Naujienos

PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE LAPKRIČIO 8–9 d. VYKS TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PRANCIŠKUS SKORINA IR JO PRAHOS BIBLIJA. DAUGIAKALBIS LDK KULTŪRINIS PAVELDAS IR ŠIANDIENA“

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete Čekijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“. Konferencijos metu bus svarstoma LDK kultūrų ir kalbų kontaktai; kultūros palikimas šiandienos politiniame, kultūriniame gyvenime bei jo įprasminimas; konfesinė bei tautų sąveika; Šventojo rašto vertimai ir spauda LDK teritorijoje; senųjų bei naujųjų tekstų interpretacijos ir vertimo problemos ir iššūkiai bei kalbos dėstymai anuomet ir šiandien ir kitos svarbios temos.

Konferencijos tezės

Plačiau…

LEU STAŽAVOSI ATSTOVĖ IŠ ČERNOVCŲ UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO

Spalio 29 – lapkričio 4 dienomis į Lietuvos edukologijos universitetą trumpalaikio vizito buvo atvykusi Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba.

Vizito metu viešnia lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų paskaitose, stebėjo doc. dr. Jurgos Trimonytės Bikelienės, doc. dr. Onos Petrėnienės paskaitas, pati skaitė paskaitas I kurso studentams. A. Shyba taip pat susitiko su  Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu prof. dr. Gintautu Kundrotu, prodekanais, administracijos atstovais, konsultavosi su dėstytojais, dalijosi gerąja patirtimi. Viešnia aplankė LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centrą, Lietuvių kalbos institutą ir kitas mokslo įstaigas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, kitose miesto bibliotekose.

2_Shyva

Alionos Shybos paskaita

Agnės Balzaitės nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto prodekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams (vadovė – doc. dr. Hélène de Penanros) profesorius skaitė paskaitų kursą apie XXI amžiaus literatūrą.

INALCO 1

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas su BC atstovais

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DR. ANTROS KLIAVINSKOS STAŽUOTĖ LIETUVOJE

Spalio 20-29 d. Lietuvoje lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Baltistikos centro dėstytoja Antra Kliavinska. Vizito metu ji viešėjo Kauno ir Vilniaus akademinėse institucijose.

Vytauto Didžiojo universitete spalio 20-21 d. A. Kliavinska dalyvavo tarptautiniame seminare „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region“, skaitė paskaitas VDU Baltijos regiono kultūrų studijų programos IV kurso studentams temomis „Latgalos regionas: žmonės, kalbos, tradicijos“, „Lietuvių kultūros ženklai Latgaloje“, „Lietuvio įvaizdis latgaliečių tautosakoje“. Įvyko susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų, Lituanistikos katedros ir Letonikos centro dėstytojais ir mokslo darbuotojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, aptarti bendrų publikacijų rengimo klausimai.

1               2

Diskusijos VDU kultūrų studijų katedroje.                    VDU Letonikos centre. Nuotraukoje A. Kliavinska ir

Iš kairės: L. Anglickienė, A. Kliavinska,                       Letonikos centro darbuotoja K. Vaisvalavičienė

D. Kielaitė ir G. Barkauskaitė

A. Zyko nuotraukos

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS GINTAUTO KUNDROTO VIZITAS BALTARUSIJOS VALSTYBINIAME MAKSIMO TANKO VARDO PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas, Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros prof. dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre (jo vadovė – doc. dr. Rima Radygina). Baltistikos centro studentams profesorius skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos segmentinius ir supersegmentinius elementus, vedė tarties pratybas. Pagal iš anksto centro išreikštus pageidavimus ir atsižvelgus į šiuo metu studentams dėstomus dalykus, skaitytos paskaitos apie skolinius, tarptautinius žodžius, svetimąją leksiką, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą, kalbos dalis ir jų formas.

Tanko univ.  Tanko univ. 1

Prof. dr. Gintautas Kundrotas Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

ĮVYKO TARPTAUTINIS AKADEMINIS SEMINARAS „BALTISTŲ AGORA: LITERATŪRA, KULTŪRA, MITOLOGIJA“

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyko tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“. Jį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Literatūrinės baltistikos grupė bendradarbiaudama su Latvijos universiteto Lituanistikos centru. Į seminarą susirinko per 30 mokslininkų, dėstytojų, studentų iš 8 šalių (Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Gruzijos, Estijos, Suomijos, Vengrijos), kurie perskaitė 29 pranešimus.

IMG_5102

Tarptautinio akademinio seminaro dalyviai

Lauros Laurušaitės nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMOS ANGLICKIENĖS STAŽUOTĖS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

Spalio 15-22 dienomis Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos prof. dr. Asta Kazlauskienė ir doc. dr. Laima Anglickienė. Jos skaitė paskaitas pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupių studentams.

Filologė A. Kazlauskienė studentus labiausiai sudomino savo paskaita, kurioje ji parodė lietuvių ir gruzinų kalbų fonetinius panašumus ir skirtumus, paaiškino, kodėl visi kitakalbiai nesunkiai identifikuoja gruzinus, kalbančius kitomis kalbomis. Etnologė L. Anglickienė papasakojo apie populiariausias šiuolaikines lietuvių šventes, su studentais diskutavo, kokios kalendorinės ir miesto šventės yra labiau mėgstamos Gruzijoje ir Lietuvoje. Paskaitos buvo skaitomos lietuvių kalba, o į gruzinų kalbą jas vertė lietuvių kalbą puikiai įvaldę centro studentai Sophio Tabatadze ir Irakli Chkhvimiani, ne kartą lankęsi ir studijavę Lietuvoje įvairiuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose. Buvo surengtas protmūšis „Ar gerai pažįsti Lietuvą?“, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti lietuviškais saldumynais.

1

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro

pažengusiųjų grupė su centro vadovu prof. dr. V. Kavaliausku ir VDU

prof. dr. A. Kazlauskiene.

Laimos Anglickienės nuotrauka

Plačiau…

Dr. Gintarės Judžentytės stažuotė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Š. m. spalio 8–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ skaitė paskaitų ciklus „Lietuvių kalbos istorija“ ir „Bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema“ Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Baltologijos skyriaus studentams.

 Judžentytė

Kolegų iš Poznanės darytoje nuotraukoje

dr. Gintarė Judžentytė ir dr. Jowita Niewulis-Grablunas

iš Poznanės A. Mickevičiaus universiteto

Plačiau…

Dr. Manfredo Žvirgždo stažuotė Brno Masaryko universitete

Spalio 2-16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Brno Masaryko universitete, kur perskaitė Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros studentams paskaitų ciklą lietuvių ir anglų kalbomis „Pažintis su lietuvių literatūros klasikais“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Vytautas Mačernis ir katastrofistinis egzistencializmas“, „The Trends of Lithuanian Literary Criticism“ („Lietuvių literatūros kritikos kryptys“), „Maironis and His Epoch“ („Maironis ir jo epocha“), „Alfonsas Nyka-Niliūnas ir pokarinė išeivių literatūra“. Jis taip pat pademonstravo vizualinę medžiagą, supažindino su chrestomatiniais lietuvių poezijos tekstais ir svarbiausiomis XX a. lietuvių literatūros kritikos tezėmis.

2017-10-05 17.35.42

Dr. Manfredo Žvirgždo paskaita

Vaido Šeferio nuotrauka.

Plačiau…

PROF. DR. PIETRO U. DINIO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugsėjo 28–spalio 8 dienomis VU Filologijos fakultete viešėjo Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento profesorius bei Pizos Baltistikos ir lituanistikos centro vedėjas prof. dr. Pietro U. Dini. Jis vedė studentams seminarą, konsultavo istorinės bei bendrosios kalbotyros, vertimo teorijos klausimais. Pietro U. Dinis spalio 5–6 dienomis dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, skirtoje Vertimo studijų katedros veiklos 20-mečiui paminėti.

Plačiau…

<< <Puslapis 16 iš 22> >>