuvos džiazo istorija: laisvės proveržis už Geležinės uždangos ir atkurtos nepriklausomybės metai.
Jurgis Pakerys. Pora naujienų apie Mažvydą.
Gina Kavaliūnaitė. Biblijos vertimo metodai ir Reformacija.
Ramutė Bingelienė. Pragmatinis požiūris į kalbą ir jos vartojimą, arba Kodėl „viskas priklauso nuo konteksto"?
Ramutė Bingelienė. „Komunikacijos gramatika“ kaip pasakome daugiau nei mūsų žodžiai reiškia ir net būname suprasti?

Užpildytą trumputę anketą prašome atsiųsti adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt.


grįžti