Naujienos

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

2020-02-09

Baltistikos studijų programai Frankfurto prie Maino Empirinės kalbotyros institute vadovauja prof. J. Gelumbeckaitė, lietuvių kalbą dėsto dr. V. Našlėnaitė Eberhardt.

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe's universiteto Empirinės kalbotyros institute nuo 2005 m. pradėtos dėstyti baltų kalbos, o nuo 2015 m. veikia reguliari Baltistikos studijų bakalauro programa, integruota į empirinės kalbotyros studijas. Baltistikos disciplinos profilis pristatomas universiteto puslapyje: http://www.uni-frankfurt.de/82681247/Baltistik;   baltistikos studijų programa pateikiama Empirinės kalbotyros studijų sąvade:

https://www.uni-frankfurt.de/42723592/Studium_der_Empirischen_Sprachwissenschaft>https://www.uni-frankfurt.de/67275797/Baltische_Sprach_hf.pdf

Studentai, baltistiką pasirinkdami kaip pagrindines arba gretutines studijas, šalia bendrųjų kalbotyros dalykų studijuoja teorinius baltų kalbotyros dalykus, tradiciškai pradėdami nuo baltų kalbotyros įvado, taip pat senąją lietuvių, šiuolaikines lietuvių ir latvių kalbas, tekstologijos, akcentologijos, morfologijos, leksikos, sintaksės, dialektologijos, prūsų kalbos kursus. Pagal poreikius skaityti konkrečių kursų kviečiami dėstytojai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Frankfurte atliekami moksliniai baltistikos tyrimai yra orientuoti į senąjį lietuvių kalbos periodą ir referencinio senosios lietuvių kalbos korpuso rengimą: SLIEKKAS, Interaktyvus Prūsijos žemėlapis, CorDon.

Visų projektų apžvalgą žr.:

http://www.uni-frankfurt.de/43306789/Forschungsprojekte_am_Institut.

Bendradarbiaujant su Göttingeno universiteto projektu „Ancient Indo-European Languages for the 21st century“ (vadovas prof. dr. Götz Keydana) įrašyta 12 senosios lietuvių kalbos video paskaitų (prof. J. Gelumbeckaitė ir doc. J. Pakerys). Paskaitų pagrindu rengiamas skyrius knygai „A Handbook of Ancient Indo-European Grammars“ (Cambridge University Press).

Frankfurto baltistika intensyviai bendradarbiauja su Vilniaus, Pizos, Prahos, Stokholmo, Talino universitetais. Studentų ir dėstytojų mainus remia Erasmus+ programa.

Jau keturi Empirinės kalbotyros instituto studentai yra pelnę Valstybinę Kazimiero Būgos stipendiją (ŠMM).

Projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ antruoju etapu toliau užtikrinama lietuvių kalbos lektoriaus vieta Empirinės kalbotyros institute, todėl studentai turi galimybę studijuoti lietuvių kalbą keturiais kalbos mokėjimo lygiais. Pirmuoju projekto etapu  „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“  2012–2014 m. parengtas atvirosios prieigos elektroninio interaktyvaus mokymo lietuvių kalbos (I–II lygio) kursas vokiškai kalbantiesiems „Regina Juodišiūtė, Elvyra Petrašiūnienė. Lietuvių kalbos mokymo kursas. I dalis. Lietuvių kalbos mokymo kursas. II dalis“ (https://olat.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/7288619008).  2015 m. šio kurso pagrindu parengtas bandomasis mokomojo elektroninio atvirosios prieigos lietuvių–vokiečių kalbų žodyno variantas LiDeW (http://titus.uni-frankfurt.de/lidew/).

Studentus papildomai motyvuoja galimybė studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvauti tarptautinėse baltistikos konferencijose ir studentų seminaruose, noriai atliekama praktika dialektologinėse stovyklose.

frank1  frank3

Baltistika Frankfurto J. W. Goethe's universitete

Nuotraukos: Vaidos Našlėnaitės Eberhardt

frank2

BC studento nuotrauka

Šiomis galimybės visada labai džiaugiamės.


grįžti