Naujienos

BERLYNE VYKO 10-OJI LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA

2021-09-16

Dviejų savaičių 60 akademinių valandų kursuose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Šiemet lietuvių kalbos mokytis rinkosi ne tik Vokietijos universitetų istorinės, klasikinės, kognityvinės kalbotyros, bet ir socialinių mokslų, programavimo studentai. Didžioji grupės dalis – Berlyno Humboldtų universiteto lyginamosios kalbotyros studijų programos studentai, taigi motyvuoti žmonės, norintys pramokti lietuvių kalbos.

Per kursus studentai buvo supažindinti su pagrindinėmis lietuvių kalbos ypatybėmis, jos su panašumais į kitais indoeuropiečių šeimos kalbas ir skirtumais nuo jų. Lietuvių kalbos buvo mokoma komunikaciniu metodu, tačiau atsižvelgus į studentų pageidavimus buvo aiškinami ir retesni, sudėtingesni leksikos bei gramatikos dalykai. Mokant skirtingų temų, pasitelkus įvairias kalbines veiklas buvo ugdoma kalbinė ir sociokultūrinė kompetencija. Kursų dalyviai buvo supažindinami ir su kai kuriais senaisiais lietuvių papročiais, tradicijomis, buvo klausyta ir mokytasi liaudies dainų. Baigę šį kursą studentai pasiekė A.1.1 (kai kurie ir A.1) lietuvių kalbos mokėjimo lygį, taigi gavo tvirtą pamatą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

Dėl Covid-19 pandemijos kursai ir šiemet vyko Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne. Esame dėkingi ambasados darbuotojams, svetingai priėmusiems lituanistikos kursus. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje Ramūno Misiulio žodžiai pirmąją dieną padrąsino studentus, o kursų uždarymo dieną įteikti pažymėjimai įkvėpė pasitikėjimo tolesniems darbams.

IMG_20210902_114800 IMG_20210903_140907 IMG_20210903_141145

Lituanistikos vasaros mokyklos dalyviai

Fotografavo Vaida Našlėnaitė Eberhardt


grįžti