Naujienos

FILOLOGINIAI TYRIMAI IR SKAITMENINĖ HUMANITARIKA

2019-12-18

Lapkričio 28–29 d. Vilniaus universitete Filologijos fakultete įvyko Baltistikos katedros organizuotas senųjų lietuviškų tekstų skaitmeninimo problemoms ir perspektyvoms aptarti skirtas renginys „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas tyrimams“. Vienas svarbiausių jo tikslų – suburti šioje srityje dirbančius mokslininkus, kad jie pristatytų savo darbų rezultatus ar planus, pasidalintų skaitmeninimo patirtimi, taip pat tikintis, kad per seminarą kilusios idėjos ir įgyti įgūdžiai padės ateityje vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos tyrimus naudojant skaitmenines technologijas.

Pirmoji skaitmeninės humanitarikos problemoms skirta konferencija buvo surengta 2018 m. rugpjūčio 2 d. tarptautinėje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima, jos inspiracijomis dabartinio renginio tikslai buvo išplėsti ir pakviesta daugiau dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos. Pranešimus apie skaitmeninių duomenų bazių kūrimą ir tekstų anotavimą skaitė filologai, istorikai, bibliotekininkai ir programuotojai. Svarbus šio renginio rezultatas yra surastas skirtingų sričių mokslininkų sutarimas ir konstruktyvus dalyvavimas diskusijoje.

SAM_4071 SAM_4108

Akimirkos iš VU Baltistikos katedros organizuoto renginio

Ernestos Kazakėnaitės nuotraukos

SAM_4152 SAM_4288

SAM_4131

Seminare gausiai dalyvavo mokslininkai bei tyrėjai iš užsienio Baltistikos centrų – Everita Andronova (Peterburgas), Pavelas Brudzynskis (Varšuva), Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurtas prie Maino), Feliksas Thiesas (Berlyno), Anta Trumpa (Ryga) ir Peteris Vanagas (Stokholmas, Ryga).

Modernūs filologiniai tyrimai šiais laikais yra neįsivaizduojami be suskaitmenintų tekstų, automatizuotų paieškų ir galimybės statistiškai apdoroti duomenis, todėl abiejų renginio dienų popietinėje dalyje buvo rengtos dvejos praktinės dirbtuvės. Jų dalyviai buvo supažindinti su tarptautiniu tekstų anotavimo formatu TEI (Text Encoding Initiative) ir patys atliko užduotis dirbdami su šiam formatui privaloma XML programavimo kalba – išmoko parengti struktūrines teksto anotacijas. Dirbtuves vedė programuotojas dr. Wolfas-Dieteris Syringas (Vokietija) ir kompiuterine lingvistika besidomintis VU Matematikos ir informatikos fakulteto bakalaurantas Ignas Rudaitis.

Nemenkas susidomėjimas renginiu ir teigiami dalyvių atsiliepimai rodo tokio skaitmeninimo problemų aktualumą ir svarbą. Tai teikia vilties, kad humanitarai ims intensyviau domėtis ir įsitrauks į skaitmeninimo veiklas, kurios yra būtinos moderniems filologiniams (ir istoriniams) tyrimams.

 

Seminaro ir kūrybinių dirbtuvių programa.


grįžti