Naujienos

Lietuvos mokslo istorijai ir mokslo filosofijai skirta konferencija SCIENTIA ET HISTORIA - 2013

2013-03-07

2013 m. kovo 21–22 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58, 216 k.) vyks konferencija "Scientia et historia - 2013".

PROGRAMA


Kovo 21 d.


13.00 val.
FILOSOFINIO BEI SOCIOLOGINIO POBŪDŽIO TYRINĖJIMAI


1. Augis Gučas. Į kokias kultūros vertybes orientuojasi Vilniaus urbanistika?
2. Naglis Kardelis. Kuo mokslas įdomus filosofijai, o filosofija mokslui?
3. Tomas Kavaliauskas. Rytų-Vidurio Europos geopolitinės, socio-ekonominės ir kultūrinės transformacijos po 1989-ųjų: filosofinis
žvilgsnis
4. Alvydas Noreika. Vytauto Kavolio kultūros teorijos trūkumai
5. Aušra Rimaitė, Diana Griškuvienė. Rizikos žinutės konstravimas
6. Andrius Konickis. Poetinė Oskaro Milašiaus reliatyvumo koncepcija (sąsajos su Einšteinu)
7. Rūta Bagdanavičiūtė. Filosofija tarp mokslo ir meno: interpretacinė hermeneutikos prieiga
8. Vilius Dranseika. Semantinio pakilimo metodas ir veiksmo filosofija: Chisholmas ir Quine‘as
9. Anelė Vosyliūtė. Vystymosi problema Vydūno darbuose
10. Juozas Al. Krikštopaitis. Apie filosofų dalyvavimą tarptautinėje spaudoje


Kovo 22 d.


10.00 – 16.00 val.
ISTORINIAI TYRINĖJIMAI


1. Henryka Ilgewicz. Artūras Grottgėris (1837-1867) ir jo paveikslų ciklai, vaizduojantys 1863 m. sukilimą
2. Libertas Klimka. Pažymint švietėjo Prano Mašioto gimimo 150-metį
3. Birutė Railienė. Tadas Vrublevskis: mintys ir darbai. Bibliografijos rodyklės pristatymas
4. Zita Tiukšienė. „Vilnijos vartai“ – bibliotekų indėlis į regionų tyrimą
5. Juozas Banionis. Bogdano Chmielevskio (1913-1980) darbų reikšmė mokslo istorijai
6. Romualdas Juzefovičius. Vilnijos lietuvių švietėjo Kristupo Čibiro sociokultūrinis palikimas
7. Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. Moterys ir Lietuvių mokslo draugija
8. Algimantas Jakimavičius. Rokiškio dvaras ir muziejus. Mokslo bei kultūros fragmentas
9. Anastazija Keršytė. Lietuvos muziejų edukacinis vaidmuo: mokslo istorijos požiūris
10. Rasa Kivilšienė, Eglė Makariūnienė. Konferencijų Scientia et historia pranešimų statistinė analizė (skiriama SH 20-mečiui)
11. Joana Kastickaitė. Pedagogas Juozas Stonkas (1886-1946) ir jo matematinė veikla. (Stendinis pranešimas)
12. Raimonda Jankauskienė, Danutė Kimtinė, Mudis Šalkauskas. Akademikas Povilas Algirdas Vaškelis (1937-2009). (Stendinis
pranešimas)
13. Birutė Valeckienė. LMA Vrublevskių bibliotekos fondų naujienos, dominančios mokslo istorikus. (Stendinis pranešimas)
14. Bronius Riauba, Nijolė Vasiliauskaitė. Knygos „Senojo Vilniaus universiteto matematikos istorija“ apžvalga. (Stendinis pranešimas)
15. Gailė Žalūdienė. Vilniaus universiteto prof. Juozui Lukoševičiui – 150 metų
16. Nerijus Pipiras. Vyskupas Mečislovas Reinys Vytauto Didžiojo universitete
17. Aldona Vasiliauskienė. Arkivyskupas J. Skvireckas – Šventojo Rašto vertėjas
18. Juozas Algimantas. Krikštopaitis. Istoriniai Lietuvos mokslo tyrinėjimai: trumpa charakteristika


• Diskusijos


• Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narių posėdis


16.00 val. Akademiko prof. Algimanto Grigelio paskaita Prof. Mykolas Kaveckis Lietuvos geologijos istorijoje,
skirta Lietuvos Geologijos mokslų 210-osioms metinėms.


grįžti