Naujienos

Krokuvos studentai sveikina Lietuvą

Su valstybės atkūrimo šimtmečiu, Lietuva

Brno Masaryko universiteto baltistų sveikinimas 100-mečio proga

Latvijos universiteto Lituanistikos centro sveikinimas Lietuvos Respublikos šimtmečio proga

Greifsvaldo universiteto sveikinimas 100-mečio proga

Berlyno Humboldtų universiteto Vokiečių kalbos ir lingvistikos instituto Istorinės-lyginamosios kalbotyros katedros sveikinimas

Vienos universiteto Europos ir Lyginamųjų kalbos ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos skyriaus Lietuvių kalbos lektorato sveikinimas 100-mečio proga

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Sausio 29 – vasario 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą, folklorą, tradicijas, mitologiją įvairių kalbos lygių studentams Helsinkio universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre. Studentai buvo supažindinti su reikšmingiausiomis XIX–XX a. tradicinėmis lietuvių kalendorinėmis ir populiariausiomis šiuolaikinėmis lietuvių šventėmis (Kalėdomis, Užgavėnėmis, Jurginėmis, Velykomis, Sekminėmis, Joninėmis, Vėlinėmis ir kt.), papročiais, per šventes atliekamoms apeigoms, su atskiromis šventėmis siejamu folkloru – dainomis, sakmėmis, tikėjimais.

3. J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė

J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė. Nuotraukos

BC studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. RIMVYDO PETRAUSKO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHE’S UNIVERSITETE

Vasario 1 d. Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute Kalbotyros ir kultūrologijos fakultete lankėsi VU Istorijos fakulteto Senosios ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Vizito metu jis skaitė paskaitą „Pagonys, didvyriai, prekeiviai: Lietuva ir Europa Viduramžiais“.

Petrauskas_Rimvydas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

BC studento nuotrauka

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų. Jie studijuos pavasario semestre – vasario–birželio mėn.

BC studentai

Semestro studijų Baltistikos centrų studentai su dėstytojais

Studentų nuotrauka

Plačiau…

<< <Puslapis 11 iš 21> >>