Naujienos

Trijų dienų „Baltistų agoros“ ciklo mokslinis seminaras „KOMPARATYVINIAI MAINAI: BALTISTIKA IR PASAULIO LITERATŪRA“

2019-11-19

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Krokuvos Jogailaičių universitetu maloniai kviečia dalyvauti trijų dienų „Baltistų agoros“ ciklo moksliniame seminare „Komparatyviniai mainai: baltistika ir pasaulio literatūra“, kuris vyks 2020 m. balandžio 23–25 d. Lenkijoje, Krokuvoje.

Baltijos valstybių šimtmečiai praėjo, jau gyvename brandžių valstybių laikotarpiu, kai galime lygintis su kitomis šalimis kaip lygiaverčiai dialogo partneriai. Kur atsiduria baltų kultūros žvelgiant pasauliniu mastu? Kaip mažosioms tautoms įprasminti savo tapatybę? Ar skaitmeninėje eroje, kai humanitarikai apskritai kyla iššūkių, mažosioms tautoms tampa lengviau ar sunkiau įprasminti savo tapatybę? Ar baltistika – perspektyvi humanitarikos kryptis interneto amžiuje? Ar Baltijos šalys – centro periferija, ar periferijos centras?

Laukiame pranešimų, kurie aktualizuotų Baltijos kultūrų, literatūrų, folkloro savitumą žvelgiant iš Europos centrų, kur dėstoma lietuvių ir latvių kalba, literatūra, kultūra. Svarbus komparatyvinių mainų aspektas yra ne tik perdavimas, susikalbėjimas, lyginimas, bet ir vertimas, kuris paskatina kultūrų sinergiją, todėl jis taps svarbiu seminaro teminiu akcentu.

Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. Laukiami pranešimai, kurie padėtų ryškinti Baltijos arealo šalių išskirtinumo, savitumo ir tarpusavio bendrumo tendencijas kitų Europos valstybių kontekste.

 Agora_2020

Siūlomos teminės gairės:

·         Baltiškųjų/europinių tapatybių transformacijos.

·         Regioninės ir kosmopolitiškėjančios baltiškos savimonės problematika.

·         Baltų kultūros paveldas ir kultūrinė atmintis.

·        Baltistikos integracija į Rytų ir Vidurio Europos kultūrinę terpę (baltistinė akademinė edukacija, žymių baltistų indėlis stiprinant Baltistikos centrus ir pan.)

·         Migracijos patirtys kaip komparatyvinių mainų prielaida.

·         Lietuvių ir latvių literatūrų refleksija už Lietuvos ribų.

·         Vertimas kaip tarpkultūrinė komunikacija.

·         Lituanistikos ir polonistikos ryšiai.

·         Baltistikos tyrimų tendencijos.

·         Baltų kalbų kaip mažųjų kalbų mokymosi specifika ir motyvacija.

Numatomi studentų ir dėstytojų moksliniai pranešimai, diskusijos, literatūrinis-kultūrinis protmūšis.

Seminaro kalbos: lietuvių, anglų. 

Pranešimų anotacijas (iki 100 žodžių) siųsti adresu laura@llti.lt iki 2020 m. sausio 30 d.

Seminaras yra ESFA finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis. Visos su seminaru susijusios dalyvių išlaidos bus padengtos šio projekto lėšomis.

esfa  ESFIVP-I-2 LLTI_logo  logo  jogailaiciu  vu logotipas


grįžti