Naujienos

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU BERNO UNIVERSITETU

2021-01-07

2020 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Berno universitete atgimusiu Baltistikos ir lituanistikos centru, kuris įsitraukė į projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ veiklas ir tapo vieninteliu oficialiu baltistikos ir lituanistikos centru Šveicarijos Konfederacijoje.

Praėjus daugiau nei 20 metų, kai iš Berno universiteto studijų programų išnyko baltistika ir lituanistika, 2020 m. vasarį prof. Yannis Kakridis, slavistas, Slavų kalbų ir literatūrų instituto (Institut für Slavische Sprachen und Literaturen) direktorius, nusprendė Berno universitete atkurti baltistiką ir lietuvių kalbą grąžinti į oficialų Berno universiteto studijų dalykų sąrašą. Šiam tikslui įgyvendinti prof. Y. Kakridis pasitelkė dr. Diegą Ardoino, Berno universiteto Slavų kalbų ir literatūrų institute ir Sociolingvistikos centre (Center for the Study of Language and Society) vykdantį podoktorantūros mokslinį istorinės sociolingvistikos projektą prūsų kalbos tematika. Taip Berno universitete buvo atkurtas Baltistikos ir lituanistikos centras bei vėl pradėta dėstyti lietuvių kalba: 2020 m. vasario–gegužės ir rugsėjo–gruodžio mėn. dr. D. Ardoino jau skaitė pirmąją lietuvių kalbos kurso dalį (Litauisch 1).

Naujai atgimęs Baltistikos ir lituanistikos centras, kurio veikla pasižymi tarpdalykiškumu ir tarptautiškumu, itin glaudžiai bendradarbiauja su Slavų kalbų ir literatūrų institutu (kontaktinis asmuo – prof. Y. Kakridis) ir Sociolingvistikos centru (kontaktiniai asmenys – prof. Davidas Britainas ir prof. Erezas Levonas).

The newly founded Baltic studies center in Bern


grįžti