Naujienos

Portalo „LABAS“ priemonė „Mokinių tekstynas“

2022-01-03

Baigta rengti pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ VDU rengiamo portalo LABAS priemonė „Mokinių tekstynas“ (MOKATE). Nuoroda į portalą: https://kalbu.vdu.lt/. Išsami informacija apie tekstyną ir apie paiešką jame pateikta https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/mokiniu-tekstynas/.

Tekstyną sudaro mokinių, besimokančių lietuvių kalbos kaip svetimosios, autentiški tekstai. MOKATE sudaro keturi kitakalbių sakytinės ir rašytinės kalbos rinkiniai, kurie reprezentuoja keturis lietuvių kalbos mokėjimo lygius: A1, A2, B1 ir B2 (pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, 2008).

Tekstai buvo surinkti bendradarbiaujant su baltistikos centruose dirbančiais dėstytojais ir kitais lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojais. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems už pagalbą renkant duomenis. Esame labai dėkingi mokiniams, dovanojusiems savo tekstus, ir mokytojams, dėstytojams, padėjusiems juos surinkti.  

Mokinių tekstynas suteikia mokytojams ir tyrėjams prieigą prie autentiškos kalbos vartosenos, čia galima matyti tipines ir dažnai besikartojančias klaidas, tam tikrus intuityviai dažnai nepastebimus vartosenos dėsningumus, analizuoti, kaip mokinių kalbai įtaką daro jų gimtoji kalba.

Kviečiame dėstytojus, mokytojus, lietuvių kalbos besimokančiuosius ir kitus besidominčius lietuvių kalba naudotis šiuo nauju ištekliumi!

esfa  ESFIVP-I-2  logo


grįžti